Członkowie Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka zbierają pamiątki, związane z działalnością ich organizacji. Jej bogatą, trwającą już ponad 120 lat, historię będzie można poznać, czytając książkę na jej temat. Stowarzyszenie zachęca mieszkańców Jaworzna, by przyłączyli się do tworzenia publikacji.

– Bardzo prosimy o pomoc w dotarciu do materiałów, zdjęć, dokumentów, pamiątek, które są związane ze Stowarzyszeniem Katolickim Przyjaźń Jaworznicka, pamiątek po orkiestrze Przyjaźni oraz wszelkich materiałów mogących świadczyć, że mają związek historyczny ze stowarzyszeniem – zaapelował na Facebooku Łukasz Curyło, prezes organizacji.
Za datę jej powstania uznaje się 27 czerwca 1900 roku. Właśnie tego dnia miała miejsce we Lwowie pierwsza rejestracja. Założycielem stowarzyszenia był ks. Andrzej Mytkowic, wikariusz w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny.

Do czasów II wojny światowej Przyjaźń prężnie funkcjonowała. W czasie okupacji, z oczywistych względów, jej działalność została zawieszona. Po wyzwoleniu członkowie organizacji reaktywowali stowarzyszenie, ale szybko zdelegalizowały je władze PRL-u. Mimo to jaworznianie działali nieformalnie w ramach swoich parafii.

Ponowna rejestracja Przyjaźni Jaworznickiej miała miejsce 5 lutego 1991 roku. Przyczynili się do tego Stanisław Kramarczyk (został pierwszym prezesem po reaktywacji), Stanisław Sucheta, Władysław Sucheta, Jan Chachulski, Stefan Olej, Tadeusz Kapuścik, Stanisław Ryt, Stanisław Krasicki, Stanisław Nowakowski, Kazimierz Byrczek, Józef Nowak, Adolf Nowak, Janina Demanego, Kazimierz Szerszeń, Genowefa Byrczek, Stefania Smalcerz, Apolonia Smalcerz, Wacław Siemiński, Antoni Nowak i Janina Kugler.

W 2013 roku odbyło się poświęcenie sztandaru stowarzyszenia, a rok później nowej figury św. Józefa, patrona Przyjaźni Jaworznickiej. Figura została umieszczona w kapliczce na budynku przy ul. św. Wojciecha 2.

Stowarzyszenie ma na celu zachęcać ludzi pracujących „do pracy nad sobą w myśl zasad chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki, i do udziału w samorządzie dla dobra wszystkich członków naszego miasta oraz zaangażowania w sprawy miasta jak we własne”. Członkowie Przyjaźni zachęcają jaworznian do integracji i wzajemnej pomocy, w tym młodzież do nawiązywania dobrych relacji z seniorami. Dbają o wygląd miasta i występują z inicjatywami w tym zakresie. Zależy im również na rozwoju kulturalnym Jaworzna z uwzględnieniem tradycji chrześcijańskiej i katolickiej.

Zgodnie ze swoim statutem, stowarzyszenie realizuje wiele inicjatyw, w tym m.in. organizuje zebrania, na których mieszkańcy mogą wypowiadać się w sprawach publicznych, wykłady ze społecznej nauki Kościoła, dyskusje na tematy wykładowe oraz na tematy aktualne dla miasta i kraju, imprezy amatorsko-artystyczne, uroczystości kościelne i narodowe. Organizacja pomaga także lokalnej przedsiębiorczości, organizuje naukę rzemiosła dla młodzieży, dla członków stowarzyszenia, a także kursy zawodowe i kursy języków obcych. Udziela również bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach urzędowych lub zawodowych. Wspiera moralnie członków w trudnych chwilach – np. w razie choroby, wypadku, i dla nich organizuje kasę stowarzyszenia na pomoc materialną w razie nagłej potrzeby.

W ciągu roku Przyjaźń Jaworznicka realizuje wiele inicjatyw. We wrześniu jej członkowie zapraszają np. na mszę świętą z okazji Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego i zakończenia dwóch pielgrzymek – 25. pielgrzymki Grupy Złotej i 227. Pieszej Pielgrzymki Jaworznickiej, która wyruszyła z Jaworzna 3 września. Eucharystia będzie miała miejsce w niedzielę, 10 września, o godz. 15 na Równej Górce, pod Krzyżem Bożej Opatrzności. Odbędzie się tam też Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej.

W sprawie pamiątek związanych z Przyjaźnią Jaworznicką można kontaktować się z członkami stowarzyszenia pod numerem 535 931 732, mejlowo pod adresem przyjaznjaworznicka@gmail.com lub osobiście w czasie dyżurów we wtorki o godz. 18 w siedzibie przy ul. Św. Wojciecha 2.

– Poszukujemy materiałów związanych nie tylko z naszym stowarzyszeniem, ale również dotyczących innych ruchów chrześcijańskich z terenu Jaworzna (jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży bądź Bratnia Pomoc), a także dotyczących parafii w Ciężkowicach i Szczakowej – podkreślają członkowie Przyjaźni.

Warto dodać, że książka o historii Przyjaźni Jaworznickiej nie jest jedyną, planowaną przez jaworznian publikacją, dotyczącą tutejszej historii. Takie plany mają też jelenianie, którzy, wraz z Muzeum Miasta Jaworzna, zbierają materiały do albumu pt. „Jeleń na starej fotografii”.

– Serdecznie zachęcamy do włączenia się do akcji i nadsyłania archiwalnych zdjęć z tej części naszego miasta – apelują jaworzniccy muzealnicy.

Więcej szczegółów można poznać w MMJ przy ul. Pocztowej 5 (nr tel. 32 618 19 50).

Anna Zielonka-Hałczyńska

Przedstawienie pt. „Golgota” w wykonaniu grupy teatralnej Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka w 1931 roku | fot. ze zbiorów MMJ

Zobacz także: