ATElier Kultury w Jaworznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodego Skrzypka „Archetti”. Od 27 do 29 kwietnia spod smyczków uczestników muzycznej rywalizacji będą się rozchodzić piękne melodie, skomponowane m.in. przez Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego czy Niccolo Paganiniego. Zgłoszenia trwają do 8 marca.

Konkurs Młodego Skrzypka Archetti odbywa się co dwa lata w sali koncertowej ATElier Kultury, która znajduje się przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu. – Nasz konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym młodzi muzycy prezentują solo swoje umiejętności, w drugim mają możliwość gry z profesjonalną orkiestrą, dzięki czemu uczą się współpracy z większym zespołem i dyrygentem – podkreśla Marzenna Synowiec, dyrektor ATElier Kultury w Jaworznie. – Wielkim atutem tego konkursu jest również to, że zaszczycą nas swoją obecnością muzyczne autorytety, profesorowie akademii muzycznych w Katowicach, Łodzi i Warszawie, którzy zasiądą w jury. Przewodniczącym komisji konkursowej będzie prof. dr. hab. Szymon Krzeszowiec z katowickiej Akademii Muzycznej. Członkowie jury poprowadzą również lekcje mistrzowskie dla uczestników konkursu – dodaje.

Młodzi muzycy będą rywalizować w jednej z dwóch grup wiekowych. W tym roku w grupie I znajdą się uczniowie urodzeni w latach 2009-2011, a w grupie II – młodzież z roczników 2006-2008. W pierwszym etapie młodsi skrzypkowie zagrają jedną z wybranych etiud, autorstwa R. Kreutzera, Ch. Dancli, J. Donta lub dwie kontrastujące części jednej z 12 Fantazji Georga Philippa Telemanna. Skrzypkowie, którzy przejdą do drugiego etapu, będą musieli wykonać jeden z wybranych koncertów, skomponowanych przez D. Kabalewskiego, A. Komarowskiego lub A. Vivaldiego.

W pierwszym etapie grupy II młodzi muzycy mają do wyboru jeden z dowolnie wybranych kaprysów lub etiud: N. Paganiniego, H. Wieniawskiego, J. D. Allarda lub P. Rode’a. Zadaniem skrzypków będzie też zagranie jednej z 12 Fantazji Georga Philippa Telemanna lub jednej z sonat Jana Sebastiana Bacha. W drugim etapie uczestnicy konkursu będą mieć do wyboru koncerty: M. Brucha, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego i H. Wieniawskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: dyrekcja@atelierkultury.pl, wpisując w temacie: III Ogólnopolski Konkurs Młodego Skrzypka „Archetti”.

Przesłuchania w pierwszym etapie zaplanowano na 27 kwietnia. W jego ramach zostaną wybrani muzycy, którzy będą zmagać się w etapie drugim. 28 kwietnia uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli próby z orkiestrą, zaś osoby niezakwalifikowane wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez jurorów. Organizator zaprasza także do uczestnictwa w spotkaniu z psychologiem i do konsultacji psychologicznych. Tego samego dnia w godzinach wieczornych odbędzie się koncert Orkiestry Kameralnej Archetti. W drugim etapie konkursu, 29 kwietnia, młodzi skrzypkowie wystąpią w przesłuchaniach z orkiestrą, po czym nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Zwieńczeniem konkursu będzie koncert laureatów.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W drugim etapie konkursu młodzi skrzypkowie wystąpią w przesłuchaniach z orkiestrą
| fot. Materiały ATElier Kultury

Zobacz także: