Podczas sesji Rady Miejskiej przyjęto kolejny już pakiet uchwał, które mają chronić jaworznickich przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemicznych ograniczeń.

Radni podjęli decyzję o finansowym wsparciu służb mundurowych.

Będą zniżki w opłatach „śmieciowych” dla jaworznian, którzy mają kompostowniki.

Zaakceptowany został pakiet uchwał dotyczących programów społecznych realizowanych przez MOPS.

Obradowano 22 kwietnia, czyli w Dniu Ziemi, nic więc dziwnego, że radni sporo uwagi poświęcili właśnie kwestiom ekologicznym. Gorąca dyskusja dotyczyła kwestii utrzymania porządku w mieście. Niestety, sporym problemem wciąż są śmieci, które trafiają do lasów, parków czy zaśmiecają ulice miasta. – Moim zdaniem w walce z tym zjawiskiem powinniśmy postawić przede wszystkim na nieuchronność i wysokość kar. Takie są doświadczenia miast, które uporały się z tym problemem – podkreślał Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Tylko w ciągu ostatnich trzech lat Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zlikwidował 107 dzikich wysypisk, z których usunięto odpady o łącznej masie ok. 412 ton. Koszt usunięcia tych śmieci wyniósł ponad 440 tysięcy złotych.

Kompostownik jak skarbonka

Problemem jest też ilość wytwarzanych odpadów. Wciąż produkujemy bardzo dużo śmieci. Aby zachęcić jaworznian do bardziej ekologicznych postaw radni przyjęli propozycję prezydenta, by wszyscy mieszkańcy, którzy zrezygnują z oddawania bioodpadów i będą kompostować je we własnym zakresie, otrzymali miesięczną ulgę w opłacie za śmieci. Ulga wynosić będzie 4 zł od osoby. To o 1,50 zł więcej niż dotychczas. Zwolnienie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Dobre wieści dla przedsiębiorców

Radni przyjęli pakiet uchwał, które mają chronić jaworznickie firmy. Projekty pomocowych uchwał przygotowali przedsiębiorcy zrzeszeni w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej w ścisłej współpracy z urzędnikami z magistratu. – Z powodu pandemii wiele biznesów znalazło się w trudnej sytuacji. Postanowiliśmy pochylić się nad sytuacją przedsiębiorców, którym potrzebna jest pomoc. Biorąc pod uwagę założenia budżetowe na 2021 rok i możliwości finansowe miasta w tym zakresie, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania, by wesprzeć tych, którzy tego wsparcia koniecznie potrzebują. Zachęcam przedsiębiorców do skorzystania z tych możliwości – mówił podczas sesji Paweł Silbert.

Wśród przyjętych propozycji pomocy dla przedsiębiorców są zwolnienia z podatku od nieruchomości, odroczenia płatności podatkowych czy zwrot opłaty koncesyjnej. – Z zapisów uchwał skorzystają przedsiębiorcy najbardziej dotknięci przez lockdown. Dużą wartością i gwarancją wdrożenia rozwiązań jest to, że propozycje zostały wypracowane wspólnie z władzami miasta na zasadzie dialogu. Dziękuję radnym za poparcie tych systemowych mechanizmów wsparcia. Już teraz w JIG pracujemy wspólnie nad projektami uchwał na rok 2022, tak aby w obrębie obowiązującego prawa były korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla miasta – powiedział Mateusz Łętowski, prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

Informacji i pomocy w sprawach związanych ze zwolnieniami, ulgami i odroczeniami, wynikającymi z m.in. projektów nowych uchwał udzielają pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Najłatwiej skontaktować się z nimi telefonicznie, dzwoniąc na numer 32 61 81 686 lub 32 61 81 609.

Pieniądze dedykowane policji

Radni zgodzili się również na to, by jak co roku finansowo wesprzeć służby mundurowe. Tradycyjnie już miasto dofinansuje ponadnormatywne godziny służby policjantów Komendy Miejskiej Policji. Wesprze też zakup samochodu służbowego dla policjantów. Pieniądze z miejskiej kasy pomogą też kupić brakujące wyposażenie oraz wymienić zużyty sprzęt ratowniczy strażakom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Finansowe wsparcie dla mundurowych to w sumie 400 tys. zł. – W czasie pandemii nie tylko służby medyczne i pomoc społeczna, ale też straż pożarna i policja pomagają mieszkańcom w trudnych dla nich sytuacjach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc i wspieranie mieszkańców w izolacji i kwarantannie – mówiła Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna.

Perspektywy programów społecznych

Podczas kwietniowej sesji radni głosowali też nad pakietem uchwał, dotyczących programów realizowanych do 2030 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Chodzi tu m.in. o program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązywania problemu bezdomności czy wspierania osób starszych, których z każdym rokiem przybywa. – Wspieranie osób starszych to jedno z największych wyzwań, jakie przed nami staje. Musimy zrobić wszystko, by osoby starsze jak najdłużej zachowały zdrowie i dobrą kondycję. Usługi, jakie prezentujemy w naszym programie mają służyć właśnie temu, by ten dobrostan jak najdłużej zachować – podkreślał Czesław Smalcerz, dyrektor MOPS w Jaworznie.

Okazuje się, że w Jaworznie spada liczba osób bezdomnych. Prognozuje się, że liczba osób bez dachu nad głową w Jaworznie będzie utrzymywała się na poziomie ok. 210 osób.

Grażyna Dębała

| fot. Materiały Puls Jaworzna