W Jaworznie z każdym rokiem przybywa mieszkań. Nie brakuje też chętnych, by właśnie w naszym mieście wybudować dom. W ciągu ostatniego roku urzędnicy wydali 125 pozwoleń na budowę, z czego trzy dotyczą zabudowy wielorodzinnej. W tym samym czasie do użytkowania oddano 126 domów jednorodzinnych i 2 wielorodzinne. W cenie wciąż są też jaworznickie działki budowlane. Zgodnie z danymi Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 2017 roku sprzedanych zostało ogółem 25309 metrów kwadratowych
terenów mieszkaniowych, w tym pod budownictwo wielorodzinne 721 m. kw i jednorodzinne 24 588 m. kw.

Zasoby mieszkaniowe miasta stale rosną. Na koniec 2017 roku miasto posiadało 2 425 lokali komunalnych i 314 socjalnych. Ich łączna powierzchnia to ponad 117 tys. m. kw. Poza tym w Jaworznie są też mieszkania, które należą do Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik”, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Dombud”. Na koniec roku 2017 tylko JTBS miał w swoich zasobach 364 mieszkania, a w lutym klucze do swoich mieszkań odebrali nowi lokatorzy osiedla Sfera. Tym samym zasoby mieszkaniowe JTBS zwiększyły się o kolejne 84 mieszkania.

Mimo że mieszkań z każdym rokiem przybywa, to jednak liczba lokali socjalnych wciąż nie jest wystarczająca.

-Problem braku mieszkań socjalnych gmina rozwiązuje poprzez remonty pustostanów, przekwalifikowanie mieszkań docelowych o niskim standardzie na mieszkania socjalne oraz realizację programu “Kompas”, który przewiduje dokonywanie zamian lokali socjalnych na mieszkania docelowe.

Sukcesywnie udaje się zmniejszyć wysokość kwot odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem orzekającym eksmisję
-wyjaśniają urzędnicy.

Zgodnie z przepisami jeśli lokator nie płaci czynszu i w związku z tym sąd nakaże eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, to lokal socjalny zapewnić musi gmina.
Jeśli go nie ma, to miasto musi zapłacić odszkodowanie właścicielowi mieszkania, które zajmuje lokator z orzeczoną eksmisją.

– W 2017 r. gmina wypłaciła z tego tytułu łącznie 32 0301 zł. Kwota ta ulega sukcesywnie obniżeniu w stosunku do lat ubiegłych. Zgodnie z zawartymi porozumieniami
właściciele dokonują zwrotu do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych otrzymanego odszkodowania w przypadku wyegzekwowania zadłużenia od dłużnika – wskazują urzędnicy.

Niestety, wiele rodzin nie radzi sobie z opłacaniem comiesięcznych rachunków. Stąd biorą się długi. W kasie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnej brakuje ponad 2,5 mln zł, a w JTBS ponad 90 tys. zł. Podobne problemy mają inni właściciele mieszkań. W TBS Dombud kwota zadłużenia to blisko 50 tys. zł, a w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ponad 240 tys. zł.

Aby tę sytuację trochę poprawić miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe.

W roku 2017, na podstawie wydanych decyzji, wypłacono 7430 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1 878 844 zł – wyliczają urzędnicy.

Tekst: Grażyna Dębała