Klub “Szczak” każdego roku organizuje koncert pieśni patriotycznych, by uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tegoroczny koncert odbył się 6 maja, pod tytułem “Majowa jutrzenka”, a o program artystyczny zadbały zespoły śpiewacze “Szczakowianki” i “Dobrzanki” oraz Harcerski Krąg Seniora.

Uroczystość rozpoczęta została modlitwą harcerską, a późniejsze występy wokalne przeplatane były wprowadzeniami tematycznymi i poezją.

Do zaśpiewania ostatniej piosenki patriotycznej włączyła się cała zgromadzona publiczność oraz zaproszeni goście, wśród których byli dyrektor MCKiS Sebastian Kuś, ks. Mariusz Lizończyk proboszcz parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego, ks. Marek Gąsiorek z parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej, harcerze seniorzy z jaworznickiego hufca.

Na zakończenie uroczystości zabrał głos Przewodniczący Rady Miejskiej pan Tadeusz Kaczmarek, dziękując wykonawcom za przygotowanie niezwykłej lekcji historii.

 

Zobacz także: