23 jaworznickie kluby i organizacje sportowe otrzymają w tym roku milion złotych w ramach dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu. Prezydent Paweł Silbert zdecydował o zwiększeniu tej kwoty w stosunku do zeszłego roku. Po raz kolejny największe środki trafią do klubów piłkarskich. JSP Szczakowianka Jaworzno otrzyma 231 tys. zł, a więc o 27 tys. zł mniej niż przed rokiem. Klub plasuje się na ostatnim miejscu Haiz IV Ligi i nie wygrał w tym sezonie ani jednego meczu. Bardzo słaba postawa na boisku wydaje się być powodem zmniejszenia tegorocznego dofinansowania.

Druga pod względem wysokości kwota dotacji przyznana została Victorii 1918 Jaworzno, która obecnie znajduje się na trzecim miejscu w lidze okręgowej. Klub otrzyma 117 875 zł. Pieniądze trafią też do LKS Ciężkowianki (79 250 zł) i Zgody Byczyna (74 925zł), które grają w A-klasie oraz do KS Górnika Jaworzno (73 tys. zł) i UKS Akademii 2012 (42 250 zł) zajmujących się szkoleniem młodzieży. Poważne wparcie otrzymają świetnie spisujące się Uczniowskie Kluby Sportowe: Jedynka, kształcąca młodych siatkarzy (52,5 tys. zł) i Orzeł, szkolący koszykarzy (51 920 zł).

Na dofinansowanie mogą też liczyć jaworzniccy młodzi bokserzy z klubu Jawor Team (47 tys. zł) i Akademii Boksu Roberta Gortata (26 tys. zł). Środki trafią do bilardowego UKS Fair Play (28 280 zł), badmintonowego Wolanta (17 tys. zł), żeglarskiego Energetyka (16 tys. zł) i Klubu Nart Wodnych (16 tys. zł).

Pozostała kwota 118 tys. zł rozdysponowana zostanie pomiędzy klubami zajmującymi się sportami walki jak jujitsu, judo, karate i kick-boxing.

Dotacje na działalność sportową mogą być przyznawane klubom, które są zrzeszone w polskich związkach sportowych i biorą udział w zawodach przez te związki organizowanych. Nie mogą one należeć do sektora finansów publicznych, działać w celu osiągania zysku ani mieć zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego. Dotacje trafiają co roku do ponad 20 klubów i organizacji w Jaworznie. Najważniejszym celem tego wsparcia jest rozwój programu szkoleniowego. Środki z dotacji mogą być też przeznaczone na zakup sprzętu, organizację i udział w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, stypendia i wynagrodzenie trenerów.

Oprócz wspomnianych środków w tym roku 22 organizacje otrzymają w sumie 83,7 tys. zł w ramach dotacji celowych na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Miasto dotuje również indywidualnych sportowców, którzy co roku mogą liczyć na stypendia oraz nagrody.

Tekst: Dawid Litka

Zobacz także: