300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką żłobkową! Tak wygląda propozycja prezydenta naszego miasta Pawła Silberta, która wraz z całym pakietem uchwał żłobkowych trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekty uchwał, w tym także ta dotycząca utworzenia miejskiego żłobka, powstały w oparciu o konsultacje ze środowiskiem rodziców oraz właścicielami prywatnych podmiotów zajmujących się opieką nad małymi dziećmi. Ważnym elementem pakietu jest propozycja uchwały regulującej wysokość dofinansowania dla podmiotów prowadzących żłobki i klubiki dziecięce w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.Wszystko to wpisuje się w program “Jaworzno wspiera rodziny”.

Podczas marcowej sesji radni będą głosować nad utworzeniem żłobka publicznego, jego statutem i ustaleniem opłat za korzystanie ze żłobka. Zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, a po konsultacjach kwota ta została ustalona na 300 zł dofinansowania dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie trzydzieścioro maluchów. W placówkach prywatnych jest teraz w Jaworznie ponad 170 miejsc.

Nowe formy wsparcia rodzin spowodują najprawdopodobniej, że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

Utworzenie miejskiego żłobka było jednym z punktów programu wyborczego Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto, a jego powstania domagali się też rodzice. W styczniu tego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli rodziców z władzami miasta, podczas którego wspólnie wypracowano projekt przyjętej później jednogłośnie uchwały. Wówczas prezydent Silbert obiecał spotkania i konsultacje z rodzicami oraz że w marcu przedstawiony zostanie pakiet uchwał żłobkowych.

Przypomnijmy, że staraniem prezydenta Jaworzno uzyskało na żłobek zakładaną, maksymalną kwotę 600 tysięcy złotych z rządowego programu “Maluch+”. To nie wszystko, bo jaworznickie niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również otrzymały wsparcie z rządowego programu.

Tekst: RED

Zobacz także: