O skutecznym pozyskiwaniu zewnętrznych środków na realizację ważnych inwestycji w mieście, sposobach na dobrą komunikację i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami władz miasta rozmawiano podczas czwartkowego Forum Organizacji Pozarządowych. Konferencja odbyła się w jaworznickim Ośrodku Ekologiczno – Geologicznym GEOsfera.

Tegoroczne forum otworzył Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, który przywitał uczestników i podziękował im, w imieniu swoim oraz prezydenta miasta Pawła Silberta, za pracę jaką wykonują na co dzień na rzecz społeczeństwa. – Dzięki współpracy jaworznickich organizacji pozarządowych z gminą, mieszkańcy korzystają z szerokiej oferty działań profilaktycznych, społecznych, kulturalnych i sportowych – podkreślał Łukasz Kolarczyk.

Wiceprezydent Jaworzna tłumaczył też, skąd pomysł na organizację jaworznickiego Forum Organizacji Pozarządowych. – Rozwijamy się jako miasto, urzędnicy poszerzają swoje kompetencje, dlatego też w dobie wielu zmian prawnych, ale i społecznych, zaproponowaliśmy naszym organizacjom pozarządowym ciekawe szkolenia i branżowe porady. Te działania, przy wykorzystaniu wiedzy ekspertów, mogą wiele wnieść w codzienne funkcjonowanie stowarzyszeń. Zwiększyć możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarządzania projektami, jak i komunikowania swoich działań szerokiej społeczności. Cieszę się z naszych spotkań, z dążenia do rozwoju i liczę, że ciągle będziemy wzmacniać naszą współpracę. Realizujemy naszą misję dla mieszkańców – mówi Łukasz Kolarczyk.

Czwartkowe forum składało się z części szkoleniowej i rekreacyjnej. Część szkoleniowa wydarzenia poświęcona była pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wykład na ten temat przygotował i wygłosił Kacper Sieprawski z Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Natomiast o skutecznym komunikowaniu uczestnikom Forum Organizacji Pozarządowych opowiadał dr Krystian Dudek z Instytutu Publico.

Łukasz Nowak, przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, wraz z Martą Wrońską z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przedstawili informacje na temat działań podejmowanych przez radę. Zdradzili też szczegóły, dotyczące konkursu „Wolontariusz Roku 2023”. Wiadomo już, że tegoroczna edycja tego wydarzenia będzie miała odświeżoną formułę.

W rekreacyjnej części wydarzenia uczestnicy Forum Organizacji Pozarządowych mogli wymieniać doświadczenia i spostrzeżenia na temat prowadzenia, zadań i działalności stowarzyszeń.

Grażyna Dębała

Forum Organizacji Pozarządowych to okazja do udziału w szkoleniach i wymiany doświadczeń | fot. UM Jaworzno