We wtorek, 16 kwietnia, doszło do spotkania Grzegorza Płaczka, posła na Sejm RP, z Pawłem Silbertem, prezydentem Jaworzna. Mimo istniejących różnic w niektórych kwestiach, obaj panowie zgodzili się, że stabilność i doświadczenie są kluczowe dla przemyślanego rozwoju miasta. Długie kadencje umożliwiają realizację wizji, które pozytywnie przekształcają Jaworzno, jak pokazuje 20-letnie sprawowanie urzędu przez obecnego prezydenta.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów. Panowie rozmawiali między innymi o tym, że włączanie mieszkańców w projektowanie przestrzeni publicznych oraz dialog z młodzieżą czynią Jaworzno przykładem miasta, które współtworzy z mieszkańcami przyszłość miasta, a Strategia Rozwoju Jaworzna 2030+ odzwierciedla te aspiracje. Jaworzno nieustannie rozwija się także w obszarze innowacji i zrównoważonego rozwoju. Jaworznicki Obszar Gospodarczy to przykład strategicznego zarządzania środkami, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i przyciągania inwestycji, wspierając jednocześnie lokalny biznes. Modernizacja infrastruktury, jak przebudowa skwerów czy rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej, świadczy o tym, że Jaworzno patrzy w przyszłość. Projekty takie jak Biblioteka Innowacji czy GEOsfera pokazują, jak ważna dla miasta jest inwestycja w rozwój kulturalny mieszkańców. Zaangażowanie w elektromobilność i zrównoważony transport zbiorowy, czy pierwsza w Polsce Velostrada, to inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców i przyczyniające się do ochrony środowiska. Z kolei, ostatnio otwarte „Biblioteka Innowacji” oraz „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” są miejscami, które stawiają na rozwój kompetencji przyszłości, wspierając młodzież w rozwijaniu ich pasji.

Obaj panowie zgodzili się, że Jaworzno jest przykładem miasta, które aktywnie kształtuje swoją przyszłość. Wizja prezydenta Pawła Silberta, oparta na doświadczeniu i otwartości na innowacje, obiecuje długoterminowy sukces. Na zakończenie spotkania poseł Grzegorz Płaczek wyraził przekonanie, że prezydent Silbert doskonale poradzi sobie z nadchodzącymi wyzwaniami.

– Jest pan bardzo dobrym gospodarzem i prezydentem Jaworzna. Dobrze było poznać wizję przyszłości Jaworzna i regionu. Mimo różnic, jest pan ważnym kandydatem i w polityce lokalnej potrzeba więcej tak zdecydowanych i niezależnych osób. Ryzykownym jest zawsze oddawać miasto w ręce jednej partii politycznej – stwierdził poseł Płaczek z Konfederacji.

RED

Grzegorz Płaczek | fot. Materiały prywatne

Zobacz także: