Wielkim zainteresowaniem jaworznian cieszy się program “Mieszkanie za remont”. Umożliwia on mieszkańcom naszego miasta szukającym własnego “M” wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu lub modernizacji na własny koszt. W pierwszej edycji tego przedsięwzięcia jaworznianie złożyli ponad 200 wniosków na 50 dostępnych mieszkań. To pokazuje, że taki program jest potrzebny w naszym mieście. W drugiej edycji Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wytypował do programu 53 mieszkania. Wśród nich są kawalerki oraz mieszkania 2- i 3-pokojowe. Najmniejsze liczą niespełna 25 metrów kwadratowych, ale są i takie, które mają ponad 70 m. kw. powierzchni. Zakres prac, jakie przeprowadzić musi nowy najemca, zależy od konkretnego mieszkania. Na ogół chodzi o malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, armatury. Czasem potrzebna jest też nowa wykładzina PCV. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej lub przebudowa pieca. Szacunkowe koszty remontu to od 13 do blisko 50 tys. zł brutto.

Zobacz także: