Jaworzno Triathlon “Stalowy Sokół”
7.09.2024 r.

Jaworznicki Triathlon “Stalowy Sokół” jest jedną z największych imprez triathlonowych na południu Polski. Impreza cieszy się niesłabnącą popularnością wśród zawodników z powodu świetnej organizacji, malowniczej lokalizacji i specyficznego klimatu zawodów, które są mocno cenione przez startujących. Nie dziwi więc fakt, że przewidziany limit zawodników wyczerpuje się na długo przed imprezą.

Na starcie jaworznickiej imprezy stają nie tylko liczący się zawodnicy tej dyscypliny w Polsce, między innymi uczestnicy największej imprezy tego typu na świecie – IRONMAN – będącej długodystansową wersją triathlonu, ale też wielu amatorów niezrzeszonych w klubach sportowych, chcących sprawdzić swoje możliwości, w tej niezwykle wymagającej dyscyplinie.

Miejscem organizacji imprezy jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny “Sosina”, gdzie znajduje się największy akwen wodny w Jaworznie o powierzchni ok. 50 ha, otoczony sosnowymi lasami. W tym terenie zawodnicy mają do pokonania trasę składająca się z 400 metrów pływania, 10 kilometrów jazdy na rowerze i 3 kilometrów biegu crossowego.

15. Jaworzno Triathlon Stalowy Sokół”
Jaworzno, 7 września 2024 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaworzno.pl
Kontakt:
e-mail: pawel.wrobel@mckis.jaworzno.pl


PROGRAM IMPREZY
Zawody odbędą się w sobotę – 7 września 2024 roku.
Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Sosina” w Jaworznie, dzielnica Jaworzno-Szczakowa, przy ul. Bukowskiej (teren pola namiotowego).

Harmonogram:
08:30 – 10:00 – Biuro Zawodów:
weryfikacja zawodników
wydawanie numerów startowych i czepków
wydawanie chipów
wydawanie identyfikatorów uprawniających do wstępu do parku rowerowego
Podczas weryfikacji zawodnik ma obowiązek okazać dokument tożsamości w celu udokumentowania daty urodzenia
10:00 – 10:45 – wprowadzenie rowerów do boksów rowerowych, kontrola techniczna
11:00 – START ZAWODNIKÓW (plan startów zostanie podany w dniu imprezy, po zamknięciu listy zgłoszeń)
ok. 14:30 dekoracja zwycięzców oraz zamknięcie zawodów

TRASA
Pływanie 400 metrów, start z brzegu do nawrotu i z powrotem, spodziewana temperatura wody ok. 21 stopni C
Rower – 10 km po drogach szutrowych i leśnych, nie dopuszcza się do startu rowerów wspomaganych elektrycznie. Obowiązkowe jest posiadanie kasku rowerowego.
Bieg 3 kilometry biegu crossowego

KLASYFIKACJE
Generalna mężczyzn (miejsca I-III)
Generalna kobiet (miejsca I-III)
Wiekowe (miejsca I-III):
M20 16-29 lat (2008-1995)     K20 16-29 lat (2008-1995)
M30 30-39 lat (1994-1985)     K30 30-39 lat (1994-1985)
M40 40-49 lat (1984-1975)     K40 40-49 lat (1984-1975)
M50 50-więcej (1974 i starsi)  K50 50- i więcej  (1974 i starsi)
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategorii wiekowej.
Mieszkańcy Jaworzna (tylko udokumentowane zameldowanie – dowód osobisty, prawo jazdy):
mężczyźni (miejsca I-III)
kobiety (miejsca I-III)

POMIAR CZASU
Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą systemu chipowego.
Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze.
Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów.

Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

NAGRODY
Nagrody pieniężne:
Klasyfikacja generalna mężczyzn       Klasyfikacja generalna kobiet
                           I 600,-                                                               I 600,-
                           II 500,-                                                              II 500,-
                           III 400,-                                                            III 400,-

Kategorie wiekowe mężczyzn               Kategorie wiekowe kobiet
                           I 400,-                                                                 I 400,-
                           II 300,-                                                                II 300,-
                           III 200,-                                                               III 200,-

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategorii wiekowej

Kategoria mieszkańców Jaworzna
osobno kobiety i osobno mężczyźni (tylko udokumentowane zameldowanie):
1. miejsce – 400 zł
2. miejsce – 300 zł
3. miejsce – 200 zł
Dodatkowo mieszkaniec Jaworzna, który stanie na podium, otrzyma pamiątkowy puchar.


Każdy uczestnik imprezy otrzyma: medal, koszulkę oraz dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
Po zakończeniu zawodów uczestnicy dodatkowo otrzymają ciepły posiłek.

ZASADY UCZESTNICTWA W TRIATHLONIE

 • Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej Organizatora).
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać otrzymany przy zapisie kod QR, na którego podstawie otrzymają pakiet startowy.
 • Pakiet startowy może odebrać wyłącznie osoba posiadająca kod QR.
 • Każdy zawodnik musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od Organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem triathlonu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy z odpowiednim identyfikatorem.
 • Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zawody odbędą się według przepisów PZTri i ustaleń niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator ustala limit zawodników na 250 osób.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 2 września 2024 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaworzno.pl lub www.datasport.pl.
 • Warunkiem startu w zawodach jest przelanie opłaty startowej w wysokości 80 złotych dla posiadaczy Jaworznickiej Karty Mieszkańca, 100 zł pozostali na konto Organizatora:
  Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
  nr konta: 70 1240 1356 1111 0010 5619 4312
 • Za kompletne uważa się tylko zgłoszenia z poprawnie wypełnionym formularzem elektronicznym i sfinalizowaną opłata startową!
  Po zaksięgowaniu 250 wpłat panel zgłoszeniowy zostaje zamknięty, a kolejne wpłaty będą zwracane na konto wpłacającego.
 • Na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy w terminie dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową. W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać nazwisko uczestnika i nazwę imprezy.
 • Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.
 • Osoba zgłoszona po uregulowaniu opłaty startowej otrzyma kod QR, który należy okazać w biurze zawodów w formie wydrukowanej lub na telefonie.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Opłata startowa w takim przypadku będzie wynosiła 100 zł dla posiadaczy Jaworznickiej Karty Mieszkańca, 120 zł pozostali.

OPŁATY STARTOWE

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 80 złotych dla posiadaczy Jaworznickiej Karty Mieszkańca, 100 zł pozostali.
 • Raz wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby potrzebujące faktury zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym i podać wymagane dane. Faktura zostanie przesłana pocztą. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.
 • Opłata startowa wpłacana w dniu imprezy wynosi 100 złotych dla posiadaczy Jaworznickiej Karty Mieszkańca, 120 zł pozostali. 

LIMIT UCZESTNIKÓW

Organizator ustala limit uczestników triathlonu na 250 osób – na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego opłacą opłatę startową. Każdy zawodnik ma obowiązek po zgłoszeniu się i opłaceniu wpisowego sprawdzić czy jego nazwisko znajduje się na liście zgłoszonych. W dniu imprezy organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679. Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Za rzeczy zaginione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i sędziego głównego.
 • Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma komplet materiałów startowych oraz profesjonalną obsługę elektronicznego pomiaru czasu wraz z informacją SMS, na podany numer telefonu, o uzyskanym wyniku.
 • Wyniki zawodów, certyfikat ukończenia oraz zdjęcia z imprezy dostępne będą na stronach www.mckis.jaworzno.pl oraz www.datasport.pl.

ZAKWATEROWANIE
Obiekty noclegowe na terenie OWR „Sosina”:
1. Kompleks Hotelowo-Gastronomiczny Gościniec Sosina – tel. (032) 44 20 888, kom. 500 163 870
Obiekty noclegowe na terenie Jaworzna (w odległości ok. 7 km od „Sosiny”)
1. „Aqua” Hotel – tel. 889 971 763
2. Hotel „Dalia” – tel. (032) 752 57 57
3. Hotel „Brojan” – tel. (032) 752 11 11
4. Hotel „Pańska Góra” – tel. (032) 615 01 50

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail:
  info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
  UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych).
 • Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane za pośrednictwem portalu www.DataSport.pl. Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKiS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 • Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich.
 • Dane przetwarzane mogą być w sposób zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu, z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych.

STREFA ZMIAN

MAPKA

PŁYWANIE

ROWERY

W przygotowaniu

BIEG

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW →  TUTAJ 

Zgłoszenia startują w dniu 1 kwietnia 2024

Panel zgłoszeniowy → TUTAJ

Wyniki
Triathlonu “Stalowy Sokół”:

2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2022
2023
   

Wydrukuj i umieść za przednią szybą – pobierz PDF

Triathlon – aktualności

Relacje video

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: