Modernizacje, remonty, dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń jaworznickich placówek oświatowych do nowych funkcji będą kosztowały 7,7 mln zł.

Gmina ze środków własnych na zadania inwestycyjne w szkołach i przedszkolach przeznaczy 5 mln zł!

Starania o polepszanie infrastruktury szkolnej poskutkowały pozyskaniem 2,7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plany budżetowe, jak i dokonane podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zmiany pozwolą jeszcze w tym roku zaangażować 5 mln zł w ulepszanie infrastruktury edukacyjnej. Program inwestycyjny w jaworznickich placówkach oświatowych jest kontynuowany za rekordowe kwoty. Przypomnijmy. Mimo trudności wywołanych epidemią COVID-19, także w ubiegłym roku prowadzono kosztem ponad 2,5 mln zł prace modernizacyjne w miejskich placówkach oświatowych. – Co roku gmina przeznacza środki, by polepszać infrastrukturę placówek oświatowych. Ten rok jest rekordowy pod tym względem, gdyż z budżetu miasta na poprawę warunków kształcenia przeznaczymy aż 5 mln zł – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Dodatkowo w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy 2,7 mln zł na modernizację jaworznickich placówek oświatowych.

SP 17 zafundowano malowanie korytarzy (na zdj.) i sali gimnastycznej | fot. Archiwum UM

Przekazane podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej środki (1,7 mln zł) posłużą m.in. na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do wymagań przeciwpożarowych, a także wymianę instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 17 oraz dostosowanie pomieszczeń na sale komputerowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2. – Środki przekazane do budżetu na ostatniej sesji – ubolewam, że nie jednogłośnie – umożliwią dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb nowoczesnej sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących, remont izolacji pionowej części ścian fundamentowych w Przedszkolu Miejskim nr 5, likwidację zsypu podziemnego węgla w SP nr 6 i 13, remont centrali nawiewno-wywiewnej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4, jak również remont dachu pierwszego segmentu Centrum Kształcenia Zawodowego – wyjaśnia Tomasz Jewuła, Pełnomocnik ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami.

5 mln zł z budżetu miasta jeszcze w tym roku pozwoli na sfinansowanie wielu zadań. I tak z puli 1,7 mln zł przekazanej na ostatniej sesji Rady Miejskiej pieniądze trafią do:

ZSP 4 – 586 152 zł na zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych do wysokości kosztorysu inwestorskiego, w celu zapewnienia realizacji zadania;
SP 4 – 249 938 zł – na zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych do wysokości kosztorysu inwestorskiego, w celu zapewnienia realizacji zadania;
ZSO – 90 tys. zł na przekształcenie sali w salę komputerową;
ZSP 2 – 130 tys. zł na przekształcenie pomieszczeń w dwie sale komputerowe;
MDK – 26 tys. zł na usuniecie usterek instalacji elektrycznej;
PM 17 – 270 tys. zł na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie i wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń;
PM 5 – 100 tys. zł na remont izolacji pionowej ścian fundamentowych;
SP 6 – 74 tys. zł na likwidację podziemnego zsypu węglowego;
SP 13 – 54 tys. zł na likwidację podziemnego zsypu węglowego;
ZSP 4 – 35 tys. zł na remont centrali nawiewno-wywiewnej pracowni gastronomicznej;
CKZ – 8 tys. zł na remont dachu jednego segmentu budynku;
MZOPOW – 16 tys. zł na wydzielenie pomieszczeń biurowych z sali narad;

SP 3 ma wyremontowaną salę gimnastyczną | fot. Archiwum UM

Również SP 5 może pochwalić się odremontowaną salą | fot. Archiwum UM

Z pozostałych środków budżetowych:

SP 8 – 400 tys. zł na remont posadzek w 17 salach zajęć;
ZSz-P 1 – 85 tys. zł na remont pracowni komputerowej;
PM 15 – 11 tys. zł na remont sali;
CKZiU – 200 tys. zł na sporządzenie dokumentacji i wykonanie przyłącza energetycznego;
CKZ – 50 tys. zł na sporządzenie dokumentacji i wykonanie przyłącza energetycznego;
ZSz-P 2 – 300 tys. zł na termomodernizację budynku obejmującą docieplenie ścian i stropów oraz wymianę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instacji c.o.

Reszta pieniędzy (ok. 2 mln zł) przeznaczona zostanie na bieżące usuwanie usterek i awarii oraz drobne remonty we wszystkich placówkach oświatowych obsługiwanych przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie.

W ZSz-P 3 przebudowano kuchnię | fot. Archiwum UM

To nie jedyne środki, jakie miasto przeznaczy w tym roku na remonty w placówkach oświatowych.

2,7 mln zł pozyskane z RFIL zostaną przeznaczone na:

SP 15 – 238 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymianą urządzeń na nowe, w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi);
SP 22 – 259 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymianą urządzeń na nowe, w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami gazowymi);
SP 4 – 560 tys. zł na dostosowanie budynku do wymagań ppoż. (wykonanie instalacji oddymiana klatki schodowej oraz napowietrzenia, budowa drogi pożarowej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę PCV, wymiana stolarki drzwiowej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych);
SP 8 – 210 tys. zł na wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych na kotły gazowe kondensacyjne;
ZSz-P 1 – 608 930 zł na dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych (zmiana sposobu użytkowania byłego lokalu mieszkalnego i sal na parterze na 2 sale zajęć wraz z szatniami i węzłem sanitarnych oraz przystosowanie pomieszczeń na I pietrze na bibliotekę oraz gabinety do zajęć indywidualnych);
PM 1 – 245 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymianą urządzeń na nowe, w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi);
PM 10 – 350 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymianą urządzeń na nowe, w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi);
PM 15 – kwota 238 tys. zł na przebudowę kuchni (kompleksowy remont kuchni i zaplecza wraz z wymianą urządzeń na nowe w tym wyburzenie trzonu węglowego i zastąpienie piecami elektrycznymi).

Główny zakres remontów planowanych w tym roku na terenach i wewnątrz poszczególnych placówek jest zróżnicowany. Obejmuje m.in.: w przypadku SP 4 wykonanie drogi i dostosowanie budynku do przepisów ppoż., dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1, remonty kuchni w SP 15 i 22 oraz PM 1, 10 i 15, termomodernizację budynku ZS-P 2, remont posadzek i wymianę kotłów w SP 8. W budynkach szkolnych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, zmieni się sposób użytkowania pomieszczeń szkoły z myślą o potrzebach przedszkolaków i nauczycieli. W ramach tego dużego zadania planowane jest także wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych trzech budynków oświatowych: SP 7 i 14 oraz PM 4.

Tak wygląda PM 9 po ubiegłorocznej modernizacji | fot. Archiwum UM

RED

PM 17 zyskało nowoczesną kotłownię | fot. Archiwum UM