Przedsiębiorcy u prezydenta

Przedstawiciele Jaworznickiej Izby Gospodarczej spotkali się z Pawłem Silbertem, prezydentem naszego miasta. W magistracie dyskutowano m.in. o formach współpracy. Prezydent zapewnił o wsparciu dotychczasowych działań Izby Gospodarczej i dalszym działaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zaproponował też przedsiębiorcom m.in. podjęcie wspólnych działań mających na celu zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej oraz rozpoczęcie współpracy z instytucjami regionalnymi i krajowymi, które mogą wzmocnić potencjał jaworznickich przedsiębiorstw.

Spotkanie z posłami

Członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się 28 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej z posłami Ewą Malik oraz Waldemarem Andzelem. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w kraju. Była to też okazja do przedstawienia kandydatów, którzy będą z naszego regionu startować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a wśród których znalazł się również poseł Andzel.

Sezon rozpoczęty

5 maja po raz pierwszy w tym roku ks. Mirosław Tosza odprawił mszę świętą w jaworznickiej Baców-ce. W ten sposób zainaugurowano nowy sezon pasterski. Zwierzaki ze Wspólnoty Betlejem przyjechały już do Bacówki. Spotkać tam można alpaki, koziołka, owce, kangury i kuce. Sympatyczne zwierzaki odwiedzać można tam będzie aż do września.

Wolni od foliówek

Ruszyła ekologiczna kampania pod hasłem “Jaworzno miastem wolnym od foliówek”. W Klubie “To i Owo” szyte są z firan specjalne worki wielokrotnego użytku. Mogą one z powodzeniem zastąpić szkodliwe dla środowiska foliowe reklamówki. Akcja ma zwracać uwagę na problem i pomóc w wyrobieniu nawyku używania tego rodzaju toreb przez mieszkańców Jaworzna. Worki można było otrzymać w GEOsferze podczas obchodów Dnia Ziemi.

Tekst: Grażyna Dębała

Zobacz także: