Gotowe są już wizualizacje planowanej Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty. To tam dla potrzeb Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego i dla mieszkańców Jaworzna będzie uzdatniana woda z dawnej kopalni węgla kamiennego. Na realizację tego i kilku innych przedsięwzięć, gmina otrzymała ogromne wsparcie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

– Nikogo nie trzeba dziś uświadamiać, jak wielkim skarbem jest woda. Zasoby dostępnej wody pitnej na całym świecie się kurczą. Myśląc o potrzebach mieszkańców Jaworzna, zgodnie z naszą strategią „Jaworzno Poziom Wyżej”, pozyskaliśmy 100 mln zł, między innymi na pozyskanie nowego źródła, pobór i uzdatnianie wody z byłej kopalni Jan Kanty – podkreślił Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Za pieniądze z rządowej dotacji, czyli wspomniane 100 mln zł, powstaną przepompownia Siłownia II przy ul. Dobrej Energii, sieć kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków, system kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, sieć wodno-kanalizacyjna na JOG-u i wspomniana Stacja Uzdatniania Wody Jan Kanty. Miasto wyłoniło już firmy, które zrealizują te przedsięwzięcia.

Umowy z wykonawcami podpisano jeszcze w grudniu. Stację Uzdatniania Wody Jan Kanty zbuduje firma Wofil Robert Muszański.

– Stacja będzie pozyskiwać wody kopalniane i je uzdatniać do takiego stanu, by woda nadawała się do picia i mogła być wykorzystywana w przemyśle – wyjaśnił Michał Kosiniak, zastępca dyrektora zarządzającego Wofil Robert Muszański. – Po zaprojektowaniu inwestycji, rozpoczniemy budowę hali w rejonie szybu Jan Kanty, a następnie instalację wszystkich niezbędnych elementów stacji – dodał.

Całe przedsięwzięcie będzie kosztować nawet około 50 mln zł. Budowa stacji potrwa 2 lata.

Pozyskiwanie i uzdatnianie wód kopalnianych to, jak przekonują jaworzniccy urzędnicy, odważne rozwiązanie projektowe, jedno z niewielu takich w Polsce, nowoczesne i energooszczędne przedsięwzięcie w duchu „zero waste”.

Umowę na zakup wód kopalnianych podpisano w lipcu 2023 roku.

– Obecnie trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem projektu: uzyskiwanie decyzji, zgód i uzgodnień niezbędnych dla wykonania projektu budowlanego, wykonanie badań geologicznych niezbędnych dla wykonania projektu budowlanego, uzyskiwanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – wylicza Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Następnym etapem będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu technicznego. Potem budowa, w tym zagospodarowanie terenu, czyli dojazdy, przyłącza, i wreszcie hala. W kolejnym kroku planowane są m.in. montaż technologii i tzw. rozruchy – dodaje.

Nowoczesna technologia planowanej stacji będzie złożona m.in. z urządzeń do ozonowania wody, lamp UV, odwróconej osmozy i zestawów filtrów do odsalania wody.

– Wpłynie to na obniżenie w wodzie surowej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych, oraz obniży twardość ogólną wody. Dzięki zabudowie lamp UV uzyskana zostanie wysoka skuteczność bakteriobójcza ujmowanej wody, co bezpośrednio wiązać się będzie z mniejszym dawkowaniem do niej podchlorynu sodu. Zakładana wydajność stacji uzdatniania wód dołowych, według założeń, wynosić ma maksymalnie 2 400 000 m sześć na rok, co daje średnią wydajność godzinową około 280 m sześciennych na godzinę – tłumaczą urzędnicy. – Co niezmiernie istotne, ujęcie wody głębinowej jest bezpieczne, w zasadzie niemożliwe do skażenia, zapewni w przyszłości wodę w ilości wystarczającej z naddatkiem na potrzeby mieszkańców i jaworznickich firm – podkreślają.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Stacja będzie pozyskiwać wody kopalniane i uzdatniać je, by woda nadawała się do picia | fot. Materiały UM Jaworzno

Zobacz także: