I Forum Ochrony Zdrowia odbyło się w poniedziałek, 25 marca, w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Inicjatorem wydarzenia był Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, a organizatorem jaworznicki szpital. Uczestnicy forum podpisali deklarację o współpracy. – W gronie ekspertów, praktyków, specjalistów rozmawialiśmy o różnych problemach służby zdrowia i o tym, jak je rozwiązywać na naszym lokalnym gruncie. Podczas dyskusji doszliśmy do wielu ciekawych i budujących wniosków. Całość zakończyliśmy podpisaniem deklaracji o współpracy na rzecz ochrony zdrowia w Jaworznie – referuje Paweł Silbert.

W debacie wzięli udział również jego współpracownicy, lekarze, radni, dyrektorzy i przedstawiciele jaworznickich placówek medycznych, w tym Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Zespołu Lecznictwa Otwartego, Pro-Familii-Med, NZOZ Żabińscy, Elvity, a także Polskiej Federacji Szpitali, Delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej, Akademii WSB i Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Paweł Silbert

prezydent Jaworzna

System organizacji służby zdrowia w Jaworznie to pewnego rodzaju dywersyfikacja. Nie stawiamy na jedną kartę. Mamy dwa silne podmioty, ZLO i Elvitę, ale ważną rolę pełnią też ośrodki prywatne, które uzupełniają ofertę medyczną, oraz nasz jaworznicki szpital, któremu w ostatnich latach gmina przekazała 49 mln złotych na jego rozwój. Współpraca między tymi podmiotami to zdobycz naszego miasta i nie wolno nam jej zatracić.

 

Monika Bryl

przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Mamy szczęście, że w ponad 80-tysięcznym Jaworznie jest szpital, który dobrze funkcjonuje i zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. To wszystko dzięki pracy i zaangażowaniu dyrekcji, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników szpitala, ale i corocznemu zapewnianiu na wniosek Pana Prezydenta Pawła Silberta środków budżetowych na inwestycje w tkankę szpitalną. Drugim filarem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego są podmioty podstawowej opieki zdrowotnej. Umożliwiają one dostęp do m.in. lekarzy rodzinnych w większości dzielnic naszego miasta. Niezależnie od tego, że system ochrony zdrowia w Jaworznie dobrze funkcjonuje, ważne jest, by jeszcze zacieśnić współpracę i skoordynować świadczenie usług medycznych wszystkich podmiotów medycznych w Jaworznie.

 

Uczestnicy poniedziałkowego forum zadeklarowali stałą współpracę, mającą na celu wspieranie inicjatyw skierowanych na poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Jaworzna, wspólne planowanie i realizację programów profilaktycznych w zakresie zdrowia publicznego, wspieranie badań naukowych i innowacji w obszarze zdrowia i opieki zdrowotnej oraz wzmacnianie współpracy w zakresie szkoleń, staży i praktyk dla studentów uczelni wyższej w placówkach medycznych działających na terenie Jaworzna. Współpraca będzie polegać na wymianie informacji i doświadczeń, podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz na analizie sytuacji zdrowotnej w Jaworznie. Współpracujące podmioty będą wspólnie planować i organizować wydarzenia, warsztaty, konferencje i akcje profilaktyczne. Kolejnym ważnym zadaniem jest ułatwianie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Jaworzna poprzez świadczenie usług przez podmioty lecznicze z terenu miasta i wspólne poszukiwanie źródeł finansowania na projekty i inicjatywy prozdrowotne.

Gabriela Buczkowska

dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Placówki medyczne w Polsce borykają się z wieloma problemami finansowymi i kadrowymi. W ramach Forum chcemy pokazać, że w całym systemie ochrony zdrowia najważniejszy jest pacjent. I dzięki temu, że wszystkim nam przyświeca ten sam cel, to wszystkie jaworznickie placówki, od prywatnych po publiczne, są otwarte na rozmowy na ten temat. Wierzę, że ten cykl spotkań w ramach Forum pozwoli zminimalizować nasze lokalne problemy, a być może całkowicie je zniwelować.

 

Władysław Perchaluk

prezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

Jestem bardzo zbudowany spotkaniem tak licznej grupy ekspertów, która mówi jednym głosem. Takie spotkania powinny być organizowane w każdym mieście i powiecie. W Jaworznie zarówno publiczne, jak i prywatne jednostki potrafią się porozumieć, współpracują ponad podziałami. Postaramy się, by tego typu spotkania dały do myślenia Ministerstwu Zdrowia, że warto podejmować decyzje nie tylko z poziomu centrali.

 

AZ-H

Poniedziałkowe Forum Ochrony Zdrowia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: