Do 31 marca jaworzniccy zawodnicy mogą składać wnioski o przyznanie Sportowych Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworzna za osiągnięcia z ubiegłego roku na zawodach międzynarodowych i krajowych, udokumentowane przez Polski Związek Sportowy.

Nagrodzeni mogą zostać zarówno sportowcy, trenujący dyscypliny indywidualne, jak i ci, którzy grają w zespołach. W naborze mogą brać udział osoby z różnych kategorii wiekowych, w tym sportowcy z niepełnosprawnościami.

– Nagrody mogą otrzymać zawodnicy, którzy uzyskali wysoki wynik sportowy oraz mieszkają w naszym mieście lub są reprezentantami klubu mającego siedzibę w Jaworznie – informuje Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie do 31 marca br. do godziny 14.00. Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna i Sportowego Wyróżnienia Miasta Jaworzna oraz wzór wniosku dostępne są w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Dwornickiego 5, w pokoju nr 5 oraz na miejskiej stronie internetowej – tłumaczy.

W przypadku zawodników indywidualnych są przewidziane nagrody od I do IV stopnia. Nagroda I stopnia zostanie przyznana za zdobycie medalu lub udział w Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach Paraolimpijskich. Nagroda II stopnia przysługuje sportowcom, którzy mają na swoim koncie medal mistrzostw świata lub mistrzostw Europy. Stopień III dotyczy zawodników, którzy zdobyli medale w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata lub Pucharu Europy. Z kolei nagroda IV stopnia przysługuje za zdobycie medalu w mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski.

Zawodnicy zespołowi mogą otrzymać nagrodę, jeśli reprezentują dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się na poziomie co najmniej dwóch lig ogólnokrajowych. Również w tym przypadku są przewidziane cztery stopnie nagradzania. Nagrody I i II stopnia mają te same kryteria jak w przypadku sportowców indywidualnych. Nagrodę III stopnia można otrzymać za zdobycie medalu w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub za awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nagroda IV stopnia dotyczy awansu do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych. – Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworzna w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych mogą otrzymać zawodnicy, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ale nie spełnili przesłanek otrzymania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna – dodaje Katarzyna Florek.

Kandydatów mogą zgłaszać właściwe organy statutowe macierzystego klubu sportowego zawodników, jaworzniccy radni, pełnoletni zawodnicy niezrzeszeni w klubie sportowym, jeden z rodziców (prawnych opiekunów zawodnika), w przypadku zawodników niepełnoletnich niezrzeszonych w klubie sportowym, oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.

Nagrody za sukcesy w dyscyplinach indywidualnych wynoszą od 5 tys. do 15 tys. zł w przypadku stopnia I, od 2 tys. do 10 tys. zł w ramach stopnia II, od 1 tys. do 5 tys. zł w stopniu III i od 500 zł do 3 tys. zł w stopniu IV.

Taką samą wartość mają nagrody I, II i IV stopnia dla zawodników, grających w zespołach. Wyjątkiem jest wysokość nagrody w ramach stopnia III. W tym przypadku zawodnicy mogą dostać od 1 tys. do 8 tys. zł.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Zeszłoroczni laureaci sportowych nagród i wyróżnień | fot. UM Jaworzno