Jaworznianie uczcili 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Najpierw uczestniczyli w mszy św. za ojczyznę w kolegiacie pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny, a następnie złożyli kwiaty przed pomnikiem Niepodległości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i licznych instytucji. Odbyło się także wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych i Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych oraz musztra paradna zwycięskich pocztów.

Kwiaty pod pomnikiem niepodległości złożyli m.in. Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, jego zastępca Łukasz Kolarczyk, ppłk Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, radni Rady Miejskiej VIII kadencji, insp. Piotr Uwijała, komendant miejski policji w Jaworznie, mł. bryg. Bartosz Smolarczyk, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna oraz przedstawiciele jaworznickich stowarzyszeń, szkół, partii politycznych i zakładów pracy.

– Składam dziś wszystkim mieszkańcom Jaworzna serdeczne życzenia pomyślności, sukcesów oraz dumy z bycia Polką i Polakiem, a także częścią naszej małej lokalnej wspólnoty. Życzę państwu, by te uroczystości były też dla nas inspiracją do dalszego, wspólnego i solidnego działania na rzecz naszego miasta i naszej ojczyzny – życzył Paweł Silbert, który podziękował też jaworznianom za wybór jego osoby na prezydenta Jaworzna na kolejną kadencję.

Uroczystości przed pomnikiem Niepodległości miały też artystyczną oprawę. Krótki występ dała, związana z ATElier Kultury, Martyna Sokół, która zaśpiewała utwory „Jest taki kraj” i „Mazurek 3 maja”. Po złożeniu kwiatów jaworznianie śpiewali też wspólnie pieśni patriotyczne.

W ramach wydarzenia wręczono nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych i Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych, który co roku organizuje Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie, wraz z licznymi współorganizatorami.

Przypominamy, że w tegorocznej rywalizacji, która odbyła się 17 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, wzięły udział 33 poczty z różnych miejscowości i 35 uczniów zmagających się w teście pisemnym. W konkursowych zmaganiach uczestniczyły wszystkie jaworznickie szkoły podstawowe i trzy podstawówki spoza Jaworzna oraz jaworznickie szkoły ponadpodstawowe: I, II i III Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, a także 6 szkół spoza naszego miasta, w tym z Dąbrowy Górniczej, Częstochowy, Katowic, Otrębusów, Pleśnej, Rudy Śląskiej i Tychów.

W konkursach, odbywających się pod honorowym patronatem prezydenta Jaworzna, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i śląskiego kuratora oświaty, wygrały w swoich kategoriach poczty: z I Liceum Ogólnokształcącego z Jaworzna, Zespołu Szkół w Tychach (kat. klas mundurowych) i Szkoły Podstawowej w Otrębusach. W teście wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych wzięli udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo Inez Baranowska ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie i Bruno Hezner ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie. Nagrodę specjalną, ufundowaną przez prezesa Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych, otrzymała Szkoła Podstawowa w Otrębusach, której uczniowie pokonali 320 km, aby współzawodniczyć w konkursie.

Poczet z SP w Otrębusach stworzyli Gabriela Grudzień, Antonina Malecka i Andrzej Iwan. Wraz z nimi do Jaworzna przyjechali opiekunowie samorządu uczniowskiego i szkolnego pocztu sztandarowego, nauczyciele Agnieszka Sekulska i Arkadiusz Grudziński.

– W naszej rodzinnej miejscowości w trzeciomajowych uroczystościach bierze udział zdecydowanie mniej pocztów sztandarowych niż w Jaworznie. W tak dużym świętowaniu jako poczet bierzemy udział po raz pierwszy. Bardzo nam się podoba. Staramy się zaprezentować z jak najlepszej strony – podkreśla Antonina.

Jak dodaje pani Agnieszka, zwycięstwo w konkursie pocztów wywołało w szkole w Otrębusach radość, ale i zaskoczenie.

– Pojechaliśmy bowiem na taki konkurs dopiero po raz pierwszy, a tymczasem nasz poczet wrócił do domu z trofeum – zaznacza nauczycielka.

Nagrody wręczyli laureatom prezydent Paweł Silbert i ppłk Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Po mszy św. zebrani przemaszerowali przed pomnik Niepodległości | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: