Nowo wybrani miejscy radni i prezydent Jaworzna złożyli ślubowanie podczas pierwszej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej. Posiedzenie odbyło się we wtorek, 7 maja. W swoim przemówieniu Paweł Silbert, który został prezydentem szósty raz z rzędu, podkreślił, że ma nadzieję na dobrą współpracę ponad podziałami.

Sesję inauguracyjną, zwołaną przez komisarza wyborczego, poprowadził najstarszy z radnych, Maciej Bochenek, który zaznaczył już na wstępie, że tylko współpraca służy rozwojowi miasta. Następnie głos zabrał Michał Nizioł, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie.

– To, że państwo dzisiaj zasiadacie w Radzie Miejskiej, jest ogromnym kredytem zaufania, który otrzymaliście od swoich wyborców. Życzę państwu owocnej pracy, sukcesów oraz tego, abyście mieli możliwości wykazania się w trakcie tej nowej kadencji – podkreślił Michał Nizioł. – Dziękuję wszystkim członkom Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych za ich pracę, wkład i trud, jaki włożyli w przeprowadzenie wyborów – zaznaczył.

Po jego wystąpieniu uroczyste ślubowanie słowami „ślubuję” albo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” złożyło 21 obecnych na posiedzeniu radnych (w jaworznickiej RM jest ich 23) oraz prezydent Paweł Silbert.

– Gratuluję nowo wybranym radnym, mojemu kontrkandydatowi Michałowi Kirkerowi, który uzyskał bardzo dobry wynik w wyborach. W 1998 roku podjąłem się pracy w samorządzie i nigdy nie chciałem być politykiem, widziałem się wyłącznie w roli samorządowca i chciałbym, żeby tak zostało do końca moich dni – zaznaczył podczas przemówienia Paweł Silbert. – Samorząd to wyzwanie, to ogromna odpowiedzialność, ponieważ my, samorządowcy, jesteśmy najbliżej ludzkich problemów, jesteśmy odpowiedzialni za losy naszego miasta, jego mieszkańców, rodzin, wspólnot, organizacji i przedsiębiorstw, wszystkich tych, którzy stanowią o tym, że miasto jest miastem – podkreślił.

Jak dalej zaznaczył, ostatnie wybory pokazały, że nie zawsze mieszkańcy miasta odczuwali bezpośredni kontakt prezydenta z nimi i z ich sprawami.

– Obiecuję to zmienić. Będę bliżej państwa, bliżej waszych problemów. Już zacząłem to robić i mam nadzieję, że zostało to zauważone – zwrócił się do mieszkańców Jaworzna. – Z ogromną nadzieją i satysfakcją, ale i ze zobowiązaniem przyjmuję deklarację pana przewodniczącego, Macieja Bochenka, o możliwej, nazwijmy to, technicznej współpracy, w ramach której naszym wspólnym celem ma być dobro miasta i jego mieszkańców, że będzie to obszar wspólnej troski, nie konfliktów, ale rzeczowej dyskusji, nie niszczących sporów, ale takich, które pomogą wypracować dobre, sensowne, najbardziej możliwe rozwiązania. Liczę na tę dobrą współpracę i deklaruję, że z przyjemnością będę sygnatariuszem i swego rodzaju notariuszem zobowiązań, które padły na wspólnym spotkaniu przedstawicieli klubów – zaznaczył.

Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie z zawartym przez wszystkie kluby porozumieniem, zgłoszono na to stanowisko tylko jedną kandydaturę, Michała Kirkera z KO. W tajnym głosowaniu radni zagłosowali jednogłośnie na „tak”.

– Będę pełnił tę funkcję z największym honorem i zaszczytem, najlepiej, jak tylko będę potrafił – deklarował tuż po wyborze Michał Kirker, przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie.
Zgodnie ze wcześniejszym porozumieniem do prezydium RM, zostali wybrani, też jednogłośnie na wiceprzewodniczących kandydaci wszystkich klubów. Zostali nimi Janusz Ciołczyk z klubu Koalicja Obywatelska, Tadeusz Kaczmarek z klubu Jaworzno Moje Miasto i Maciej Stanek z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Przypomnijmy. Do Rady Miejskiej IX kadencji zostali wybrani: z Koalicji Obywatelskiej – Michał Kirker, Barbara Sikora, Wojciech Banasik, Barbara Boczoń, Maciej Bochenek, Przemysław Kawka, Tomasz Sędor, Janusz Ciołczyk, Wiesława Babula, Barbara Ziętek, Dorota Guja i Stefan Łatak, z Prawa i Sprawiedliwości – Anna Lichota, Dawid Domagalski, Janusz Papuga, Maciej Stanek, Bernadeta Palka, Renata Gacek, i ze Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto – Łukasz Kolarczyk, Mirosław Pieczara, Tadeusz Kaczmarek, Mariusz Kowalski oraz, za Pawła Silberta, który został jednocześnie radnym i prezydentem miasta, miejsce w RM zyskał Sebastian Pycia. Nowo wybrany prezydent Jaworzna mianował swoim zastępcą, kolejny raz, Łukasza Kolarczyka, dlatego również w tym przypadku wywalczone przez niego miejsce w Radzie Miejskiej zajmie kolejny kandydat z największą liczbą głosów na liście. Będzie to Jolanta Smoliło-Żabińska.

Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Andrzej Pokuta

Zobacz także: