W Szkole Podstawowej nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie odbyło się we wtorek, 21 marca, podsumowanie rządowego projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Została też uroczyście otwarta pracownia hafciarska, która jest elementem tego przedsięwzięcia. SP 2 z Podłęża to jedna z wielu jaworznickich szkół, które zyskały finansowe wsparcie z puli, przyznawanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, radni, muzealnicy, artyści i pracownicy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych. – Ten projekt stawia na kompetencje przyszłości, które są obecnie bardzo potrzebne w wielu obszarach, w tym szeroko rozumianych technologii, w obszarach informatycznych, matematycznych, a nawet tych, związanych ze sztuką. Wielkim atutem „Laboratoriów…” jest to, że pokazują one, jak wielką wartość ma w nauczaniu nie tylko teoria, ale w dużej mierze praktyka – przekonywał Dariusz Domański, zastępca śląskiego kuratora oświaty w Katowicach.

„Laboratoria Przyszłości” są programem, skierowanym do szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych i mają na celu budowanie wśród uczniów kompetencji kreatywnych i technicznych. Dzięki finansowemu wsparciu szkoły kupują wyposażenie techniczne, które służy do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Placówki, które otrzymały wsparcie, są zobligowane do zakupu wyposażenia podstawowego. Mogły kupić też sprzęt dodatkowy. W jaworznickiej SP 2 były to urządzenia do pracowni hafciarskiej.

Uczniowie „dwójki” zaprezentowali krótki występ artystyczny, a następnie pokazali swoje prace, wykonane w szkolnych pracowniach. Najmłodsi przedstawili efekty zajęć z robotyki. Uczniowie starszych klas zaprezentowali z kolei, jak działają drukarka 3D i pojazdy, odpowiednio przez nich zaprogramowane. W pracowni hafciarskiej goście zwiedzili natomiast ekspozycję nowoczesnych urządzeń, służących do haftu, i zabytkowych maszyn hafciarskich. Po wystawie oprowadziła zebranych Marta Figura, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, która jest pasjonatką hafciarstwa. – Projekt „Laboratoria Przyszłości” świetnie wpisuje się w oczekiwania i szkoły, i uczniów, i całego naszego środowiska szkolnego – podkreśliła. – Nasza placówka otrzymała w ramach projektu ponad 87 tys. zł – dodaje.

W ramach tej kwoty szkoła kupiła, m.in. drukarkę 3D, filamenty, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacje lutownicze z gorącym powietrzem i wiele innych urządzeń oraz programy komputerowe, służące do nauki robotyki i programowania. Z kolei w pracowni hafciarskiej pojawiły się m.in. nowoczesna maszyna do szycia, hafciarka oraz niezbędne wyposażenie.

„Dwójka” jest jedną z 23 szkół w naszym mieście, które przystąpiły do projektu „Laboratoria Przyszłości”. Ne ten cel jaworznickie placówki otrzymały w sumie ponad 2 mln zł.
– Projekt „Laboratoria Przyszłości” jest jedną z wielu inicjatyw realizowanych przez szkoły w naszym mieście. Nasza gmina bardzo mocno angażuje się, razem z dyrektorami placówek i nauczycielami, we wszystkie te projekty realizowane w ramach rządowych programów – podkreśliła Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Uczniowie zaprezentowali efekty zajęć z robotyki
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: