Międzynarodowy Bieg Uliczny – 21.09.2024 r.

Dobra wiadomość !!!

Informujemy wszystkich sympatyków Biegu Ulicznego w Jaworznie, że 28. edycja naszej imprezy odbędzie się w dniu 21 września 2024 r.

Międzynarodowy Bieg Uliczny jest organizowany w Jaworznie od 1996 roku i jest to największa impreza sportowa dla profesjonalistów i amatorów w naszym mieście. “Jaworznicka piętnastka” znana jest w całej Polsce oraz za granicą, a każda kolejna edycja cieszy się dużym zainteresowaniem biegaczy. W dowód uznania dla jej wysokiej jakości organizacyjnej, wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia oraz certyfikat jakości “Złoty Bieg”, które są przyznawane przez kapitułę największej polskiej strony internetowej dla biegaczy – www.maratonypolskie.pl.

Międzynarodowy Bieg UlicznyOd kilku lat dystans główny – 15 km – został uzupełniony o krótszą trasę – tzw. rekreacyjną – która, od edycji 2020, będzie miała długości 10 km (wcześniej 9 km). Krótsza trasa jest ukłonem w stronę zawodników początkujących w trenowaniu biegów długodystansowych i spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem, gdyż dał szansę uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu sportowym szerszemu gronu amatorów biegania.

W kilkuset osobowej grupie startujących, oprócz zawodników z całej Polski, co roku melduje się także wielu biegaczy z zagranicy. Najczęściej są to reprezentanci Kenii, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech, Niemiec i Węgier. Sporą grupę na starcie naszej piętnastki stanowią także biegacze z Jaworzna, którzy regularnie walczą o poprawę swoich osiągów zarówno na pełnej trasie, jak i w ramach biegu rekreacyjnego.

Triada Trójkąta Trzech Cesarzy

Od roku 2021, Międzynarodowy Bieg Uliczny stał się częścią Triady Trójkąta Trzech Cesarzy, w skład której, oprócz jaworznickiej piętnastki, weszły też imprezy z Mysłowic – Memoriał Jerzego Chromika i Sosnowca – Memoriał Janusza Nabrdalika.

⇐ Więcej o koncepcji tej imprezy można przeczytać w zakładce obok.

Triada Biegowa Trójkąta Trzech Cesarzy

Trójkąt Trzech Cesarzy – to określenie miejsca, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw- Prus, Austrii i Rosji. Fizycznie jest to punkt zbiegania się rzek, gdzie Biała Przemsza łączy się z Czarną Przemszą i płynie dalej już jako Przemsza. W widłach tych rzek zbiegały się granice wymienionych imperiów. Obecnie są to tereny miast Mysłowice i Sosnowiec, ale gdyby spojrzeć na okres, kiedy określenie Trójkąta miało zastosowanie, to do tych miast trzeba doliczyć także Jaworzno, gdyż osiedle Jęzor dochodzące do Przemszy od wschodu należało wówczas do Jaworzna.

Aktualnie miejsce to posiada zarówno walory historyczne, jak i turystyczne. Po wykonaniu utwardzonej drogi, doprowadzeniu ścieżki rowerowej, wyposażeniu w małą infrastrukturę turystyczną i wybudowaniu pomostów kajakowych, przyszedł czas na upamiętnienie Trójkąta poprzez organizację Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy.

     

Trofeum Triady będzie wyglądało imponująco. Punkt połączenia trzech medali z naniesionym zbiegiem rzek Biała i Czarna Przemsza to właśnie historyczny trój-styk trzech zaborów. Każdy z medali ma spore wymiary, a bezpłatny ekspozytor do zamontowania kompletu trzech będzie miał wysokość ok. 15 cm.

Żeby zdobyć trofeum Triady Trójkąta Trzech Cesarzy 2024 trzeba wziąć udział w trzech biegach:

 • 28. Międzynarodowym Biegu Ulicznym w Jaworznie 15 km lub 10 km
 • 7. Memoriale Janusza Nabrdalika w Sosnowcu 21 km lub 10 km
 • 32. Memoriale Jerzego Chromika w Mysłowicach 15 km lub 5 km

Szczegóły cyklu można znaleźć w Regulaminie Triady, który jest zamieszczony na stronie każdego z powyższych biegów.

Zachęcamy wszystkich biegaczy do udziału w naszych biegach. Trofeum Triady nie może zabraknąć wśród Twoich medali!

REGULAMIN IMPREZY

28. Międzynarodowy Bieg Uliczny – 15 km
Bieg Rekreacyjny – 10 km
Biegi wchodzą w skład Triady Trójkąta Trzech Cesarzy
21 września 2024 r.
Regulamin

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul. Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel.(32)7451030 w.80,
email: grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY
13.00 – otwarcie biura zawodów biegu 15 km i 10 km ( Stadion Miejski „Victoria” ul .Krakowska 8)
15.45 – zamknięcie biura zawodów biegu 15 km i 10 km
15.55 – powitanie zawodników na linii startu
16.00 – start
ok.18.30 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego 15 km, i rekreacyjnego 10 km
ok.19.00 konkurs z nagrodami

TRASA

 • Dystans 15 km i 10 km, nawierzchnia 100% asfalt, zróżnicowana konfiguracja ( start i meta- murawa stadionu miejskiego).
 • Punkty odżywcze na 3, 5, 9 i 13 km (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika w biegu 15 km obowiązują limity pokonania trasy: na 4 km-30 min, 7 km- 50 min., na 15 km- 2 godz.
 • W Biegu Rekreacyjnym 10 km limit na 4 kilometrze wynosi 30 min, na 10 km 2 godz.
 • W obydwu biegach zabronione jest startowanie z kijkami do nordic walking. Zawodnicy używający kijków zostaną zdyskwalifikowani.
 • Zawodnik, który nie mieści się w limicie na poszczególnych punktach ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

KLASYFIKACJE

1.Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych
Mężczyźni                                 Kobiety
M20 16-29 lat (2008-1995) K16 16-29 lat (2008-1995)
M30 30-39 lat (1994-1985) K30 30-39 lat (1994-1985)
M40 40-49 lat (1984-1975) K40 40-49 lat (1984-1975)
M50 50-59 lat (1974-1965) K50 50-59 lat (1974-1965)
M60 60-69 lat (1964-1955) K60 60 lat i więcej (1964 i starsze)
M70 70 lat i więcej (1954 i starsi)
2. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.
Każdy niepełnosprawny, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy ma obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Organizator nie dopuszcza do startu wózków.
3.Klasyfikacja mieszkańców Jaworzna K i M miejsca I-VI (tylko osoby z udokumentowanym zameldowaniem w Jaworznie- w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub prawo jazdy).
4.Klasyfikacja przedsiębiorcy z Jaworzna open miejsca I-VI. Organizatorem tej klasyfikacji jest
Jaworznicka Izba Gospodarcza.

POMIAR CZASU
W 28. Międzynarodowym Biegu Ulicznym 15 km i 10 km pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki – zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji. Posiadanie CHIPA jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie.

NAGRODY
dystans 15 km
-mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I-VI (900,- 800,- 700,- 600,- 500,- 400,-), puchary
-kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I-VI (900,- 800,- 700,- 600,- 500,- 400,-),, puchary
-w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III (300,- 250,- 200,-)
-w kategorii niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu miejsca I-IV (250,- 250, – 250, – 200,-)
-w kategorii mieszkańcy Jaworzna K i M miejsca I-VI (300,- 250,- 200,- 150,- 100,- 100,-), puchary
– w kategorii Przedsiębiorca Miasta Jaworzna – I – III ( puchary ) IV – VI ( dyplomy )
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
Bieg Rekreacyjny 10 km
– mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I – III puchary
– kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I – III puchary

ZASADY UCZESTNICTWA

 • w 28. Międzynarodowym Biegu Ulicznym organizator wprowadza limit startujących – 450 osób dla całej imprezy,
 • wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 21.09. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać otrzymany przy zapisie kod QR, na którego podstawie otrzymają pakiet startowy,
 • pakiet startowy może odebrać wyłącznie osoba posiadająca kod QR,
 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16. rok życia,
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
 • uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci,
 • przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 • bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

OPŁATA STARTOWA

 • Opłata startowa w obu biegach opłacona do 16 września 2024 r. wynosi 60 zł dla mieszkańców Jaworzna, pozostali 80 zł. Po tym terminie i w dniu biegu opłata wynosi 80 zł dla mieszkańców Jaworzna, pozostali 100 zł. 
 • Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Na liście startowej pokażą się tylko ci zawodnicy, którzy zgłosili się i opłacili opłatę startową. Po osiągnięciu limitu 450 osób zapłaconych, panel zostanie zamknięty i opłaty nie będą przyjmowane.
 • Opłatę startową należy wnieść drogą elektroniczną on-line jako finalizacja zapisu do biegu.
 • Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi za wyjątkiem ewentualnej konieczności odwołania imprezy.
 • Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Chęć otrzymania faktury prosimy potwierdzać przy internetowej rejestracji. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.
  Chcesz mieć zapewniony start- po zapisie niezwłocznie zapłać opłatę startową.

Zawodnik biegu 15 km i 10 km otrzymuje:
– okolicznościowy medal, który jest częścią dużego medalu Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy
– pamiątkową koszulkę
– numer startowy
– obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu
– wodę mineralną na trasie oraz mecie
– catering po imprezie
– logistykę zaplecza przed i po biegu
– SMS z uzyskanym wynikiem biegu (po podaniu numeru telefonu przy zgłoszeniu)
– możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania będą nagrody rzeczowe

ZGŁOSZENIA

 • elektroniczny panel zgłoszeń będzie do dyspozycji zawodników od dnia 1.04.2024 r. Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronach: www.mckis.jaworzno.pl lub www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl najpóźniej do 16 września,
 • w przypadku osiągnięcia przed 16 września wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty. W ww. sytuacji nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu biegu,
 • za pełne zgłoszenie uważa się zgłoszenie przez panel zgłoszeniowy i jednoczesne opłacenie opłaty startowej,
 • osoba zgłoszona po uregulowaniu opłaty startowej otrzyma kod QR, który należy okazać w biurze zawodów w formie wydrukowanej lub na telefonie,

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

REGULAMIN
TRIADA BIEGOWA TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY 2024
Jaworzno 10 km i 15 km – Sosnowiec 10 km i 21 km- Mysłowice 5 km i 15 km

§1
Organizatorzy

1. Organizatorem Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy jest:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3-Maja 41, tel. 32 2663426, 503342127
– Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ul. Krakowska 8, tel. 32 7451030 w.80
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach ul. Bończyka 32z, tel. 32 3171802
2.Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Triady Biegowej Trójkąta Trzech
Cesarzy 2024 i określa prawa i obowiązku jej uczestników.

§2
Warunki uczestnictwa
1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2024 uczestnik musi
ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora, to jest:
– 28. Międzynarodowy Bieg Uliczny w Jaworznie, 21 września 2024, dystans 10 km
lub 15 km
– 7. Memoriał Janusza Nabrdalika w Sosnowcu, 5 października 2024, dystans 10 km
lub 21 km
– 32. Memoriał Jerzego Chromika w Mysłowicach, 20 października 2024, dystans
5 km lub 15 km
2. Biegacze, którzy chcą wziąć udział w Triadzie winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa
w każdym biegu wskazanym w pkt.1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty
startowe. Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego
biegu. Nie ma dodatkowych kosztów uczestnictwa w Triadzie.
3. Zgłoszenia do poszczególnych biegów prowadzone będą na stronach Organizatorów, do
każdego biegu osobno.

§3
Nagrody
1. Zawodnik, który ukończy bieg wchodzący w skład Triady, na mecie każdej z imprez otrzyma medal.
Medale za ukończenie wszystkich trzech imprez, po połączeniu w całość stanowić będą trofeum
Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2024.
2. Zawodnik, który ukończy Triadę Biegową otrzyma bezpłatnie podstawkę pod medale, która pozwoli
wyeksponować wszystkie trzy medale Triady. Ekspozytory do medalu Triady uczestnicy otrzymają
po ukończeniu ostatniej z imprez wchodzącej w skład Triady czyli 32. Memoriału Jerzego
Chromika , który odbędzie się w Mysłowicach 21 października 2024 roku.
3. Organizator przewiduje osobną klasyfikację osób uczestniczących w Triadzie Biegowej Trójkąta
Trzech Cesarzy 2024 oraz nagrody dla osób zajmujących miejsca I – VI osobno K i M. Nagrodzone
osoby otrzymają nagrody rzeczowe w formie bonu podarunkowego. Wartość bonu będzie
następująca: Kobiety I-VI 400, 350, 300, 250, 200, 150 oraz Mężczyźni I-VI 400, 350, 300, 250,
200, 150. W finansowaniu bonów solidarnie biorą udział trzy jednostki współorganizujące Triadę czyli
MCKiS Jaworzno, MOSiR Mysłowice i MOSiR Sosnowiec.

§4
Weryfikacja
1. Podstawą do obliczenia wyników Triady będzie suma miejsc danego zawodnika zajętych
w poszczególnych biegach wchodzących w skład Triady. Do obliczeń używana będzie
klasyfikacja OPEN każdego z biegów. Im niższa suma miejsc tym wyższe miejsce w klasyfikacji
Triady.
2. W przypadku takiego samego wyniku obliczeń o wyższym miejscu zadecyduje udział w
dłuższym biegu- w pierwszej kolejności 21 km w Sosnowcu, następnie 15 km w Jaworznie,
następnie 15km w Mysłowicach i w dalszej kolejności 10 km Jaworzno, 10 km Sosnowiec i 5 km
Mysłowice.

§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązuje
się poinformować na własnych stronach internetowych.
2. Kwestie ochrony danych osobowych uczestników Triady regulują regulaminy poszczególnych
imprez wchodzących w skład Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2024.
3. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez
Administratora.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu www.datasport.pl. Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKiS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane przetwarzane mogą być w sposób zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu, z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych.

ORGANIZER

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul.Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel. 32 745 10 30 (and next 80)
e-mail: 
grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl

ROUTE

Distance 15 km, surface 100% asphalt, diverse configuration of route.

At 3, 5, 9 and 13 km there will be refreshing spots (still mineral water).

Due to the layout of streets in town there is time limit for every runner for finishing the race: 4 km – 30 minutes, 7 km – 50 minutes, 15km – 2 hour 00 minutes.

DETAILED PROGRAM

September 21, 2024

 • 1.00 p.m – opening competition office
 • 3.45 p.m – closing competition office
 • 3.55 p.m – greeting competitors at start line
 • 4.00 p.m – start to main race and 10 km
 • 6.30 p.m – awarding prizes to winners of youth race and main race 15 km

CLASSIFICATION

General women, men and age groups

M20 16-29 years old (2008-1995) K16 16-29 years old (2008-1995)
M30 30-39 years old (1994-1985) K30 30-39 years old (1994-1985)
M40 40-49 years old (1984-1975) K40 40-49 years old (1984-1975)
M50 50-59 years old (1974-1965) K50 50-59 years old (1974-1965)
M60 60-69 years old (1964-1955) K60 60 years old and more (1964 and older)
M70 70 years old and more (1954 and older)  
 • Classification of disabled (only hands and legs). Organizer requires a certificate 05-R.
 • Classification of city residents from Jaworzno

MEASURMENT OF TIME

In International Street Run 15 km and 10 km time measurment and ranking of runner will be taken by CHAMPION CHIP system. Each runner will be given a CHIP inside of start number. Every runner is obliged to have CHIP – it is needed for the final ranking . Wrong attachment of CHIP can effect in not ranking the runner.

PRIZES

 • men – general classification – places I-VI (900 PLN, 800 PLN, 700 PLN, 600 PLN 500 PLN, 400 PLN)
 • women -general classification – places I-VI (900 PLN, 800 PLN, 700 PLN, 600 PLN 500 PLN, 400 PLN)
 • age groups K i M – places I-III (300 PLN, 250 PLN, 200 PLN)
 • classification of disabled – places I-IV (250 PLN, 250 PLN, 250 PLN, 200 PLN)
 • classification of city residents – places I-VI (300 PLN, 250 PLN, 200 PLN, 150 PLN, 100 PLN, 100 PLN)

Runners awarded in general classification will not be awarded in age group classification.

All runners ,who will finish the race, will be given medals and special t-shirt.

PARTICIPATION

 • Race is for people over 16 years old.
 • Runners under 18 years old need written parents permission.
 • Each runner starts on his or her own responsibility which is proved by his or her signature on the document stating ability to participate in the race.
 • Electronic registration should be sent to organizer via electronic form available on sites: www.mckis.jaworzno.plwww.datasport.pl or www.maratonypolskie.pl
 • All runners must be verified in competition office on September 23th.
 • At the competition office each competitor must show the QR code received when registering for the event. 
 • The bib number can only be picked up by a person with a QR code.
 • Taking start number by runner means accepting terms&conditions of the race.
 • All runners are aware that participation in run is tied with physical fetch, natural risk of case injuries or deaths.
 • Signing of application card means, that participant has considered character, range and degree of risk with participation in performance and stars in race on his own responsibility.
 • Race will take place in street traffic, each runner must be very careful during the race.
 • Each runner must be familaiar with terms&conditions of the race and must follow its rules.
 • Final ranking will be display after the end of race and on websites: www.mckis.jaworzno.plwww.maratonypolskie.pl and www.datasport.pl.

FINANCIAL MATTERS

 • Organizing cost is on organizer side.
 • Personal cost is on competitors side or club of competitior.
 • The entry fee for both runs paid by September 16, 2024 is 60 PLN for Jaworzno residents, others 80 PLN. After this date and on the day of the run, the fee is PLN 80 for Jaworzno residents, the others PLN 100.
 • Only those competitors who registered and paid the entry fee will appear on the start list.
   After reaching the limit of 450 people, the fees will not be accepted.

REGISTRATION

Entries for the event will open by www.maratonypolskie.pl, www.mckis.jaworzno.pl or www.datasport.pl.

Application should be sent only by electronic form – deadline September 16th.

Trasa biegu

Bazą jaworznickiej piętnastki jest stadion “Victoria” przy ul. Krakowskiej, gdzie znajduje się baza logistyczna imprezy, biuro zawodów oraz star i meta biegu.

Trasa biegu poprowadzona jest w 100 % po asfalcie i została wyznaczona ulicami biegnącymi przez Śródmieście, Warpie, Górę Piasku, Osiedle Gagarina (gdzie następuje nawrót) i z powrotem, ze zmianą trasy na rondzie im. Kaczyńskich w kierunku Skałki, aż do mety na stadionie. Zawodnicy startujący na krótszym dystansie nie biegną w kierunku Góry Piasku i Szczakowej, tylko od razu skręcają w stronę Skałki na wysokości GEOsfery.

Na 4, 5, 9 i 13 km znajduje się punkt odżywiania, gdzie zawodnicy mogą pobrać niegazowaną wodę mineralną.

Dokładna mapa trasy na poszczególnych dystansach wygląda następująco:

 • 28. Międzynarodowy Bieg Uliczny Jaworzno – 10 km – Triada Trójkąta Trzech Cesarzy  -> TUTAJ
 • 28. Międzynarodowy Bieg Uliczny Jaworzno – 15 km – Triada Trójkąta Trzech Cesarzy -> TUTAJ

Historia i rekordy

Ponad 20-letnia historia Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Jaworznie, zwanego też “jaworznicką piętnastką”, pozwoliła na zebranie solidnej kolekcji nazwisk, wyników i podsumowań kolejnych edycji imprezy.


Uczestnicy wszystkich Biegów

Robert CHMIELEWSKI ’70 – JAWORZNO
Norbert JACHYMCZyK ’78 – JAWORZNO
Ryszard JURCZAK ’53 – SOSNOWIEC
Roman OBERTYN ’70 – JAWORZNO
Emil PAWLIK ’51 – ŻYWIEC
Czesław PELC ’57 – RYBNIK


Podsumowania kolejnych edycji:

W I Ogólnopolskim Biegu Ulicznym na dystansie 15 kilometrów organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworznie w 1996 roku wystartowało 161 zawodników i zawodniczek z całej Polski. W klasyfikacji generalnej mężczyzn wygrał Krzysztof Bałdyga reprezentujący Oleśniczankę- czas 46.31, przed Wiesławem Górą z Wawelu Kraków i Dariuszem Wieczorkiem z Legii Warszawa. W kategorii do lat 29 pierwszy był Krzysztof Przybyła ( Namysłów ), w kategorii do lat 39 najlepszym okazał się Zbigniew Błaszczyk ( niezrzeszony ), do 49 lat wygrał Wacław Piątkowski ( Kolekarz Katowice ), do 59 lat pierwszy był Wiesław Oleksiewicz ( Agros Białystok ), do 69 lat wygrał Tadeusz Kozłowski ( Saturn Czeladź ) powyżej 70 lat zwycięzcą został Kazimierz Wojtkowiak ( Saturn Czeladź ). W rywalizacji kobiet w klasyfikacji generalnej wygrała Lidia Camberg (AZS AWF Katowice ) 53.28 rekord trasy druga była Monika Szyjka ( Victoria Racibórz ) 0.56.57, trzecia Anna Kszak ( Wawel Kraków ) 0.58.10. W kategoriach wiekowych pierwsze miejsce zajęły: do 34 lat Ewa Kępa ( Bielawa ), powyżej 35 lat Teresa Dyrda ( Saturn Czeladź ). Pierwszym jaworznianinem na mecie pierwszej edycji biegu był Roman Obertyn z klubu Energetyk Jaworzno.

W II Ogólnoposkim Biegu Ulicznym wystartowało 224 zawodników i zawodniczek z Polski oraz goście z Białorusi, Czech, Słowacji. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Borys Batujew Białorusin reprezentujący Dynamo Mińsk uzyskując czas 47.22. Drugi był Dariusz Wieczorek z Legii Warszawa, trzeci Aleksiej Tarasiuk z Dynama Mińsk; W kategoriach wiekowych: do lat 29 Tadeusz Siegmund – MOSiR Jastrzębie, do lat 39 Jacek Nitka z Górnika Brzeszcze, do 49 lat Ryszard Misiewicz – Zawisza Bydgoszcz, do 59 lat Bronisław Szmytke – Klub Biegacza Konstantynów, do 69 lat Michał Wójcik – Lublin, powyżej 70 lat Kazimierz Wojtkowiak z TKKF Saturn Czeladź. W rywalizacji kobiet w klasyfikacji generalnej wygrała Wioletta Uryga z Browaru Schoeller Namysłow 0.55.39, drugie miejsce zajęła Janina Malska z Klubu Sportowego Olkusz 0.55.45, trzecia Grażyna Kowina Świderek – KS Olkusz 0.57.34.W kategoriach wiekowych: do lat 34 Ewa Kępa – Browar Schoeller Namysłów, powyżej 45 lat Zofia Leśkiewicz – Bielsko – Biała. Przed biegiem głównym odbył się bieg Coca-Coli dla dzieci i młodzieży na dystansie 400, 800, 160m, w którym wystartowało 217 dzieci.

W III Ogólnopolskim Biegu Ulicznym na dystansie 15 kilometrów udział wzięło 345 zawodników i zawodniczek z Polski, Czech, Ukrainy, Niemiec, Słowacji. Pierwszy linię mety minął Krzysztof Przybyła z LZS Wawelno uzyskując czas 46 minut i 6 sekund ustanawiając tym samym rekord trasy jaworznickiego biegu. Drugi był Krzysztof Bałdyga z Browaru Schoeller Namysłów, trzeci Zbigniew Nadolski z poznańskiej Olimpii. W kategoriach wiekowych: do lat 29 Mirosław Szczurek Wawel Kraków, do lat 39 Stanisław Cembrzyński – KS Olkusz, do 49 lat Wacław Piątkowski Express Katowice, do 59 lat Maciej Moszyszek z Nowego Targu, do 69 lat Andrzej Mróz – MKS Tempo Kęty, powyżej 70 lat Jan Niedźwiecki. W klasyfikacji generalnej kobiet:Jako pierwsza linię mety minęła Karina Szymańska z LZS Wąbrzeźno 0.53.32, druga była Janina Malska z Klubu Sportowego Olkusz 0.55.52, trzecia Elżbieta Jarosz – Śląsk Wrocław 0.56.08. Kategorie wiekowe: do 34 lat Mirella Zięcina – Kraków, powyżej 35 lat Ewa Kępa z Browaru Schoeller Namysłów. Wyróżnieni zostali również zawodnicy niepełnosprawni oraz najlepsi z Jaworzna: Roman Obertyn, Robert Chmielewski, Patrycja Włodarczyk W II biegu Coca-Coli dla dzieci i młodzieży wystartowało 292 uczestników na dystansie 400, 800, 1600m wszystkie nagrody w tym biegu i koszulki dla startujących sponsorowała Coca-Cola.

W IV Międzynarodowym Biegu Ulicznym na 15 km wystartował 343 zawodników i zawodniczek z Polski, Słowacji, Czech, Białorusi, Niemiec i Francji. Na dystansie 15 kilometrowej trudnej technicznie trasy walczyli oni w kilku kategoriach o najwyższe miejsca i tak w klasyfikacji generalnej mężczyzn bezkonkurencyjnym okazał się reprezentant Białorusi Władimr Tiamczyk , który pokonał dystans w czasie 46 minut 50 sekud. Drugie miejsce zajął Karpiński Sławomir z Olsztyna , trzecią lokatę wywalczył Grzegorz Głogosz reprezentujący Expres Katowice. Walka kobiet na trasie była równie emocjonująca co mężczyzn. Pierwsze miejsce zajęła również reprezentantka Białorusi Elena Mazovka z czasem 54 minuty 22 sekundy. Drugą pozycję po pasjonującej walce na końcowych kilometrach uzyskała także białorusinka Elena Makolowa z czasem 54 minuty 29 sekund.Trzecią lokatę wywalczyła trzecia biegaczka z ekipy Białorusi Alla Zadorozhnaya z czasem 55 minut 30 sekund.

W kategoriach wiekowych zwyciężali :
– do 29 lat – Marek Sukiennik Wawel Kraków – 00.49.27
– 30 – 39 lat – Adam Przybysz Krosno – 00.48.25
– 40 – 49 lat – Edward Rydzewski- Oknoplast Goświnowice- 00.52.00
– 50 – 59 lat – Karol Kałus Jastrzębie – 00.57.15
– 60 – 69 lat – Andrzej Jabłoński Kalisz – 01.00.56
– powyżej 70 lat – Kazimierz Wojtkowski Czeladź – 01.16.19
– kategoria kobiet do 34 lat – Janina Malska Olkusz – 00.55.46
– kategoria kobiet 35 i więcej – Grażyna Kowina – Świderek Olkusz – 00.58.57
– kategoria niepełnosprawnych wózki- Janusz Ornat Katowice – 00.43.43
– kategoria niepełnosprawnych inaczej – Marek Gumienny – 01.02.25

Najlepszym zawodnikiem z ekipy jaworznickich biegaczy okazał się Roman Obertyn ,który pokonał trasę z czasem 57 minut 34 sekundy , tuż za nim przybiegła Patrycja Włodarczyk z czasem 59 sekund 54 sekundy natomiast trzeci na mecie zameldował się Robert Chmielewski , który uzyskał czas 01.00.25.
Najstarszym zawodnikiem okazał się Stefan Milczarek urodzony w 1917 roku reprezentującym Klub Biegacza TKKF Jawor W towarzyszącym biegowi głównemu biegu Coca-Coli dla dzieci i młodzieży na dystansach 400, 800, 1600m wystartowało 353 dzieci. Koszulki dla wszystkich startujących w tym biegu, puszki firmowych napojów oraz nagrody ufundowała Coca-Cola.

Wystartowało 411 biegaczy z Polski i zagranicy, ukończyło 389 w tym kobiet 36. Wśród znanych nazwisk znalazły się – Tiamczyk, Bałdyga, Głogosz, Nitka, Dobrzyński, Bartoszak, Malska, Nikiel, Galuszko, Kąpiński, Batujew.
Generalna mężczyzn:
1.Tiamczyk Wladimir Dynamo Mińsk 0.46.08
2.Bartoszak Michał Kietrz 0.46.11
3.Dobrzyński Adam Gdynia 0.46.13
4.Głogosz Grzegorz Ekspres Katowice 0.46.17
5.Bałdyga Krzysztof Kurpie Muszyniec 0.46.17
6.Cichocki Jarosław Iskra Białogard 0.47.11

Generalna kobiet:
1.Gałuszko Natalia Białoruś 0.53.31
2.Nikiel Aniela Sprint Bielsko Biała 0.53.52
3.Zadoroznaja Ałła Białoruś 0.54.11
4.Kowina-Świderek Grażyna Ekspres Katowice 0.54.34

W kat. wiekowych zwycięzcy:
– do 29 Srokopr Petr Czechy 0.49.06
– 30-39 Kąpiński Sławomir AZS AWF Warszawa 0.47.46
– 40-49 Vaitkeviczius Vytautas Litwa 0.51.06
– 50-59 Kałus Karol KB MOSiR Jastrzębie 0.55.06
– 60-69 Skiba Roman Grudziąc 1.00.58
– powyżej 70 lat Wojtkowiak Kazimierz Saturn Czeladź 1.13.41
– kobiety do 34 Utianowska Dorota MLKS Nysa 0.54.53
– kobiety 35 i starsze Helbik Marzena Ekspres Katowice 0.59.45

Nagrodzono miejsca I-III wśród wózkowiczów: Janusz Ornat, Ryszard Moryc, Elżbieta Kiszko oraz I-III wśród sprawnych inaczej Gołąbek Mariusz, Marat Henryk, Dul Sławomir. W kategorii osób z Jaworzna Patrycja Włodarczyk 0.58.00, Roman Obertyn 1.00.43, Robert Chmielewski 1.01.13 W IV biegu Coca Coli dla dzieci i młodzieży na dystansach 400, 800, 1600m wystartowało 353 zawodników.

VI Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km – 4.08.2001 – wystartowało 457 zawodników w tym: mężczyzn 414, kobiet 43, zawodników na wózkach 2. Ukończyło bieg 430 zawodników.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I m Błasiński Artur RTLA Radom 0.48.05
II m Zachera Sergiej Ukraina 0.48.07
IIIm Iveruk Mykhalo Ukraina 0.48.08
IV m Dobovski Dzimitry Białoruś 0.48.09
Vm Głogosz Grzegorz Expres Katowice 0.48.51
VIm Kasprzyk Jacek Wawel Kraków 0.49.25

Klasyfikacja generalna kobiet:
Im Gruca- Giezek Dorota Argos Zamość 0.53.36
IIm Ustjanowska Dorota MLKS Nysa 0.54.21
IIIm Uryga Wioletta Kluczbork 0.55.56
IVm Szymańska Karina LSK Promień Kowalewo 0.56.14

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn:
kat. do 29 lat
I m Berasniov Leanid Białoruś 0.50.52
II m Labuchenko Alexander Białoruś 0.51.08
III m Starzyński Dariusz Express Katowice 0.51.57

kat. 30 – 39 lat
I m Luchwierczyk Wladimir Białoruś 0.49.33
II m Olszowik Grzegorz Babice 0.50.12
III m Kalwat Marek Akwedukt Kielce 0.50.21

kat. 40 – 49 lat
I m Janowicz Jerzy LKS Błękitni Osowa Sień 0.53.54
II m Mróz Jan MOSiR TKKF Czeladź 0.54.08
III m Malski Janusz Bolesław 0.54.11

kat. 50 – 59 lat
I m Zając Leszek Akwedukt Kielce0.56.31
II m Kałus Karol Żory 0.57.30
III m Nowak Henryk MOSiR Piekary Śl. 0.54.44

kat.60 – 69 lat
I m Kisialev Edvard Białoruś 1.05.15
II m Jakubiak Henryk KB Amator Leszno 1.05.42
III m Trefon Emanuel TKKF Piekary Śl.1.05.57

kat. powyżej 70 lat
I m Mroziński Bolesław SIŁA Ustroń 1.11.09
II m Wojtkowiak Kazimierz MOSiR TKKF Czeladż 1.21.04
III m Marciak Czesław MOSiR TKKF Czeladż 1.32.56

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:
kat. do 34 lat
I m Malska Janina KS Olkusz 0.56.44
II m Maciuk Agnieszka AKS Chorzów 0.57.20
III m Warcholik Katarzyna Pogoń Ruda Śl. 0.57.21

kat. powyżej 35 lat
I m Kowina – Świderek Grażyna Express Katowice 0.59.21
II m Fliegert Ewa MLKS Goświnowice 0.59.55
III m Sitarczuk Nadija MOSiR TKKF Czeladź 1.03.51

Kategoria zawodników z Jaworzna:
I m Patrycja Włodarczyk 1.01.25
II m Obertyn Roman 1.03.16
III m Chmielewski Robert 1.07.31

Kategoria niepełnosprawnych na wózkach:
Janusz Ornat Start Katowice 0.45.17
Kiszko Elżbieta KP Orzeł Rudnik 1.10.53

Wyróżnienia dla sprawnych inaczej:
Marat Henryk
Rogoziński Janusz
Dul Sławomir

VII Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km 3.08.2002

Wystartowało 451 zawodników, ukończyło 438 w tym:
– zawodnicy na wózkach 2
– z zagranicy 12
– kobiet 42
– mężczyzn 396
– zawodnicy z Jaworzna 24

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I m Przybyła Krzysztof – LZS Wawelno 0:45:33
II m Rakipov Azat – Białoruś 0:45:41
III m Głogosz Grzegorz – Ekspres Katowice 0:46:18
IV m Kasprzyk Jacek – Wawel Kraków 0:46:33
V m Hutnik Aleh – Białoruś 0:46:47
VI m Gołębiewski Mirosław 0:48:06

Klasyfikacja generalna kobiet:
I m Kozel Olga – Ukraina 0:52:06
II m Nikiel Aniela – Międzybrodzie 0:52:58
III m Włodarczyk Patrycja – AZS Wrocław 0:53:18
IV m Czyż Katarzyna – AKS Chorzów 0:53:55

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn:
Kat.16-19 lat
I m Śniegórski Maciej – Piast Gliwice 0:50:35
II m Karasowski Łukasz – Brzeg 0:53:22
III m Stachowicz Tomasz – KS Olkusz 0:54:29

Kat.20-29 lat
I m Mróz Wojciech – AZS Rzeszów 0:48:56
II m Gacek Łukasz – Krzeszowice 0:49:10
III m Pewiński Robert – Zdzieszowice 0:49:37

Kat. 30-39 lat
I m Olszowik Grzegorz – Wawel Kraków 0:48:31
II m Sarnicki Janusz – Ekspres Katowice 0:49:09
III m Ząbczyński Dominik – Speed-Kol Gliwice 0:50:45

Kat.40-49 lat
I m Waitkewiczius Witautas – Litwa 0:50:50
II m Mróz Jan – TKKF MOSiR Czeladż 0:51:19
III m Janowicz Jerzy – LKS Błękitni Osowa Sień 0:51:38

Kat.50-59 lat
I m Kałus Karol – Żory 0:54:45
II m Zając Leszek – Akwedukt Kielce 0:54:54
IIIm Bednarek Jan – Wandruś Żory 0:58:37

Kat.60-69 lat
I m Trefon Emanuel TKKF – Piekary Śląskie 1:00:57
II m Olesiewicz Wiesław – Juwenia Białystok 1:01:18
III m Jabłoński Andrzej – Augusto Kalisz 1:01:36

Kat.powyżej 70 lat
I m Mroziński Bolesław – UG Węgierska Górka 1:06:57
II m Wojtkowiak Kazimierz – TKKF Saturn Czeladż 1:18:28

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:
Kat.16-29 lat
I m Belkina Tatiana – Białoruś 0:54:08
II m Dederko Ewa – Dabex Kmicic Częstochowa 0:54:58
III m Budakova Marija – Białoruś 0:57:24

Kat.30-39 lat
I m Szyjka Beata – Victoria Racibórz 0:55:50
II m Krupa Iwona -Żory 1:01:32
III m Zatorska Danuta – Ropczyce 1:03:24

Kat.powyżej 40 lat
I m Kowina-Świderek Grażyna – BASO Olkusz Ekspres K-ce 0:59:43
II m Kieliuotiene Grilute – Litwa 0:59:49
III m Paczos Barbara – LKS Mielec 1:01:55

Kat. zawodników z Jaworzna:
Mężczyżni
I m Ciupek Robert – KB MCKiS Jaworzno 0:58:06
II m Sobota Mariusz – KB MCKiS Jaworzno 1:03:32
III m Chmielewski Robert – KB MCKiS Jaworzno 1:04:02

Kobiety
I m Włodarczyk Patrycja – Jaworzno 0:53:18
II m Ciupek Daria – KB MCKiS Jaworzno 1:10:08

Niepełnosprawni na wózkach:
I m Ornat Janusz – Zawiercie 0:43:15
II m Moryc Ryszard – Start Katowice 0:53:50

Wyróżnienia dla sprawnych inaczej:
Koziej Zdzisław
Dul Sławomir
Dziedzic Krzysztof
Rylski Leszek

VIII Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km 2.08.2003

Wystartowało 453 zawodników, ukończyło 442 w tym:
– zawodnicy na wózkach 2
– z zagranicy 16
– kobiet 42
– mężczyzn 400
– zawodnicy z Jaworzna 27

Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I m Rakipow Azad – Białoruś 0:45:11
II m Giczun Jurij – Ukraina 0:46:20
III m Zachepa Sergiej – Ukraina 0:46:21
IV m Figurski Wiesław – LKS Mielec 0:47:11
V m Kasprzyk Jacek – Kraków 0:47:16
VI m Przybyła Krzysztof – B. Krang W-wa 0:47:26

Klasyfikacja generalna kobiet:
I m Uryga Violetta – Medicolux K-ce 0:53:20
II m Czyż Katarzyna – AZS AWF K-ce 0:54:05
III m Ustianowska Dorota – Nysa 0:54:19
IV m Włodarczyk Patrycja – AZS AWF K-ce 0:53:55

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn:
Kat.16-19 lat
I m Pałka Piotr – CKS Budowlani Częstochowa 0:52:05
II m Trumpickas Dariusz – Litwa 0:53:02
III m Mączka Adrian – Sosnowiec 0:54:09

Kat.20-29 lat
I m Hołowicki Aleksander – Ukraina 0:47:34
II m Plemiennik Roman – Ukraina 0:47:45
III m Okseniuk Sergiej – Ukraina 0:48:02

Kat. 30-39 lat
I m Olszowik Grzegorz – Wawel Kraków 0:48:35
II m Zajęga Waldemar – Nowmar Olkusz 0:50:52
III m Miketa Janusz – Kamieńskie Młyny 0:50:45

Kat.40-49 lat
I m Więckowski Wojciech – Niesłuchowo 0:48:34
II m Błaszczyk Zbigniew – MKB Częstochowa 0:49:19
III m Witkaewiczius Witautas – Litwa 0:49:53

Kat.50-59 lat
I m Łużnicki Zygmunt – MOK Mszana Dolna 0:52:53
II m Zając Leszek – TS Akwedukt Kielce 0:53:44
III m Deńca Jan – LKS Grudnia Wielka 0:54:25

Kat.60-69 lat
I m Olesiewicz Wiesław – Juwenia Białystok 1:01:06
II m Jabłoński Andrzej – Kalisz 1:02:44
III m Jakubik Henryk – KB Amator Leszno 1:03:04

Kat.powyżej 70 lat
I m Mroziński Bolesław – Cisiec 1:00:19
II m Szkudlarek Michał – Grys Przysieka 1:18:27
III m Marciak Czesław – Bielawianka Bielawa 1:27:13

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:
Kat.16-29 lat
I m Kamińska Joanna – CKS Budowlani Częstochowa 0:56:50
II m Brych – Pająk Ewa – Kmicic Częstochowa 0:57:04
III m Brandys Renata – Moto Hurt Ropczyce 1:04:59

Kat.30-39 lat
I m Malska Janina – Bolesław 0:58:24
II m Zatorska Danuta – Moto Hurt Ropczyce 1:05:29
III m Młynarska Mariola – KB Żeglarz Pajęczno 1:12:22

Kat.powyżej 40 lat
I m Kowina – Świderek Grażyna – Expres Katowice 1:00:51
II m Paczas Barbara – LKS Mielec 1:02:35
III m Kopeć Irena – TKKF Czeladź 1:07:53

Kat. zawodników z Jaworzna:
Mężczyżni
I m Gomułczyński Mariusz – KB MCKiS Jaworzno 1:00:45
II m Jachymczyk Norbert – KB MCKiS Jaworzno 1:01:51
III m Ciupek Robert – KB MCKiS Jaworzno 1: 01: 53
Kobiety
I m Włodarczyk Patrycja – Jaworzno 0:55:14
II m Ciupek Daria – KB MCKiS Jaworzno 1:13:45
III m Potępa Beata – KB MCKiS Jaworzno 1:14: 06

Niepełnosprawni na wózkach:
I m Moryc Ryszard – Start Katowice
II m Dyczek Marian – Zdzieszowice

W IX Ogólnopolskim Biegu Ulicznym na dystansie 15 kilometrów 7 sierpnia 2004 roku wystartowała rekordowa jak do tej pory liczba uczestników 463 zawodników i zawodniczek z całej Polski i z zagranicy. W klasyfikacji generalnej mężczyzn wygrał Michał Iveruk reprezentujący Ukrainę- czas 46.18, przed swoim rodakiem Vitalijem Shafarem i pierwszym Polakiem Michałem Bartoszakiem z UKS Biegus Wręczyca. W kategorii do 19 lat pierwszy był na mecie również zawodnik z Ukrainy Siergiej Krychko, do lat 29 Plemenuk Roman UKR, do lat 39 najlepszym okazał się Jacek Kosprzyk (Kraków ), do 49 lat wygrał Zbigniew Błaszczyk (UKS Biegus Wręczyca), do 59 lat pierwszy był Zygmunt Łyżnicki ( MOK Mszana Dolna ), do 69 lat wygrał Zygmunt Zagórski (KB Branice ) powyżej 70 lat zwycięzcą został Bucholc Jerzy ( Królewski Klub Biegacza ). W rywalizacji kobiet w klasyfikacji generalnej wygrała przyszła olimpijka Grażyna Syrek (Olimpia Poznań) ustanawiając rekord trasy 51.52, druga była Pichrtowa Anna CZE 52,28, trzecia Katarzyna Czyż ( AZS AWF Katowice) 53.56. W kategoriach wiekowych pierwsze miejsce zajęły: do 29 lat Jadwiga Białożyt (AZS AWF Biała Podlaska), 30-39 lat Janina Malska z Olkusza, 40 lat i więcej Grażyna Kowina-Świderek ( Baso Ekspres Katowice). Pierwszym jaworznianinem na mecie dziewiątej edycji biegu był Piotr Płonka z KB MCKiS a jaworznianką jego klubowa koleżanka Daria Ciupek.

Minęło już 10 lat od kiedy powstał w Jaworznie pomysł organizacji masowego biegu ulicznego dla wszystkich amatorów z kraju i z zagranicy. W ciągu tych lat przeszliśmy wiele etapów nauki organizacji tak dużej, a jednocześnie odbywającej się w krótkim czasie imprezy sportowej tym trudniejszej, że połączonej z odbywającym się wcześniej niemałym przecież biegiem dla dzieci i młodzieży. X Jubileuszowy Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km jest już za nami, a zapisał się on nowymi elementami, z których na pewno należy podkreślić: rekord frekwencji – na starcie stanęło 580 biegaczy, po raz pierwszy wystartował czarnoskóry zawodnik Michael Karonei z Kenii, po raz pierwszy też dopisała pogoda- zamiast upałów zawodnicy mogli rywalizować w niższej niż zwykle temperaturze.

Klasyfikację generalną wygrał Michael Karonei (Kenia) z czasem 45.20, drugi był Ochal Paweł (Zawisza Bydgoszcz), a trzeci Rybak Leonid z Ukrainy. W klasyfikacji kobiet jako pierwsza linię mety przekroczyła Jamróz Małgorzata (KS Warszawianka) czas 53.55, jako druga Mazovka Elena z Białorusi natomiast trzecia była Malska Janina (Elite Cafe WKS Wawel). Pierwszym zawodnikiem z Jaworzna był reprezentant Klubu Biegacza MCKiS Norbert Jachymczyk, a najlepszą zawodniczką z Jaworzna okazała się Patrycja Włodarczyk Organizator nagrodził też okolicznościowymi statuetkami 16 osób, które ukończyły wszystkie biegi w Jaworznie w latach 1996-2005. Biegi Coca Coli dla dzieci i młodzieży na dystansach od 400 do 1600 m ukończyło 356 młodych biegaczy.

XI Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 km, który odbył się 5 sierpnia 2006 roku zakończył się udziałem 566 startujących zawodników i zawodniczek z czego ukończyło bieg 561 osób co jest rekordem ilości kończących bieg. W klasyfikacji generalnej nagrodzono pierwszych sześciu mężczyzn i cztery kobiety, w kategoriach wiekowych pierwszych trzech mężczyzn w siedmiu męskich kategoriach i pierwsze trzy zawodniczki w trzech kategoriach żeńskich. Dodatkowo nagrody otrzymało trzech pierwszych zawodników oraz trzy zawodniczki mieszkający na stale w Jaworznie.

Mężczyźni – Michael Karonei (Kenia) 46:32, Ngetich Paul (Kenia) 46:37, Tiamchik Wladimir (Białoruś) 47:28, Rybak Witalij (Ukraina) 47:31, Fiskovicz Siergiej (Ukraina) 48:11, Dybowski Dimitry (Białoruś) 48:29.

Kobiety – Ustianowska Dorota (Polska) 54:36, Jamróz Małgorzata (Polska) 55:13, Gortel Agnieszka (Polska) 55:14, Kunakhawets Ireny (Białoruś) 55:48.

Jaworzno – Stawowy Grzegorz, Jachymczyk Norbert, Płonka Piotr- wszyscy reprezentują Klub Biegacza MCKiS Ciupek Daria (KB MCKiS Jaworzno), Ostrowska Dorota (KS Energetyk Jaworzno), Potępa Beata (KB MCKiS Jaworzno).

Statystyka – bieg ukończyło 503 mężczyzn i 58 kobiet, zawodnicy z zagranicy 25 z 7 państw (Ukraina 8, Białoruś 5, Słowacja 7, Kenia 2, Belgia 1, Czechy 1, Niemcy1), zawodników z Jaworzna 26, a zawodniczek 4. Bieg dla dzieci i młodzieży pod patronatem Coca-Cola HBC Polska ukończyło 272 uczestników.

12. Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 km już za nami. Wystartowało w nim 571 zawodników i zawodniczek, z których – co jest ciekawostką – rekordowa jak do tej pory liczba 569 dobiegła do mety. Jaworznicka „piętnastka” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników – starszych jak i młodych – bezpośrednio przed biegiem głównym odbywa się bieg dla dzieci i młodzieży rozgrywany na dystansach 300, 400, 800 i 1600 metrów w zależności od kategorii wiekowej – w którym uczestniczyło 270 młodych adeptów biegania. Na trasie biegu nie brakowało również dopingujących zawodników kibiców.

W klasyfikacji generalnej biegu głównego nagrody otrzymało 6 najlepszych mężczyzn i 4 najlepsze kobiety, nagrodzono także po trzech najlepszych zawodników (tak wśród mężczyzn jak i kobiet) w poszczególnych kategoriach wiekowych (mężczyźni: M16 16-19 lat, M20 20-29 lat, M30 30-39 lat, M40 40-49 lat, M50 50-59 lat, M60 60-69 lat, M70 70 lat i więcej, kobiety: K16 16-29 lat, K30 30-39 lat, K40 40-49 lat, K50 50 lat i więcej), dodatkowa klasyfikacja obejmowała także zawodników z Jaworzna. W tegorocznej edycji oprócz zawodników z Polski na starcie nie brakowało gości z zagranicy: wśród nich 2 zawodników z Keni, 11 z Ukrainy, 5 z Białorusi, 4 z Czech, 6 Węgrów, 2 Słowaków i 2 Niemców. Jaworzno w tym roku reprezentowało 39 biegaczy co świadczy o coraz większym zainteresowaniu biegiem wśród mieszkańców miasta. W klasyfikacji generalnej zwyciężył faworyt imprezy – zaledwie dwudziesto-letni kenijczyk Joel Komen z czasem 46:01, co ciekawe drugi z czarnoskórych biegaczy Geoffrey Kipsung ukończył zawody „dopiero” na 13 miejscu. Drugie miejsce zajął pierwszy zawodnik z Polski Paweł Ochal (MUKS Roszak Solec Kuj.) z czasem 46:41 – nadmienić należy, że ten zawodnik w jaworznickiej piętnastce na drugim stopniu podium stawał już 2 lata temu w roku 2005.. Klasę potwierdzili biegacze zza wschodniej granicy – zajęli odpowiednio miejsca od 3 do 11 w tym: 3 miejsce – Serhiej Okseniuk (Ukraina) czas: 46:48, 4 miejsce – Andrei Gordeev (Bialoruś) czas: 47:18, 5 miejsce – Dimitri Dubovski (Białoruś) czas: 47:37, 6 miejsce – Vitalij Rybak (Ukraina) czas: 47:42.

Wśród kobiet zwyciężyła reprezentantka Ukrainy Olga Kotovska z czasem: 54:37, 2 miejsce zajęła Agnieszka Gortel (Polska – TS AKS Chorzów) z czasem: 55:01, a miejsce trzecie zdobyłą Ola Kalendrova (Ukraina) czas: 55:08, na czwartym miejscu dobiegła Ewa Brych – Pająk (Polska – CKS Budowlani Częstochowa) z czasem: 55:38.

W klasyfikacji biegaczy z Jaworzna wśród mężczyzn zwyciężył Norbert Jachymczyk (KB MCKiS Jaworzno – z czasem 59:16), drugi był Bernard Liptak (KB MCKiS Jaworzno – z czasem 59:27) a na trzecim stopniu podium stanął Grzegorz Stawowy (KB MCKiS Jaworzno – z czasem 1:00:58). W klasyfikacji „jaworznianek” zwyciężyła Daria Ciupek (KB MCKiS Jaworzno – z czasem 1:12:31), druga była Beata Potępa (KB MCKiS Jaworzno – z czasem 1:12:53) a miejsce trzecie zajęła Dorota Ostrowska (KS Energetyk Jaworzno – z czasem 1:16:34)

Zwycięzcy biegu głównego a wcześniej zwycięzcy biegu dla dzieci i młodzieży odebrali nagrody a na zakończenie zawodów wśród wszystkich uczestników wylosowano drobne upominki rzeczowe.

2 sierpnia 2008 roku (sobota) Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie już po raz 13 organizowało Międzynarodowy Bieg Uliczny – Jaworzno 2008. Pomimo, że pogoda spłatała figla (zawody odbywały się przy ciągle padającym deszczu) na starcie jednej z najbardziej znanych i cenionych w Polsce „piętnastek” stawiło się 550 zawodników m.in.:z Ukrainy, Węgier, Kenii, Mołdawii, Włoch, Słowacji i oczywiście Polski. Bieg ukończyło 543 zawodników, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych jest bardzo dobrym wynikiem. Zanim jednak rozpoczął się bieg główny na 15 km, przed hala MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 kilka minut po godzinie 15.00 rozpoczął się 13 Bieg Dzieci i Młodzieży, który jak co roku rozpoczyna tę wielką imprezę.

Po zakończeniu biegu młodzieżowego na starcie pojawili się już zawodnicy rywalizujący w biegu głównym na 15 kilometrów. Trasa biegu rozpoczynała się na parkingu przed halą a biegła tradycyjnie przez Warpie, Górę Piasku w stronę Dobrej, następnie po nawrocie zawodnicy wracali tą samą trasą do Centrum (meta przed halą MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80). O godzinie 16.00 zawodnicy wystartowali.

Od początku biegu na czele stawki znajdowali się zawodnicy, wśród których można było wypatrywać kandydata do zwycięstwa: polscy olimpijczycy reprezentujący WKS Grunwald Poznań – Henryk Szost i Arkadiusz Sowa, Kenijczyk Juliusz Legat oraz zawodnicy z Ukrainy – Vadym Slobodeniuk, Aleksandr Veliczko i Oliksij Gonczar. Faworyci nie zawiedli – pierwszy linię mety przebiegł Henryk Szost z dobrym jak na panującą pogodę wynikiem 00:45:56 (do poprawienia rekordu trasy brakło tylko 45 sekund). Drugi linię mety minął Arkadiusz Sowa (wynik 00:47:38) a miejsce trzecie zdobył reprezentujący Kowel (Ukraina) Vadym Slobodeniuk (wynik 00:47:43).

Dla niektórych niespodzianką było „dopiero” piąte miejsce Kenijczyk Juliusa Lagata, nadmienić należy jednak, że zawodnicy którzy zajęli wyższe miejsca to czołowi biegacze z Polski i Ukrainy . Wśród kobiet zwyciężyła Monika Drybulska reprezentująca WKS Grunwald Poznań (czas 00:53:12), drugie miejsce zajęła Edyta Lewandowska z klubu RKS-TEAM MBANK (czas 00:53:58), a na trzecim miejscu zawody ukończyła Wioletta Uryga z Kluczborka (czas 00:54:13). Nagrody otrzymali również zawodnicy i zawodniczki, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych: Kobiety – K16 16-29 lat (1992-79), K30 30-39 lat (1978-69), K40 40-49 lat (1968-59), K50 50 lat i więcej (1958 i starsze), mężczyźni – M16 16-19 lat (1992-89), M20 20-29 lat (1988-79), M30 30-39 lat (1978-69), M40 40-49 lat (1968-59), M50 50-59 lat (1958-49), M60 60-69 lat (1948-39), M70 70 lat i więcej (1938 i starsi).

Nie można zapomnieć o szczególnej dla jaworznian klasyfikacji – klasyfikacji najlepszych zawodników i zawodniczek z naszego miasta. W tym roku w biegu wystartowało 35 zawodników i zawodniczek z Jaworzna. Wśród mężczyzn miejsce pierwsze zajął reprezentujący KS Energetyk Jaworzno – Dawid Waloski z rewelacyjnym czasem 00:56:54 (ten młody zawodnik zajął również 3 miejsce w klasyfikacji zawodników w swojej kategorii wiekowej), drugi wśród jaworznian linię mety minął Norbert Jachymczyk, a miejsce trzecie zajął Mateusz Głowacz (obaj zawodnicy reprezentują Klub Biegacza MCKiS Jaworzno). Wśród kobiet zwyciężyła Beata Potępa (KB MCKiS Jaworzno) z czasem 01:12:44. Pozostałe miejsca na podium wywalczyły: Dorota Ostrowska (KS Energetyk Jaworzno) – miejsce drugie oraz Daria Ciupek (KB MCKiS Jaworzno) – miejsce trzecie.

O godzinie 18.30 rozpoczęła się ceremonia dekoracji zwycięzców (najpierw na podium stanęli zwycięzcy Biegu dla Dzieci i Młodzieży, następnie zwycięzcy biegu głównego rozpoczynając od klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn i kobiet przez wszystkie kategorie od najmłodszych do najstarszych, ceremonie zakończyło wręczenie nagród najlepszym zawodnikom i zawodniczkom reprezentujących Jaworzno). Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Miasta Jaworzna – p. Janusz Ciołczyk oraz nasz najlepszy maratończyk, olimpijczyk p. Kazimierz Orzeł. Po dekoracji zwycięzców rozpoczęło się losowanie nagród spośród wszystkich uczestników 13 Międzynarodowego Biegu Ulicznego na 15 km (w tym roku dzięki sponsorom były to nagrody wyjątkowo cenne – m.in.: wieże, pulsometry, drukarki, zestawy telefoniczne, itp.). Po losowaniu nagród impreza dobiegła końca a wśród zawodników słyszeć można było rozmowy, że na pewno za rok w sierpniu pojawią się znowu w Jaworznie na już 14. Międzynarodowym Biegu Ulicznym – Jaworzno 2009.

W 14. Międzynarodowym Biegu Ulicznym na 15 km, który odbył się 1 sierpnia 2009 roku w Jaworznie wystartowało 584 zawodników i zawodniczek z czego ukończyło bieg 577 osób co jest rekordem ilości kończących bieg.

W klasyfikacji generalnej nagrodzono pierwszych sześciu mężczyzn i cztery kobiety, w kategoriach wiekowych pierwszych trzech mężczyzn w siedmiu męskich kategoriach i pierwsze trzy zawodniczki w czterech kategoriach żeńskich. Dodatkowo nagrody otrzymało trzech pierwszych zawodników oraz trzy zawodniczki mieszkające na stałe w Jaworznie. Nagrodzeni zostali również zawodnicy niepełnosprawni.

Mężczyźni- KLASYFIKACJA GENERALNA: 1 miejsce – Michael IVERUK (UKRAINA) 46:25 2 miejsce – Mariusz GIŻYŃSKI ( POLSKA ) 46:28, 3 miejsce – Henryk SZOST ( POLSKA ) 46:48 4 miejsce – Vitaliy RYBAK ( UKRAINA ) 46:54 5 miejsce – Adam DRACZYŃSKI ( POLSKA ) 47:02 6 miejsce – Arkadiusz SOWA ( POLSKA ) 47:10.

Kobiety- KLASYFIKACJA GENERALNA: 1 miejsce – Agnieszka GORTEL ( POLSKA ) 54:13 2 miejsce – Olga KALENDAROVA OCHAL ( UKRAINA ) 54:47 3 miejsce – Ewa BRYCH PAJYK ( POLSKA ) 56:12 4 miejsce – Ilena BURKOWSKA ( UKRAINA ) 57:04.

KLASYFIKACJA Mieszkańców Jaworzna – mężczyźni: 1 miejsce – Dawid WALOSKI – Energetyk Jaworzno 2 miejsce – Mateusz GLOWACZ – KB MCKiS Jaworzno 3 miejsce – Norbert JACHYMCZYK – KB MCKiS Jaworzno KLASYFIKACJA Mieszkańców Jaworzna – kobiety: 1 miejsce – Ewelina SKULICH – Energetyk Jaworzno 2 miejsce – Daria Ciupek – KB MCKiS Jaworzno 3 miejsce – Ewelina STANKOWSKA – Energetyk Jaworzno

KLASYFIKACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 1 miejsce – Jerzy GOJ (Piekary Śląska) 2 miejsce – Jan GLADCZAK (Ruda Śląska)

Nagrody i wyróżnienia najlepszym zawodnikom jaworznickiej piętnastki wręczali dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie Marian Miler i olimpijczyk, mieszkaniec Jaworzna Kazimierz Orzeł. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej i profesjonalnej organizacji tegorocznego biegu.

15. Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 km już za nami. W tym roku na trudnej, wymagającej trasie, przy w miarę sprzyjającej pogodzie stanęło na starcie 670 zawodników i zawodniczek. Jaworznicka „piętnastka” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczestników, a w tym roku szczególnie dopisała nam frekwencja bowiem ilość startujących o 86 osób pobiła ubiegłoroczny rekord.

W klasyfikacji generalnej biegu głównego nagrody otrzymało 6 najlepszych mężczyzn i 4 najlepsze kobiety, nagrodzono także po trzech najlepszych zawodników (tak wśród mężczyzn jak i kobiet) w poszczególnych kategoriach wiekowych, dodatkowe klasyfikacje mieli również biegaczki i biegacze z Jaworzna oraz osoby niepełnosprawne.

W tegorocznej edycji oprócz zawodników z Polski na starcie nie brakowało gości z zagranicy – Węgry 1, Etiopia 1, Ukraina 12, Białoruś 2, Włochy 1, Słowacja 3 i Czechy 1.

Jaworzno w tym roku reprezentowało 10 zawodniczek i 45 zawodników co świadczy o coraz większym zainteresowaniu biegiem także wśród mieszkańców naszego miasta.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Toto Laszlo z Węgier z czasem 46.56 przed Erkolo Ashenafi z Etiopii i Siergiejem Okseniukiem z Ukrainy. Pierwszym polakiem na mecie był Paweł Ochal reprezentujący Fundację Maraton Warszawski.

Wśród kobiet pierwsze trzy miejsca zajęły Ochal Olga z czasem 54.42, Svietlana Kudzelich z Białorusi i Lewandowska Iwona reprezentująca LKS Vectra-DGS Włocławek.

Godzinę przed biegiem głównym odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach 300, 400, 800 i 1600m, w których wzięło udział 153 uczestników. Dzieci pobiegły w okolicznościowych koszulkach przygotowanych przez organizatora.

Ilość uczestników w obydwu biegach, dobre zaplecze organizacyjne, ciekawa trasa biegu głównego i postępująca moda na bieganie wydaje się dobrze wróżyć jaworznickiej imprezie. Możliwości organizacyjne Jaworzna z pewnością pozwalają na organizację imprezy dla nawet 1000 uczestników czego może za parę lat będziemy w Jaworznie świadkami.

W sobotę 6 sierpnia br., odbył się 16. Międzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 kilometrów organizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Na starcie jaworznickiej piętnastki stanęło 669 biegaczy z Polski, Białorusi, Ukrainy i Węgier, a ukończyło ją 661 zawodników.

Najlepszy okazał się zawodnik WKS Grunwald Poznań Henryk SZOST uzyskując czas 45 minut i 52 sekundy. Miejsce drugie zajął Siergiej Okseniuk z Ukrainy z czasem 46 minut i 59 sekund, a na trzecim stopniu podium uplasował się Marcin Błaziński, który dystans 15 kilometrów przebiegł w czasie 47 minut i 16 sekund. Wśród pań najlepsza okazała się Alena BERASINIOVA z Białorusi, która linię mety przekroczyła w czasie 56 minut i dwóch sekund. Tuż za nią przybiegła Ukrainka Swietłana Stanko, przegrywając z Berasiniovą o zaledwie jedną sekundę. Trzecie medalowe miejsce zajęła również Ukrainka Natalia Jakimovych uzyskując czas 57 minut i trzech sekund. Najlepsza Polka Katarzyna Durak linię mety minęła jako siódma i uzyskała wynik 59 minut i 53 sekund.

W klasyfikacji generalnej mężczyzn wyróżniono najlepszych sześciu zawodników, w klasyfikacji generalnej kobiet wyróżnione zostały najlepsze cztery zawodniczki.Organizatorzy przewidzieli również nagrody dla najlepszych zawodników w siedmiu kategoriach wiekowych i najlepszych pań w czterech kategoriach wiekowych. Wyróżnieni zostali również zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządów ruchu.

W klasyfikacji mieszkańców naszego miasta najlepszy okazał się Dawid WALOSKI zawodnik KS Energetyk Jaworzno z czasem 56 minut i 39 sekund. Drugi był Mateusz Głowacz z KB MCKiS Jaworzno, który uzyskał wynik 58 minut i 46 sekund, trzecią lokatę zajął kolejny zawodnik KB MCKiS Jaworzno Norbert Jachymczyk uzyskując rezultat 58 minut i 56 sekund. W klasyfikacji generalnej Waloski zajął 32 lokatę.

Po ceremonii wręczenia nagród najlepszym zawodnikom i zawodniczkom 16 Międzynarodowego Biegu Ulicznego, wśród wszystkich uczestników jaworznickiego biegu rozlosowano czterdzieści atrakcyjnych upominków. Każdy z biegaczy po przekroczeniu linii mety otrzymał okolicznościowy medal i mógł zjeść ciepłą grochówkę. Uczestnicy biegu w Jaworznie podkreślali jego profesjonalne przygotowanie oraz miłą atmosferę panującą na trasie biegu.

W sobotę 4 sierpnia 2012 r., Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zorganizowało 17 Międzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 kilometrów. W stawce 661 zawodników nie zabrakło przedstawicieli Ukrainy, Białorusi, Włoch, Kenii, Węgier, Litwy, Francji, Niemiec. Nasze miasto reprezentowało aż 76 mieszkańców. Bieg ukończyło 656 zawodniczek i zawodników.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznego biegu okazał się Maksim Pankratow z Białorusi, który jaworznicką piętnastkę pokonał w czasie 47 minut i 19 sekund. Drugi na mecie był również Białorusin Ilya Slavenski uzyskując czas 47,48, a na trzecim stopniu podium stanął Siergiej Okseniuk z Ukrainy z czasem 47,49. Najlepszy Polak Łukasz Oślizło z Łazisk Górnych do zwycięzcy stracił zaledwie 37 sekund, a linię mety przekroczył w czasie 47,56.

Wśród kobiet bezapelacyjna okazała się Ukrainka Tatiana Kozubowa reprezentująca klub Finisz Kalisz, która wybiegała czas 55,55. Miejsce drugie wywalczyła Agnieszka Pietsch Fulbiszewska z Olkusza, która była gorsza od Kozubowej, o zaledwie 7 sekund i linię mety przekroczyła z czasem 56,02. Na ostatnim, trzecim stopniu podium zameldowała się Lilia Fiskovicz, Ukrainka biegająca w barwach LKB Rudnik, uzyskała czas 56,20.

Zawodnicy nagrodzeni zostali nie tylko w klasyfikacji generalnej kobiet ( cztery najlepsze zawodniczki ) i mężczyzn ( 6 najlepszych zawodników ), ale również w siedmiu kategoriach wiekowych mężczyzn i czterech kobiet. Wyróżnieni zostali również mieszkańcy Jaworzna w osobnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn oraz zawodnicy niepełnosprawni.

Wśród wszystkich zawodników tegorocznej, jaworznickiej piętnastki rozlosowano 35 atrakcyjnych nagród rzeczowych. Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną otrzymali pamiątkowe koszulki, a wszyscy uczestnicy biegowych zmagań pamiątkowe medale. Dla wszystkich startujących przewidziano ciepły posiłek.
Finansowego wsparcia organizatorom 17 Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Jaworznie udzieliła Grupa Tauron Wytwarzanie S.A.

W upalne, sobotnie popołudnie 3 sierpnia 2013 r., odbył się 18 Międzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 kilometrów organizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych bieg ukończyło 625 zawodników, a w wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Ukrainy, Włoch, Kenii, Węgier, Rumuni, Czech. Nasze miasto reprezentowało aż 92 mieszkańców co najlepiej świadczy o tym, że bieganie w naszym mieście staje się coraz bardziej popularne.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznego biegu okazał się Launen Kwalia z Keni, który jaworznicką piętnastkę pokonał w czasie 47 minut i 2 sekund. Drugi na mecie był Ukrainiec Rusłan Sauchukuzyskując czas 47,42, a na trzecim stopniu podium stanął również zawodnik z Ukrainy Pavlo Veretskiv z czasem 48,43. Najlepszy Polak Tomasz Wróbel reprezentujący klub MKS Centrum Dzięgielów uzyskał czas 53,24 i linię mety przekroczył jako dziesiąty.

Wśród kobiet bezapelacyjna okazała się Ukrainka Olha Kotovska, która wybiegała czas 54,09. Miejsce drugie wywalczyła Daniela Cirlan z Rumuni, która linię mety przekroczyła z czasem 56,03. Na ostatnim, trzecim stopniu podium zameldowała się Swietłana Stanko, Ukrainka biegająca w barwach LKB Rudnik, uzyskała czas 56,13. Miejsce tuż za podium zajęła Polka Ewa Kucharska reprezentująca klub MKS Iskra Pszczyna. Kucharska na metę wbiegła z czasem 58.09.

W sobotę 30 sierpnia 2014 r., rozegrany został 19. Międzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 kilometrów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna organizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Na starcie jaworznickiej piętnastki stanęło 650 zawodników i zawodniczek z całego kraju oraz zawodnicy z Ukrainy, Niemiec, Kenii. W ubiegłym roku, w jaworznickim biegu rywalizowało 92 mieszkańców naszego miasta, natomiast w ubiegłą sobotę biegających jaworznian było aż 146. Bardzo cieszy fakt, że z każdym rokiem liczba startujących mieszkańców Jaworzna systematycznie rośnie.

Zwycięzcą 19. Międzynarodowego Biegu Ulicznego rozgrywanego w Jaworznie okazał się Kenijczyk James Emura , który linię mety przekroczył z czasem 47 minut i 33 sekund. Niespełna dwie minuty później na mecie zameldował się jego rodak Joel Mgangi, który uzyskując czas 49 i 24 sekund uplasował się na miejscu drugim. Na ostatnim stopniu podium znalazł się Ukrainiec Aleksander Borysiuk z czasem 50 minut i 17 sekund. Czwarty na mecie był również zawodnik z Ukrainy Siergiej Bereziuk. Jako piąty linię mety przekroczył najlepszy z Polaków Tomasz Wróbel, który reprezentował MKS Centrum Dzięgielów, a wybiegał czas 52 minut i 26 sekund. Szósty na mecie był zawodnik ze Świętochłowic Paweł Nawrot z czasem 52 minut i 26 sekund.

W klasyfikacji generalnej kobiet najlepsza była zawodniczka z Kenii Agnes Chabet, która jaworznicką piętnastkę pokonała w czasie 53,39. Miejsce drugie zajęła Anna Wojna z UKS Lipinki , która zanotowała czas 55,36. Jako trzecia linię mety przekroczyła kenijka Kerubo Gladys Otero uzyskując rezultat 57,22. Czwartą lokatę wybiegała Agnieszka Cader reprezentująca klub Zabierzów Biega.

Najlepszy jaworznianin Mariusz Ignacak reprezentujący barwy Klubu Biegacza MCKiS Jaworzno linię mety przekroczył z czasem 55 minut i dziewięciu sekund i uplasował się na wysokim 15 miejscu w klasyfikacji generalnej. W kategorii mieszkańców Jaworzna wśród kobiet triumfowała Paulina Gaj, z czasem 01:08:45,

W kategorii osób niepełnosprawnych najlepszy okazał się Andrzej Jędrzkiewicz z Żywca pokonując trasę biegu z czasem 01:01::36.

Podczas dziewiętnastej edycji Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Jaworznie trzej najszybciej biegający przedsiębiorcy z Jaworzna otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą. Na trzech stopniach podium stanęli Mateusz Głowacz (1 miejsce), Zbigniew Sikora (2 miejsce), Wiesław Paprocki (3 miejsce).

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie już po raz dwudziesty było organizatorem Międzynarodowego Biegu Ulicznego na dystansie 15 kilometrów, nad którym Patronat objął Prezydent Miasta Paweł Silbert. W jubileuszowej jaworznickiej piętnastce udział wzięła rekordowa liczba 832 zawodników i zawodniczek z całego kraju i z zagranicy. Liczba mieszkańców naszego miasta uczestniczących w rodzimym biegu z roku na rok się zwiększa co na pewno cieszy jego organizatorów. W ubiegłym roku, w jaworznickim biegu wystartowało 146 mieszkańców Jaworzna natomiast w jubileuszowej edycji rywalizowało aż 209 jaworznian.

Najlepszym zawodnikiem 20. Jubileuszowego Międzynarodowego Biegu Ulicznego rozgrywanego w Jaworznie okazał się Kenijczyk Kipruto Moses KIBIRE, który dystans 15 kilometrów pokonał w czasie 46 minut i 3 sekund. Dwie sekundy później linię mety przekroczył jego rodak Henry KEMBOI, a na trzecim stopniu podium znalazł się również Kenijczyk Maina Joel MWANGI z czasem 46 minut i 12 sekund. Na kolejnych czterech miejscach uplasowali się zawodnicy reprezentujący Ukrainę. Najlepszy z Polaków Jarosław Gniewek z Bielska Białej linię mety przekroczył jako ósmy notując czas 51 minut i 25 sekund.

Klasyfikację generalną kobiet wygrała Jepngetich Stellah BAROSIO z Kenii przybiegając na metę po 51 minutach i 55 sekundach. Jako druga linię mety przekroczyła reprezentantka Mołdawii Lilia FISKOVICI notując rezultat 52 minut i 39 sekund. Ostatni stopień podium przypadł w udziale Kenijce Jepkurui Gladys BIWOTT, która do Fiskovici straciła zaledwie siedem sekund. Najlepszą Polką, która pokonała jaworznicką piętnastkę była jaworznianka Patrycja Włodarczyk z czasem 57 minut i 39 sekund i zajęła siódmą lokatę.

W stawce 209 jaworznian, którzy rywalizowali na trasie biegu najlepszym zawodnikiem okazał się Bogusław GRACZ z czasem 52 minut i 53 sekund. Drugie miejsce zajął Mariusz IGNACAK, trzecią lokatę Norbert JACHYMCZYK obaj reprezentujący barwy Klubu Biegacza MCKiS Jaworzno. Wśród kobiet nie miała sobie równych Patrycja WŁODARCZYK, której pokonanie trasy biegu zajęło 57 minut i 39 sekund. Drugie miejsce wywalczyła Emilia STAŃKOWSKA, pozycję trzecią Beata WROŃSKA.

W kategorii osób niepełnosprawnych najlepszy okazał się Krzysztof MISIUREK z Kurowa pokonując trasę biegu w czasie 53 minut i 33 sekund.

Wzorem roku ubiegłego podczas dwudziestej edycji Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Jaworznie wyróżnieni zostali najszybciej biegający przedsiębiorcy z Jaworzna. W klasyfikacji mężczyzn najlepszy okazał się Mateusz GŁOWACZ, drugi był Wiesław PAPROCKI, trzecią lokatę zajął Bartłomiej GLINIECKI. W klasyfikacji kobiet bezkonkurencyjna była Nina ZIENIŃSKA.

Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy reprezentujący Grupę TAURON. Wśród mężczyzn najlepszy był MateuszWiśniowski, wśród Pań najlepsza okazała się Magdalena Wilczek. Nagrodzeni zostali również zawodnicy i zawodniczki w siedmiu kategoriach wiekowych mężczyzn i pięciu kobiet.

W ceremonii zakończenia biegu uczestniczyli zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Pan Dariusz Starzycki, Wiceprezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. Pan Piotr Kołodziej, Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU Pan Piotr Dworaczyk, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Pan Sebastian Kuś oraz olimpijczyk, maratończyk, jaworznianin Pan Kazimierz Orzeł.

Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną otrzymali pamiątkowe koszulki , ręczniki, plastry, a wszyscy uczestnicy sobotnich zmagań pamiątkowe medale. Dla wszystkich startujących przewidziano ciepły posiłek. Sponsorem jaworznickiego biegu była firma PZU, a jego partnerem Tauron Wytwarzanie S.A.

W sobotę 27 sierpnia 692 biegaczy z kraju i zagranicy stanęło na starcie 21. Międzynarodowego Biegu Ulicznego. W tym roku oprócz tradycyjnego dystansu 15 km został wprowadzony bieg na 5 km, który spotkał się z dużym zainteresowaniem zawodników nie tylko z naszego miasta.

O godz. 16.00 na sygnał honorowego startera, którym był Kazimierz Orzeł (jaworznianin, olimpijczyk, wielokrotny Mistrz Polski w maratonie), biegacze obydwu biegów wyruszyli na trasę. W tym roku zawodnicy musieli zmagać się nie tylko z trudami ukształtowania trasy, ale także z dość wysoką temperaturą powietrza. Tradycyjnie nie zawiedli mieszkańcy dzielnic położonych na trasie biegu – oprócz wielu punktów wydawania wody zabezpieczonych przez organizatora kibice dodatkowo organizowali miejsca zraszania przy swoich posesjach.

Biegacze na 15 km po starcie na ul.Grunwaldzkiej poruszali się ulicami: Pocztowa, Rynek. Św.Wojciecha, Jaworznicka, Sobieskiego, Jaworowa do nawrotu przed Dobrą, a następnie wracali tą sama trasą zbiegając z ul.Św. Wojciecha w Królowej Jadwigi na parking przed halą, gdzie zlokalizowana była meta. Bieg Rekreacyjny na 5 km prowadził po tej samej trasie z nawrotem na Warpiu na wysokości ul.Fr. Nullo.

W tym roku bieg zdominowany został przez zawodników z Kenii i Ukrainy. W klasyfikacji generalnej mężczyzn Polak uplasował się dopiero na 9 miejscu (Bogusław Gracz), a w klasyfikacji generalnej kobiet nasza zawodniczka Ewa Kucharska zajęła 5 miejsce.
Klasyfikacja generalna mężczyzn:
1.Kamau Wilson Wambugu KEN 48.11
2.Mwangi Joel Mainu KEN 48.25
3.Komon Moses Masai KEN 48.39
4.Olijnya Pawel UKR 49.32
5.Rybak Sergii UKR 49.39
6.Timashov Volodymyr UKR 51.18

Klasyfikacja generalna kobiet:
1.Pogonielska Viktoria UKR 54.15
2.Kimutai Hellen Jepkosgei KEN 54.54
3.Matebo Ruth Chemista KEN 55.01
4.Biwott Gladys Jepkurui KEN 55.50

Klasyfikacja osób z Jaworzna mężczyźni:
1.Mariusz Ignacak 56.41
2.Jachymczyk Norbert 57.18 – KB MCKiS Jaworzno
3.Waloski Dawid 57.51
4.Głowacz Mateusz 58.15 – KB MCKiS Jaworzno
5.Kiljan Mariusz 1.02.40
6.Kidawa Aleksander 1.03.48

Klasyfikacja osób z Jaworzna kobiety:
1.Stańkowska Emilia 1.09.22 AZS AGH
2.Musiał Marzena 1.12.10
3.Gaj Paulina 1.13.52
4.Piech Marzena 1.13.52 – Olimpia Fitness
5.Koźmienko (Potępa) Beata 1.19.33- KB MCKiS Jaworzno
6.Brzozowska Teresa 1.20.06 – KB MCKiS Jaworzno

Bieg Rekreacyjny 5 km mężczyźni:
1.Seweryn Jacek 16.16 Mysłowice
2.Kubacz Piotr 18.59 Mikołów
3.Korcz Daniel 19.01 Jaworzno

Bieg Rekreacyjny 5 km kobiety:
1.Kulpa-Czubak Małgorzata 20.28 Rybna
2.Prokopenko Agnieszka 22.10 Żory
3.Rauszer Małgorzata 22.27 Jaworzno

Nagrody otrzymali także zawodnicy z miejsc I-III w 7 kategoriach wiekowych mężczyzn, 5 kategoriach wiekowych kobiet, zawodnicy niepełnosprawni oraz osoby z miejsc I-VI prowadzący działalność gospodarczą, a zamieszkani w Jaworznie.

Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowa koszulkę, numer startowy, odlewany medal, posiłek na mecie. W ceremonii zakończenia biegu uczestniczyli zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Sebastian Kuś, olimpijczyk, maratończyk, jaworznianin Kazimierz Orzeł oraz Dyrektor biura zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej Adam Cekiera oraz Krystyna Kotulska reprezentująca Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej UM w Jaworznie. Partnerem jaworznickiego biegu był Tauron Wytwarzanie S.A.

21. Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km i 5 km przeszedł do historii. Bardzo nas cieszy, że zawodnicy z całej Polski i zagranicy wysoko oceniają poziom organizacyjny naszej imprezy. Przypominamy, że ubiegłoroczny 20.Jubileuszowy Międzynarodowy Bieg Uliczny- 15 km, który odbył się 29 sierpnia 2015 roku otrzymał Certyfikat Jakości przyznany w dowód uznania dla jego doskonałej organizacji. Pomysłodawcą i realizatorem corocznej akcji oceny biegów jest największy biegowy portal internetowy www.maratonypolskie.pl. W głosowaniu brali udział biegacze z całego kraju, a warunkiem oddania głosu było wzięcie udziału w ocenianym przez siebie biegu. Głosowanie przebiegało dwuetapowo- spośród 3942 biegów zorganizowanych w całej Polsce w 2015 roku wytypowano 275 biegów, które przechodziły do dalszego etapu głosowania. Nasz bieg otrzymał wysokie noty internautów w dwóch kategoriach: w kategorii biegi duże (500-999 uczestników) oraz w kategorii miasta organizatorzy od 25 tys. do 100 tys. mieszkańców. „Biegowe Oscary” to nagroda prestiżowa bez gratyfikacji finansowej czy rzeczowej. Dla każdego organizatora imprezy sportowej opinia uczestników jest bardzo ważna, a już sam fakt że spośród polskich 3942 biegów Jaworznicka 15- tka znalazła się wśród wyróżnionych to duży sukces pracowników MCKiS, którzy od lat starają się by bieg w Jaworznie był nieszablonowy i niezapomniany.

W sobotę 26 sierpnia odbyła się największa impreza lekkoatletyczna w Jaworznie – bieg uliczny na dystansie 15 km i 9 km. Po raz pierwszy bieg został wyprowadzony z centrum na Stadion Miejski przy ulicy Krakowskiej. Wśród uczestników powtarza się opinia, że był to bardzo dobry pomysł. Impreza zyskała dużo przestrzeni na całą logistykę startu, mety, biura zawodów, depozytu, cateringu, a zawodnicy doskonałe miejsce na rozgrzewkę i odpoczynek po biegu. Finisz na stadionie z trybunami na 7000 miejsc też zrobił na biegaczach duże wrażenie. Zmianie uległa też trasa- uczestnicy najpierw przebiegali przez Rynek by po nawrocie na wysokości Os. Gagarina wrócić na stadion Obwodnicą Północna. Uczestnicy Biegu Rekreacyjnego na 9 km startując wspólnie z pozostałymi biegaczami skręcali z ul. Św. Wojciecha od razu w Obwodnicę Północną. Masowy udział zawodników z zagranicy nikogo już nie dziwi – w tym roku na starcie stanęło 8 zawodników z Kenii, 13 z Ukrainy, 1 z Węgier i 1 z Czech. W sobotnie popołudnie na starcie stanęło w sumie 727 zawodników.

Zawodnicy z Kenii i Ukrainy najlepiej znieśli trudy wysokiej temperatury i niełatwej trasy i opanowali ścisłą czołówkę biegu aż do 9 miejsca. Jako pierwszy z doskonałym czasem 45.22 pojawił się na mecie Biwot Wycliffe Kipkorir z Kenii. Pierwsza zawodniczka to Zita Kascer z Węgier 54.32. W Biegu Rekreacyjnym na 9 km zwyciężył Dominik Jarco z czasem 31.51, a jako pierwsza kobieta na mecie pojawiła się Marcelina Kocój 43.11. W naszym biegu nagradzamy też mężczyzn w 7 kategoriach wiekowych, kobiety w 5 kategoriach wiekowych, zawodników niepełnosprawnych, pierwsze 6 kobiet i 6 mężczyzn w klasyfikacji mieszkańców Jaworzna oraz pierwszych 6 jaworznian prowadzących działalność gospodarczą. Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się na stronie biegu.

Bieg w Jaworznie w liczbach: – zgłoszonych zawodników 913 (kobiet 210, mężczyzn 703)
– stanęło na starcie 727 – zgłoszeni z Jaworzna 220
– na starcie z Jaworzna 168 – bieg na 15 km 586 uczestników
– bieg na 9 km 141 uczestników – zabezpieczenie trasy, punktów odżywczych, biuro biegu, depozyt, osoby techniczne 89 osób
– zabezpieczenie trasy przez KM Policji 48 osób
– zawodnikom wydano 2400 litrów wody

W sobotę – 1 września – 562 zawodników z kraju i zagranicy wyruszyło na trasę 23. Międzynarodowego Biegu Ulicznego 15 km oraz Biegu Rekreacyjnego 9 km. Biegacze wspólnie przebiegli pierwsze 4 kilometry po czym uczestnicy Biegu Rekreacyjnego 9 km skierowali się Obwodnicą Północną do mety, a zawodnicy biegnący dystans 15 km pobiegli w kierunku Szczakowej, gdzie przy ul.Gagarina ustawiony został nawrót.

Start i meta oraz całe zaplecze imprezy podobnie jak w ubiegłym roku zlokalizowane było na murawie Stadionu Miejskiego przy ulicy Krakowskiej 8. Pogoda znowu nie rozpieszczała biegaczy- mimo przesunięcia terminu imprezy na wrzesień temperatura była tylko minimalnie niższa niż podczas sierpniowych edycji. Na całe szczęście po starcie słońce schowało się za chmury, a lekki wiatr sprawił, że warunki do biegu poprawiły się i biegacze mogli sobie pozwolić na nieco większy wysiłek. Każdy ze startujących otrzymał w pakiecie startowym koszulkę techniczna, a na mecie piękny medal wykonany po raz pierwszy obustronnie w technice 3D z emaliowanymi elementami. Po biegu na wszystkich czekał posiłek, ceremonia wręczenia nagród w licznych kategoriach oraz konkurs z nagrodami.

Bieg w liczbach:

– zgłoszonych przez internet 742
– na starcie stanęło 562 w tym 15 km 437 (85 kobiet), 9 km 135 (60 kobiet)
– zawodnicy z zagranicy Ukraina 10, Kenia 4, Maroko 1, Anglia 1, Niemcy 1
– zawodnikom wydano 1650 litrów wody
– obsługa biura zawodów, trasy biegu i przygotowanie techniczne 84 osoby

Za nami 24. edycja Międzynarodowego Biegu Ulicznego Jaworzno 15 km

W sobotę 31 sierpnia br., odbyła się największa impreza lekkoatletyczna w Jaworznie, 24. Międzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 km oraz Bieg Rekreacyjny 9 km.

Start i meta biegu zlokalizowana została na Stadionie Miejskim przy ulicy Krakowskiej. Na starcie jaworznickiego biegu stanęło 467 zawodników i zawodniczek z Polski i z zagranicy.

Niestety nie możemy napisać, że było chłodniej niż w poprzednich latach. W dobie ogólnego ocieplenia imprezy letnie mają to do siebie, że trzeba się liczyć z bieganiem w dość wysokiej temperaturze. O dziwo zawodnicy doskonale sobie z tym poradzili- bieg wszyscy ukończyli przed limitem, a na trasie rywalizacja wyglądała dużo lepiej niż w poprzednich latach. Wody na trasie nie brakowało- 4 punkty wydawania wody, 2 punkty polewania przez strażaków i kilka punktów inicjatywy mieszkańców pobliskich posesji.

Pierwszy linię mety biegu na dystansie 15 kilometrów przekroczył reprezentant Ukrainy Veretskyi Pawel z czasem 47.50, tuż za nim uplasował się reprezentujący Kenię Tanui Evans Kipngetich notując czas 48.47, trzeci na mecie był kolejny reprezentant Ukrainy Siergiej Okseniuk, który linię mety przekroczył w czasie 49.38.

Wśród kobiet najlepszą okazała się Ukrainka Valentyna Kiliarska, która na mecie zameldowała się z czasem 54.46, druga była również reprezentująca Ukrainę Vilisova Tatiana osiągając czas 57.47, a na trzecim stopniu podium stanęła Kenijka Biwott Gladys Jepkurui osiągając czas 58.06

W stawce zawodników rywalizujących na rekreacyjnym dystansie 9 kilometrów najlepszy okazał się Andrzej Ochowicz z czasem 33.45, natomiast wśród kobiet pierwsza na linii mety pojawiła się Julia Warzecha z czasem 41.55.

Oprócz nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy i zawodniczki wśród mieszkańców naszego miasta, zawodnicy i zawodniczki w sześciu kategoriach wiekowych mężczyzn i pięciu kobiet, w kategorii osób niepełnosprawnych, oraz najlepsi biegacze wśród przedsiębiorców naszego miasta.

Wszystkich sympatyków jaworznickiej 15- tki informujemy, że za rok obchodzimy jubileusz 25- lecia. Z pewnością przygotujemy dla was coś ekstra. Zapraszamy za rok.

Za nami jubileuszowa 25. edycja Międzynarodowego Biegu Ulicznego Jaworzno 15 km i 10 km

W sobotę 25 września 2021 odbyła się tradycyjna jaworznicka piętnastka, która po raz pierwszy była zorganizowana w 1996 roku. W tym roku ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią limit zawodników został ustawiony na 400 osób. Na długo przed imprezą wszystkie miejsca zostały zagospodarowane, zapisy zamknięte, ale jak to w życiu bywa nie wszyscy przyjechali i niestety wiele pakietów nie znalazło właściciela. Szkoda, że zabrakło krótkiej informacji do organizatora o rezygnacji bo chętnych na to miejsce było wielu.

Start i meta biegu zlokalizowane zostały na Stadionie Miejskim przy ulicy Krakowskiej z dala od miejskiego zgiełku co od wielu lat zawodnicy sobie bardzo chwalą. Wszystko co zawodnik potrzebuje jest w jednym miejscu, a odległość z parkingu do biura zawodów nie przekracza 100 m. Na starcie wspólnym 15 km i 10 km stanęło łącznie 349 zawodników i zawodniczek z Polski i z zagranicy.

W tym roku bieg w Jaworznie był częścią większej inicjatywy- Triady Trójkąta Trzech Cesarzy. Kto przebiegł Jaworzno otrzymał 1/3 medalu Triady i teraz ma szansę zdobyć całe imponujące trofeum tylko musi za dwa tygodnie przebiec Memoriał Nabrdalika w Sosnowcu i za miesiąc Bieg Chromika w Mysłowicach.

W Jaworznie pierwszy linię mety biegu na dystansie 15 kilometrów przekroczył reprezentant Ukrainy Jakhymczuk Mykola z doskonałym czasem 45.46, minutę za nim uplasował się Semenowicz Bogdan, trzeci na mecie był kolejny reprezentant Ukrainy Didovodiuk Dmytro. Pierwszym Polakiem na mecie był Mrówka Mateusz na miejscu czwartym.

Wśród kobiet również trzy pierwsze miejsca zajęły zawodniczki z Ukrainy – Varetska Vakentyna 54.34, przed Semenovych Natalią i Didovodiuk Olesią.

W biegu na 10 km kolejność wśród mężczyzn– Dziurzyński Adrian, Kwiatkowski Rafał, Polizio Mateusz, w wśród kobiet Malina Amelia, Niżyńska Aleksandra, Mucha-Labisko Monika.

Oprócz nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy i zawodniczki wśród mieszkańców naszego miasta, zawodnicy i zawodniczki w sześciu kategoriach wiekowych mężczyzn i pięciu kobiet, w kategorii osób niepełnosprawnych, oraz najlepsi biegacze wśród przedsiębiorców naszego miasta. Z okazji jubileuszu 25- lecia specjalne, okolicznościowe statuetki otrzymało 6 osób, które w latach 1996- 2021 ukończyły wszystkie edycje biegu w Jaworznie- są to Czesław Pelc, Emil Pawlik, Ryszard Jurczak, Robert Chmielewski, Norbert Jachymczyk i Roman Obertyn.

Partnerem jaworznickiej piętnastki jest TAURON WYTWARZANIE S.A.

26 edycja Międzynarodowego Biegu Ulicznego Jaworzno 15 km i 10 km

W sobotę 24 września 2022 odbyła się tradycyjna jaworznicka piętnastka, która po raz pierwszy była zorganizowana w 1996 roku. W tym roku limit zawodników został ustawiony na 500 osób, a zgłoszenia elektroniczne, które były otwarte do dnia biegu ostatecznie zamknęły się na 460 zawodnikach.

Start i meta biegu zlokalizowane zostały tradycyjnie na Stadionie Miejskim przy ulicy Krakowskiej z dala od miejskiego zgiełku -wszystko co zawodnik potrzebuje jest w jednym miejscu, a odległość z parkingu do biura zawodów nie przekracza 100 m. Trasa biegu w Jaworznie nie należy do łatwych, gdyż jest sporo łagodnych, ale długich podbiegów i zbiegów. I właśnie dlatego zapada w pamięć zawodników, którzy chwalą jej selektywny profil. Na naszym biegu start 15 km i 10 km jest wspólny, trasa również i dlatego istnieje możliwość zmiany dystansu nawet w trakcie imprezy.

Trochę statystyki: zgłoszonych internetowo 480 osób, pobrało pakiety w biurze zawodów 380, wystartowało 374, ukończyło 374, 15 km biegło 237 osób w tym 44 kobiety, 10 km biegło 137 osób w tym 40 kobiet, najwięcej zawodników było z Jaworzna 146, zawodników z zagranicy 11 osób.

Również w tym roku bieg w Jaworznie był częścią większej inicjatywy – Triady Trójkąta Trzech Cesarzy. Kto przebiegł Jaworzno otrzymał 1/3 medalu Triady i teraz ma szansę zdobyć całe imponujące trofeum tylko musi za dwa tygodnie przebiec Memoriał Nabrdalika w Sosnowcu i za miesiąc Bieg Chromika w Mysłowicach. W Mysłowicach będzie wydawany bezpłatnie ekspozytor tym osobom, które skompletują trzy medale Triady oraz wydane zostaną nagrody w klasyfikacji uczestników Triady

Partnerem jaworznickiej piętnastki był TAURON WYTWARZANIE S.A.

27. Międzynarodowy Bieg Uliczny 10 km i 15 km w Jaworznie

W sobotę 23 września przy deszczowej pogodzie i temperaturze ok. 17 stopni odbyła się największa impreza lekkoatletyczna w Jaworznie –27. Międzynarodowy Bieg Uliczny na dystansie 15 km oraz towarzyszący mu Rekreacyjny Bieg na 10 km. Start wspólny i meta biegu zlokalizowana została na Stadionie Miejskim przy ulicy Krakowskiej. Internetowo zgłosiło się 480 osób, pakiety startowe odebrało 406 zawodników i zawodniczek z Polski i z zagranicy, na metę po 15 kilometrach wbiegło 232 uczestników a „dziesiątkę” ukończyło 170 miłośników biegania. Nie brakowało zawodników z zagranicy: w biegu uczestniczyli między innymi reprezentanci Kenii, Maroka czy Ukrainy. Na starcie stanęła także liczna grupa jaworznian i jaworznianek (157 osób), dla których była przygotowana specjalna osobna kategoria dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Pierwszy linię mety biegu na dystansie 15 kilometrów przekroczył reprezentant Kenii Ken Cheryiyot Laban z czasem 46.40, tuż za nim uplasował się jego rodak Lagat Alex Kiprop notując czas 46.41, a trzeci na mecie był pierwszy reprezentant Polski Łukasz Mrówka (Radlin), który linię mety minął w świetnym czasie 46:42. Wśród kobiet najlepszą okazała się Kenijka Kipkerio Philice Heboriot , która na mecie zameldowała sięz czasem 53.26, druga była również reprezentująca Kenię Nyabocha Ronah Nyaboke osiągając czas 53,.33, a na trzecim stopniu podium stanęła reprezentantka naszego kraju i Częstochowy Sylwia Ślęzak osiągając czas 53,59. W stawce zawodników rywalizujących na 10 kilometrów najlepszy okazał się Sławek Stopka z czasem35.09, drugi metę minął Paweł Mularczyk z czasem 36:27, a na najniższym stopniu podium stanął Jacek Seweryn z czasem 36:38. Wśród kobiet na tym dystansie pierwsza na linii mety pojawiła się reprezentująca Knurów Karolina Janowska z czasem 44,.38, druga była reprezentantka Katowic Monika Parcer z czasem 45:01, a na trzecim miejscu zawody ukończyła mieszkanka Trzebini Marcelina Kocój
(czas 45:27).

Oprócz nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy i zawodniczki wśród mieszkańców naszego miasta, zawodnicy i zawodniczki w sześciu kategoriach wiekowych mężczyzn i pięciu kobiet, w kategorii osób niepełnosprawnych, oraz najlepsi biegacze wśród przedsiębiorców naszego miasta. Wszyscy uczestnicy 27 edycji jaworznickiego biegu otrzymali pamiątkowe koszulki oraz medal, który jest częścią większej całości- medalu Triady Trójkąta Trzech Cesarzy. Kto wystartuje 7.10 w Biegu Nabrdalika w Sosnowcu i 22.10 w Biegu Chromika w Mysłowicach zdobędzie brakujące dwie części do złożenia całości. Dla wszystkich startujących przewidziano ciepły posiłek oraz stanowisko, gdzie można było przez cały czas trwania zawodówka kupić gorącą kawę czy herbatę. Na koniec imprezy odbył się tradycyjny konkurs z gdzie na podstawie wybranego z urny numeru startowego uczestnik mógł wygrać nagrody rzeczowe i bony podarunkowe.

Wyniki
Międzynarodowego Biegu Ulicznego:

2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2021 2022 2023

Wyniki
Triady Trójkąta Trzech Cesarzy:

2021 2022 2023

Korona półmaratonów polskich

logo-koronyKorona Półmaratonów Polskich- to świetna propozycja dla biegaczy, którzy chcieliby powiększyć swoją kolekcję medalową o prestiżowe, oryginalne, specjalnie zaprojektowane trofeum i znaleźć się na liście zdobywców Korony Półmaratonów.

Wystarczy wystartować w pięciu z dziesięciu wskazanych w regulaminie półmaratonów, które wybrane zostały według specjalnych kryteriów. Organizatorem Korony Półmaratonów Polskich jest Polskie Stowarzyszenie Biegów siedzibą w Pile, którego wieloletnim, aktywnym członkiem jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie- organizator Międzynarodowego Biegu Ulicznego na 15 km.

Zapraszamy biegaczy do udziału w Koronie- to sposób na udział w jednych z największych półmaratonów w Polsce.

regulamin Korony znajdziesz tutaj
film reklamowy znajdziesz tutaj

medal-korony

Zgłoszenia startują w dniu 1 kwietnia 2024

Panel zgłoszeniowy → TUTAJ

Aktualności z imprez biegowych MCKiS Jaworzno

Kolejne święto miasta już za nami!

14/06/2024|Puls - Wydarzenia, Puls - Z miasta|

W miniony weekend, 8 i 9 czerwca, jaworznianie hucznie obchodzili święto miasta i jego mieszkańców. Tłumnie zjawili się na stadionie Azotania, gdzie nie brakowało atrakcji. W ciągu dwóch dni na scenie zagrano sześć koncertów. [...]

Nie ma sukcesu bez ryzyka

14/06/2024|Puls - Z miasta|

Powierzono mi bardzo ambitny i dość wymagający obszar zarządzania. Odbieram to jako wyraz dużego zaufania do mnie, ale jednocześnie jako potężne zawodowe wyzwanie. Przede mną wiele trudnych i ryzykownych projektów, ale bez [...]

Umowy podpisane

14/06/2024|Puls - Z miasta|

Niebawem rozpoczną się prace, związane z poprawą efektywności energetycznej w ośmiu jaworznickich placówkach. W czwartek, 6 czerwca, miasto podpisało umowę z firmą, która zrealizuje to zadanie w czterech przedszkolach miejskich [...]

Naukowcy w GEOsferze

14/06/2024|Puls - Z miasta|

O innowacyjnych rozwiązaniach dla zdegradowanych terenów poeksploatacyjnych dyskutowano podczas dwudniowej konferencji, która odbyła się 6 i 7 czerwca w jaworznickiej GEOsferze. Gości w naszym mieście przywitał Artur Dzikowski, wiceprezydent Jaworzna. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele [...]

Młodzi chcą być oryginalni

14/06/2024|Puls - Z miasta|

O odwadze bycia sobą, zaletach i wadach oryginalności oraz sposobach na jej rozwijanie rozmawiali młodzi jaworznianie z psychologami – Aną i Adrianem Zalewskimi oraz raperem Adamo Rudnikiem w piątek, 7 czerwca, w Młodzieżowym Domu Kultury. Wszystko [...]

Relacje video z jaworznickich biegów ulicznych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: