Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniu działa od 155 lat. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w niedzielę, 24 marca. Podczas wydarzenia podpisano porozumienie w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej miasta Jaworzna na lata 2024 – 2028.

Niedzielne obchody rozpoczęło nabożeństwo w kościele Świętego Krzyża. Następnie uczestnicy wzięli udział w przemarszu do strażnicy OSP, któremu towarzyszyła Orkiestra Dęta Zakładu Górniczego Sobieski. Kadeci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli ślubowanie.

Ważnym punktem obchodów było podpisanie planu realizacji zadań w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej miasta Jaworzna na lata 2024 – 2028. Dokumenty podpisali prezydent Jaworzna Paweł Silbert oraz Paweł Szłapa, prezes zarządu Oddziału Miejskiego OSP RP w Jaworznie.

– Dzisiejsze obchody to doskonała okazja do przekazania informacji o kolejnym planie modernizacji jaworznickich Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowaliśmy przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac termomodernizacyjnych w istniejących obiektach strażackich, takich jak remizy m.in. w OSP Jeleń, Byczyna, Dąbrowa Narodowa czy Długoszyn. Dodatkowo, Państwowa Straż Pożarna otrzyma 2 mln zł dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego – zapowiada Paweł Silbert.

Prezydent Paweł Silbert i prezes ZOM OSP RP Jaworznie Paweł Szłapa podpisali ważny dla strażaków dokument | fot. Natalia Czeleń

Program jest istotnym krokiem w drodze do zwiększenia efektywności działań straży pożarnej oraz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków w Jaworznie. Tym bardziej, że zapisy porozumienia zostały wypracowane przez obie strony umowy, zgodnie z którym w ciągu pięciu najbliższych lat jaworznickie jednostki OSP i PSP mają zagwarantowane w budżecie miasta 7,9 mln zł. Pieniądze mają zostać wykorzystane m.in. na modernizację obiektów i zakup samochodu pożarniczego. Jednostki OSP Byczyna, Jeleń, Dąbrowa Narodowa, Długoszyn oraz Osiedle Stałe mogą liczyć na doposażenie sprzętem oraz remonty. W programie nie ujęto remontu siedziby OSP Ciężkowice, bo ta została kompleksowo zmodernizowana w tym roku.

– Cieszę się, że przez ostatnie lata, przy ogromnym wsparciu finansowym gminy, wyremontowano jaworznickie strażnice, doposażono je w odpowiedni sprzęt i pojazdy, a także przeszkolono wielu młodych adeptów OSP – mówi Paweł Szłapa.

W ostatnich latach, dzięki środkom zabezpieczonym przez prezydenta miasta, udało się zmodernizować strażnice, wymienić sprzęt pożarniczy. Zakupiono kilka samochodów gaśniczych. Warto przypomnieć, że druhowie ochotnicy każdego roku biorą udział w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych, poszukiwawczych i dotyczących lokalnych zagrożeń, takich jak podtopienia czy usuwanie skutków wichur. Biorą też udział w zabezpieczeniu imprez masowych w mieście oraz w obchodach rocznic i świąt. Wielu spośród nich to honorowi dawcy krwi oraz szpiku kostnego. W Jaworznie działa 348 ochotników i 72 zawodowych strażaków.

– Praca w straży pożarnej, czy to zawodowej, czy też ochotniczej, to przede wszystkim służba społeczeństwu i walka o bezpieczeństwo mieszkańców. To codzienna gotowość do stania na straży życia, zdrowia i mienia jaworznian. Dlatego właśnie ta codzienna służba zasługuje na uznanie, a także wszelkie możliwe wsparcie – podkreśla zastępca prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Natalia Czeleń

Wiceprezydent Łukasz Kolarczyk wręczył młodym kadetom akt nadania proporca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Jeleniu | fot. Natalia Czeleń

Zobacz także: