Akcja Zima oficjalnie wystartowała. Ze śniegiem i lodem na jaworznickich ulicach walczyć będą pracownicy Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno. Służby są w gotowości siedem dni w tygodniu, a przedstawiciele spółki zgodnie zapewniają, że są już gotowi na zimowy sezon. Z powodzeniem zakończyły się przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń wykorzystywanych do prac przy odśnieżaniu.

Prace związane z przygotowaniem do tegorocznej Akcji Zima trwały od połowy października. – Zamontowane zostały pierwsze zgarniacze do pługów i piaskarek. W swoim magazynie zgromadziliśmy 800 ton soli, 50 ton piasku i 3 tony chlorku wapnia. Materiały te, w miarę potrzeb oraz dostępności na rynku, będziemy uzupełniać – zapowiada dyrektor Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno Zbigniew Krepel.

W sezonie na terenie miasta pracować będzie 16 pojazdów technicznych, w tym 8 pługopiaskarek i 8 ciągników. Tam, gdzie dojazd maszyn ze względu na warunki będzie ograniczony, prowadzone będzie ręczne odśnieżanie.

Służby drogowe Wodociągów Jaworzno będą odśnieżać drogi krajowe oraz miejskie. Swoim działaniem obejmują więc 354 kilometry ulic, które podzielono na trzy kategorie. Ma to wpływ na różnicowanie standardów i poziomu ich utrzymania. Czas reakcji do podejmowanych działań na danej drodze uzależniony jest między innymi od tego, do jakiej kategorii dana ulica należy. Podczas intensywnych opadów śniegu lub śniegu z deszczem w pierwszej kolejności, po ustaniu opadów, prace drogowców skupią się na głównych drogach tranzytowych, przelotowych i wlotowych do miasta. Drogowcy muszą bowiem zapewnić przejazd służbom ratowniczym i pojazdom komunikacji miejskiej. Dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji na drogach pierwszej kategorii podejmowane będą działania na jezdniach kategorii drugiej i trzeciej.

Pracownicy jaworznickich Wodociągów pracy będą mieli sporo. Będą usuwać i wywozić śnieg z dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz niwelować śliskość jezdni. W zakresie ich obowiązków są też inne prace porządkowe, takie jak opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie ciągów pieszych, okolic przejść i przystanków oraz usuwanie skutków zdarzeń drogowych.

Służby drogowe w okresie trwania Akcji Zima będą dyżurować przez całą dobę. Akcja potrwa do połowy kwietnia. Do dyspozycji mieszkańców będzie też całodobowa obsługa dyspozytorska pod nr. tel. 32 615 72 26 lub email: oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl. Prace realizowane w ramach Akcji Zima kontrolował będzie Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Natalia Czeleń

Sprzęt używany do walki ze śniegiem
czeka na pierwsze opady
| fot. Natalia Czeleń

Zobacz także: