Jaworznianie chcą, by utrzymać handlowy charakter Kociej. Chcą też, by wprowadzić tam jasne reguły użytkowania, utrzymywać porządek, zadbać o estetykę przestrzeni oraz aktywność również popołudniami. To wnioski z blisko rocznej pracy zespołu konsultacyjnego, który działa w ramach programu „Jaworzno w dyskusji”.

– Od marca do września tego roku zwracaliśmy się do różnych grup społecznych, by pozyskać ich opinie. Zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami miasta, właścicielami kamienic, najemcami lokali użytkowych i osobami handlującymi na ulicy Sienkiewicza. Przeprowadzono ankietę internetową, cieszącą się rekordowym odzewem prawie 900 osób. W spotkaniach i dyskusjach uczestniczyli również eksperci. Wspólnie szukano porównywalnych rozwiązań w innych miastach, aby oprzeć się na wypracowanych wzorcach – opowiada liderka projektu Małgorzata Nowacka-Wysogląd z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W czerwcu odbyły się warsztaty dla mieszkańców oraz debata z udziałem ekspertów i praktyków rewitalizacji obszarów miejskich. Przeprowadzono też badanie młodzieży oraz ankietę wśród studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W kolejnych miesiącach odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci oraz spotkanie z właścicielami nieruchomości mieszczących się przy ul. Sienkiewicza, W Muzeum Miasta Jaworzna zorganizowano warsztaty Word Cafe z przedsiębiorcami.

– Konsultacje miały na celu zbadanie problemów Kociej, poszukanie rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie albo też znalezienie nowej roli i jej nowego oblicza – Małgorzata Nowacka-Wysogląd.

Uczestnicy konsultacji przekonują, że atrakcyjność tej krótkiej ulicy, która łączy Rynek z ul. Grunwaldzką, zależy od pory roku i pogody. Największym zainteresowaniem to miejsce cieszy się wiosną i latem, kiedy to w ofercie są świeże owoce i warzywa. Klienci cenią sobie duży wybór i osobisty kontakt ze sprzedawcą. Mieszkańcom Kociej handel nie przeszkadza. Problem widzą raczej w ruchu samochodów, parkowaniu, braku zasad handlu i bałaganie, jaki pozostaje po niektórych handlarzach. Młodzi mieszkańcy podkreślają, że warto byłoby sprawić, by ulica tętniła życiem również popołudniami i wieczorami. Pomóc w tym miałaby działalność gastronomiczna. Specjaliści radzą jednak miastu, by sprawy gospodarcze pozostawić zrzeszonym przedsiębiorcom.

– Pojawiły się też ambitne propozycje uczestników konsultacji, by potraktować Kocią jako markę Jaworzna, wykorzystać wizerunek kota, rozwinąć poziom handlu na przykład przez okazjonalne jarmarki oraz dodać gastronomię, by w weekendy ściągnąć tu osoby odwiedzające inne miejsca Jaworzna – opowiada Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Urzędnicy zapewniają, że będą się starać, by sugestie i pomysły mieszkańców w kwestii przyszłości Kociej były uwzględniane, ale warto pamiętać, że to proces uzależniony od wielu czynników. Chodzi tu między innymi o chęci współpracy właścicieli i najemców z gminą.

Szerokie konsultacje społeczne w sprawie przyszłości ulicy Sienkiewicza, to jedna z kwestii, jaką omawiano w ramach szerszego projektu, realizowanego przez ostatnie miesiące pod nazwą „Jaworzno w dyskusji”. Inne tematy, które poddano dyskusji w ramach tego przedsięwzięcia, to przyszłość budynku po dawnym dworcu kolejowym w Szczakowej, rewitalizacja skateparku w parku Podłęże oraz zielona polityka miasta. Każdy z zespołów miał swojego lidera, a do współpracy zaproszono również jaworznian. Odzew było duży, a pomysły i propozycje ciekawe.

Program „Jaworzno w dyskusji” to kolejny po „Jaworzno Wspiera Rodziny”, „Jaworzno przyjazne seniorom” i „Jaworzno – strefa lepszej pracy” miejski projekt skierowany do jaworznian.

Grażyna Dębała

Koci zaułek na Kociej już prawie gotowy | fot. Natalia Czeleń