Rzeźby profesora Andrzeja Zwolaka, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, można podziwiać w Muzeum Miasta Jaworzna. Ten znakomity artysta znany jest już jaworznianom dzięki dziełom, które wyszły spod jego ręki. Drwal na Rynku, Pomnik Niepodległości przy bibliotece są właśnie autorstwa tego wybitnego rzeźbiarza.

20 lipca w godzinach popołudniowych liczna grupa przyjaciół artysty, jaworznian wzięła udział w wernisażu otwierającym wystawę zatytułowaną “Rzeźba”. Składają się na nią płaskorzeźby z cyklu “Reportaż” wykonane metodą kolażu z różnych materiałów oraz rzeźby. Są one zapisem refleksji, spostrzeżeń otaczającego świata. Szczególną uwagę zwraca cykl rzeźb przedstawiających różne postaci – “Mówcy – Oni”, które już same w sobie mają odpowiednią narrację. Każda z prezentowanych prac niesie za sobą pewne przesłanie. Ich interpretacja jest dowolna i sprowadza się do znaków, symboli. Ale bardzo ważną i osobistą rzeźbą dla artysty jest ponad dwuipółmetrowa rzeźba zatytułowana “Przejście X”.

To przejście nawiązuje do wcześniejszej rzeźby, która ma tytuł “Droga życia – Droga śmierci”. Takie dążenie do absolutu. Każdy z nas stawia sobie stopnie, które musi pokonać, dążąc do ideału. Następnie przekraczamy bramę, jakąś granicę i nie wiemy, co za nią możemy spotkać. Dlatego ja to nazywam jako przejście x – coś niewiadomego, może zupełnie inny świat. Ale tam z tyłu jest sąd, który też różnie możemy interpretować – skomentował Andrzej Zwolak.

Wystawa jest bardzo interesująca, przyciąga uwagę, pozostawia wiele możliwości jej odczytania, odniesień do konkretnego czasu czy osobistych refleksji, każdemu według wyobraźni. Można się z nią zapoznawać do 20 sierpnia w Muzeum Miasta Jaworzna.

Tekst: ES