Pieniądze za kupno 117 hektarowej działki położonej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego są już w kasie miasta. W poniedziałek, 13 listopada, Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, oraz przedstawiciele ElectroMobility Poland notarialnie poświadczyli zakup nieruchomości, na której powstać ma fabryka samochodów elektrycznych. To oznacza, że spółka realizująca projekt Izery już oficjalnie została pierwszym inwestorem na terenie JOG.

– Ostatecznie potwierdziliśmy zakup nieruchomości położonej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego przez ElectroMobility Poland. Z tego tytułu na konto miasta wpłynęła kwota 128 mln zł. Dziękuję partnerom, w tym oczywiście Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i moim współpracownikom za skuteczną realizację całego projektu – podkreśla Paweł Silbert.

Umowa przeniesienia własności działki na rzecz spółki ElectroMobility Poland to owoc wielomiesięcznej pracy, ogromnego zaangażowania i determinacji przedstawicieli władz naszego miasta oraz ich dobrej współpracy z rządem i partnerami biznesowymi. W poniedziałkowym podpisaniu umowy uczestniczyli, poza prezydentem Jaworzna, Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland, Sławomir Bekiera, członek zarządu ds. finansowych EMP, oraz dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Mamy to! Po kliku latach starań, ElectroMobility Poland finalizuje transakcję zakupu ponad 116 ha terenu pod planowaną fabrykę samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie! Długotrwały proces w tym zakresie dobiega końca. Jesteśmy przekonani, że w kolejnym etapie powstanie infrastruktura, która nie tylko spowoduje, że zagospodarowany zostanie teren pod projekt Izera, ale również sukcesem zakończy się proces zagospodarowania całego terenu JOG – informują zgodnie przedstawiciele KSSE i EMP.

Tak właśnie ma się stać. Nowy właściciel działki może rozpocząć prace związane z budową fabryki samochodów elektrycznych. Prace na terenie JOG prowadzi też gmina. Głównym zadaniem, które stoi teraz przed miastem, jest budowa infrastruktury technicznej, obsługującej obszar gospodarczy. Chodzi głównie o szkieletowy układ drogowy, system odwodnieniowy, sieci wodociągowo-kanalizacyjne.

– Gmina za pozyskane 100 mln zł z funduszy rządowych rozpocznie budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody na terenach po kopalni Jan Kanty. Kolejne 250 mln zł ze środków zewnętrznych zostanie przeznaczonych na pełne uzbrojenie terenów inwestycyjnych – zapowiada Paweł Silbert.

Urzędnicy zapewniają, że dzięki budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprawi się jakość całego systemu odprowadzania wód w tym rejonie. Ustaną problemy z kanalizacją przy ul. Energetyków i w jej okolicy.

Zakres prac drogowych, które mają zostać wykonane za pozyskane 250 mln zł, obejmuje kompleksową przebudowę ulicy Wojska Polskiego, wprowadzenie rond, budowę nowego skrzyżowania przy ul. Wojska Polskiego z DK79 w postaci wiaduktu, który połączy dwie strefy inwestycyjne. W planach jest też budowa całego śladu wraz z drogami rowerowymi ulicy Mysłowickiej, obudowa terenu JOG siecią dróg z wyprowadzeniem ruchu estakadami. Jednym z ważniejszych zadań poprawiających ruch na drodze wylotowej z miasta w stronę Katowic będzie poszerzenie jezdni, czyli likwidacja istniejącego obecnie na wiadukcie kolejowym przy centrum handlowym Designer Outlet Center „wąskiego gardła”. Gmina ma już stosowne pozwolenia i porozumienia z sąsiadującym Sosnowcem na prowadzenie całości inwestycji.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy to pomysł Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna, i efekt konsekwentnych działań realizowanych od kilkunastu lat. Celem było stworzenie dużej strefy przemysłowej, jako odpowiedzi na nieuchronne zmiany w przemysłowym krajobrazie regionu.

Grażyna Dębała

Od lewej Piotr Zaremba, prezes ElectroMobilty Poland, Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, Sławomir Bekier, członek zarządu ElectroMobility Poland ds. finasowych
oraz Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | fot. Materiały KSSE

Zobacz także: