W poniedziałek, 19 lutego, do użytku oddana zostanie wyodrębniona ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Izba Przyjęć. W podobnym terminie pacjenci pojawią się na nowym Oddziale Kardiologii. Uroczyste otwarcie obu oddziałów Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie miało miejsce we wtorek, 6 lutego. Wykwalifikowany personel, nowoczesna aparatura i przyjazna przestrzeń sprawią, że pacjenci leczeni będą w komfortowych warunkach.

Kardiologia jak nowa

Na remont Oddziału Kardiologicznego oraz wyodrębnienie Izby Przyjęć wydano ponad 15 ml zł. Ponad 9,5 mln zł z tej kwoty stanowi dotacja z gminy. Pozostałe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wkładu własnego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

– Cieszę się, że uruchamiamy jednocześnie tak ważne dla pacjentów: Oddział Kardiologiczny i Izbę Przyjęć. A to nie koniec inwestycji w naszą placówkę. Obraliśmy kierunek na pacjenta i jeszcze wyższą jakość świadczeń medycznych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za wspólną pracę, dziękuję prezydentowi za wsparcie szpitala – mówi Gabriela Buczkowska, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Paweł Silbert

prezydent Jaworzna

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest szczególnie ważna dla funkcjonowania miasta. Dlatego też takie inwestycje, jak rozbudowa jaworznickiego szpitala, są dla samorządu bardzo ważne. Oddanie po remoncie nowych oddziałów dla pacjentów to dowód na sprawność i operatywność zarządu szpitala, który w trudnych dla służby zdrowia czasach dobrze dba o wysoki poziom leczenia, a tym samym o bezpieczeństwo zdrowotne jaworznian. Miło mi również powitać w Jaworznie pana doktora Patryka Grzywocza, uznanego specjalistę, kardiologa, który szefuje Oddziałowi Kardiologii.

Oddział Kardiologii został przeniesiony na czwarte piętro. Liczy teraz 31 łóżek, w tym 6 intensywnego nadzoru kardiologicznego (do tej pory było ich 4). Pracować tu będzie 6 lekarzy specjalistów, lekarz rezydent, młodszy specjalista oraz 3 lekarzy dyżurantów. Ordynatorem został dr n. med. Patryk Grzywocz. Oddział został też wyposażony w nowoczesny sprzęt.

Izba z prawdziwego zdarzenia

Podczas wtorkowego wydarzenia zaprezentowano też nową Izbę Przyjęć. Prace nad nią ruszyły latem 2022 roku. W ramach inwestycji wybudowany został między innymi nowy pawilon Izby Przyjęć, w którym znalazły się cztery gabinety lekarskie, recepcja z poczekalnią oraz pomieszczenia do pobierania wymazów PCR i materiałów do laboratorium. Wybudowano również łącznik pomiędzy szpitalem a budynkiem Nefroluxu. Na pierwszym piętrze nowo powstałego budynku znajduje się część administracyjna. Wyodrębnienie Izby Przyjęć pozwoli odciążyć SOR, w którym teraz przyjmowane będą tylko nagłe przypadki.

Szpital Poziom Wyżej

Otwarcie nowego Oddziału Kardiologicznego oraz Izby Przyjęć to nie jedyne sukcesy w jaworznickiej lecznicy. W latach 2018-2023 udało się w niej przeprowadzić szereg ważnych inwestycji, na które wydano łącznie ponad 55 mln zł, z czego ponad 22 mln zł pochodziły z budżetu gminy.

– Prowadzone inwestycje miały zarówno charakter odtworzeniowy, jak i rozwojowy. Podejmując decyzje inwestycyjne o charakterze rozwojowym, brano pod uwagę potrzeby zdrowotne mieszkańców Jaworzna. Kierowano się jednocześnie zasadami: efektywności ekonomicznej i medycznej oraz gospodarności. Należy dodać, że wraz z poprawą poziomu infrastruktury dokonywane są inne zmiany, mające na celu podwyższenie jakości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych, w tym personelu medycznego i administracyjnego – tłumaczy Krzysztof Lehnort, dyrektor ds. finansowo-ekonomicznych jaworznickiego szpitala.

Jedną z większych inwestycji było także zaadaptowanie powierzchni pierwszego piętra dla działalności Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.

Dokonano także przebudowy i rozbudowy, wraz ze zmianą sposobu użytkowania, poradni specjalistycznych. Teraz jest to bardzo nowoczesna przestrzeń. Szpital kupił też sprzęt endoskopowy, aparat RTG z ramieniem C oraz zestaw laserowy do wykonywania procedur urologicznych, takich jak: RIRS czy HoLep. Lecznicę zaopatrzono też w sprzęt medyczny niezbędny do znieczulania ogólnego z monitorem rzutu minutowego serca, aparatem do kriochirurgii, pompą objętościową Agilia, lampą bakteriobójczą przepływową oraz bronchofiberoskopem, 7 respiratorów, centralę z 13 kardiomonitorami, cyfrowy aparat przyłóżkowy RTG, uretero – fiberoskop, a także ureterorenoskop.

Konkurencyjna placówka

Dyrekcja szpitala zapowiada, że to nie koniec zmian. Lecznica wspólnie z Urzędem Miejskim uruchamia realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej w placówce. Przewidziana jest wymiana wyeksploatowanych central wentylacyjnych obsługujących sale operacyjne. Wymienione zostanie źródło zasilania tych central oraz wprowadzone zostaną wydajne pompy ciepła, które w miarę potrzeby będą dostarczać chłód lub ciepło.

– Przeprowadzone dzięki środkom z gminy Jaworzno inwestycje, obok wartości wymienionych powyżej, zapewnią prawidłowe gospodarowanie aktywami szpitala, budynkami wraz ze zlokalizowanym w nich sprzętem i wyposażeniem medycznym, co pozwoli na realizację nowych, dotychczas nie wykonywanych, świadczeń medycznych oraz pozyskanie przychodów dotychczas nieosiąganych – tłumaczy Krzysztof Lehnort.

Liczyć możemy też na poprawę efektywności działalności szpitala oraz zwiększenie konkurencyjności jaworznickiej placówki na rynku usług medycznych poprzez poprawę standardu posiadanych aktywów oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.

– Aby szpital mógł świadczyć usługi medyczne na oczekiwanym przez pacjentów poziomie, należy stale uzupełniać jego zasoby w nowoczesny sprzęt, służący do diagnostyki, leczenia, oraz taki, który jest pomocny w należytej rehabilitacji – podkreśla Krzysztof Lehnort.

Szpital przymierza się do zakupu Ramienia C, stołu i lamp operacyjnych, a także aparatu USG. Przewidziana jest również finalizacja naprawy Rezonansu Magnetycznego. Najbliższa inwestycja to przebudowa pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie sfinansowane zostanie z Funduszu Medycznego.

 

Rozmowa z dr. n. med. Patrykiem Grzywoczem, nowym ordynatorem Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wielespecjalistycznym w Jaworznie

Co zmieniło się na Oddziale Kardiologii i co te zmiany oznaczają dla pacjentów?

Otwarcie nowego Oddziału Kardiologii to bardzo ważne dla społeczności lokalnej wydarzenie. Został on kompleksowo zaprojektowany i wybudowany w nowej lokalizacji. Sercem oddziału jest sala intensywnego nadzoru. To bardzo nowoczesna, klimatyzowana przestrzeń z monitorami, które pozwolą nam obserwować wszystkie funkcje życiowe pacjentów. Mamy między innymi tor wizyjny i kamery. Pozostała część oddziału jest równie nowoczesna. Sale dla pacjentów są przestronne i wyposażone w sanitariaty. Mamy nadzieję, że te warunki pozytywnie wpłyną na samopoczucie naszych pacjentów i standard leczenia.

Ilu pacjentów możecie teraz jednocześnie leczyć?

Liczba będzie podobna jak na poprzednim oddziale, czyli 31 pacjentów. Mamy natomiast więcej łóżek intensywnego nadzory kardiologicznego. Wcześniej było ich 4, a teraz dysponujemy 6 łóżkami.

Oddział został dobrze wyposażony?

Oczywiście, jesteśmy profesjonalnie zabezpieczeni. Mamy kolumny anestezjologiczne, monitory, przenośne przyłóżkowe kardiowertery – defibrylatory, respirator. Mamy też echokardiograf z opcją obrazowania trójwymiarowego.

Ilu kardiologów będzie leczyło pacjentów na oddziale?

W tej chwili mamy 6 kardiologów specjalistów, ale też i kardiologów, którzy zabezpieczą dyżury dla pacjentów. Mamy bardzo profesjonalny i doświadczony zespół, także jeśli chodzi o zespół pielęgniarski. Poza tym będziemy współpracować z innymi oddziałami kardiologicznymi w regionie, takimi jak moja Alma Mater w Ochojcu.

Dziękuję za rozmowę.

 

Natalia Czeleń

Patryk Grzywocz, ordynator Oddziału Kardiologii, Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, oraz Gabriela Buczkowska, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego, uroczyście otwierają
wyremontowany, szpitalny oddział | fot. Natalia Czeleń

Zobacz także: