Uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych stoją przed wyborem drogi dalszego kształcenia. To poważna sprawa, bo te decyzje mogą zaważyć na ich życiowych karierach.

W Jaworznie gimnazjaliści mają do wyboru 4 licea ogólnokształcące i 4 szkoły dające kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Te placówki już od kwietnia reklamują się podczas dni otwartych lub odwiedzając gimnazja. Przyjrzeliśmy się ich ofercie edukacyjnej.

Wybór odpowiedniego profilu w przypadku uczniów ogólniaków jest ważny, bo nauczane przedmioty na poziomie rozszerzonym przybliżają ich do kierunków studiów. Przyszli humaniści, prawnicy mogą kształcić się w klasach humanistyczno-prawniczych. Taki profil oferuje I LO, natomiast II LO zapewnia rozszerzenia z przedmiotów humanistycznych w klasie ogólnej.

Dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z medycyną i jej pokrewnymi kierunkami, najlepszym wyborem jest oczywiście klasa biologiczno-medyczna, medyczna czy biomedyczna. III LO oferuje również prowadzoną od lat klasę dwujęzyczną z językiem angielskim.

Uczniowie tej klasy będą mieli prowadzone przedmioty w języku angielskim: geografię, przyrodę, chemię i WOS. Aby dostać się do tej klasy, trzeba pomyślnie przejść Ogólnopolski Test Kompetencji Językowej, który odbędzie się 6 czerwca. III LO ogłosiło nabór do klas pierwszych. W klasie A proponuje grupy matematyczną i biologiczno-chemiczną, w klasie B – dziennikarsko-filmową oraz artystyczną z elementami filozofii, a klasa D oferuje profil dwujęzyczny z angielskim. Szczegóły na stronie szkoły: http://www.lo3.jaworzno.edu.pl.

Nowością w naszym mieście jest klasa o profilu komunikacji społecznej i medialnej proponowana przez I LO, gdzie uczniowie mają zajęcia z retoryki dziennikarskiej, komunikacji społecznej. Zespoły Szkół Ponadgimanzjalnych bardzo duży nacisk kładą naklasy branżowe. ZSP nr 2 mieszczący się obok basenu w Osiedlu Stałym przyjmuje tradycyjnie do klasy mundurowej w IV LO, do klas wielozawodowych, ale w swojej ofercie ma również nowy profil -technik transportu kolejowego oraz magazynier-logistyk.

Murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk czy fryzjer mogą kształcić swoje umiejętności w ZSP nr 3.

CKZiU od lat kształci informatyków, mechatroników, logistyków. W tym roku wprowadza kolejną klasę pod patronatem zakładu TAURON Wydobycie SA – technik automatyk oraz dwa nowe kierunki: technik fotografii i multimediów, organizacji reklamy.

Ekonomik od lat znany jest jako szkoła kształcąca techników hotelarstwa, ekonomii, gastronomii czy obsługi turystycznej. W tym roku wprowadza dwie innowacje: w klasie technik hotelarstwa – event manager, a w klasie technik obsługi turystycznej – steward/stewardesa/zadania personelu pokładowego.

Wychodząc naprzeciw uczniom, aby ich zainteresować nowymi kierunkami, wprowadzamy innowację pedagogiczną w zawodzie technik obsługi turystycznej. Będzie ona prowadzona w kształceniu teoretycznym i praktycznym na lekcjach wychowania fizycznego, języka angielskiego oraz na przedmiotach zawodowych według programu autorskiego. Będą to m.in. zajęcia związane z budową i działaniem statków powietrznych, etyką zawodu stewarda, obsługą klienta. Nawiązaliśmy współpracę z liniami Wizzair i firmą Aviation Consulting w praktycznym i teoretycznym kształceniu młodzieży – mówi Kinga Kubiak-Smoliło, dyrektor ZSP nr 4.

Od kilku lat rekrutacja do szkół średnich odbywa się drogą elektroniczną. Od 18 maja przez miesiąc uczniowie mogą się logować do systemu i wybrać szkołę pierwszego wyboru, także drugiego i trzeciego. Po wprowadzeniu wyników z egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z wymaganych przedmiotów system zakwalifikuje ucznia do danej klasy/szkoły.

Tekst: Ewa Szpak

Zobacz także: