Umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji parku Lotników w Osiedlu Stałym jest już podpisana! Na ten cel w budżecie miasta zabezpieczono 5,5 mln zł. To kolejny ważny i duży krok w drodze do przekształcenia parku w zieloną oazę z wygodną infrastrukturą.

Jaworznianie na remont parku czekają z niecierpliwością. Przez lata miasto nie mogło tam inwestować, bo teren należał do Lasów Państwowych. Negocjacje w sprawie przejęcia parku przez gminę były naprawdę trudne. Przełom w sprawie nastąpił dopiero w sierpniu 2019 roku, kiedy miasto przejęło trzy działki o powierzchni łącznej ponad 7 hektarów. Znajdowały się na nich: dawne miasteczko rowerowe, plac zabaw oraz amfiteatr wraz z zapleczem i widownią. Wreszcie gmina mogła zagospodarować teren zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Jaworznianie zgodnie podkreślali, że chcą utworzenia atrakcyjnej i otwartej dla wszystkich zielonej przestrzeni. Pracownicy miejskich jednostek przystąpili do działania. Na zlecenie jaworznickiego Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przeprowadzono oględziny muszli koncertowej, jej zaplecza oraz widowni, które potwierdziły, że obiekty są w złym stanie technicznym.

Paweł Silbert

prezydent Jaworzna

Po udanym przejęciu własności terenów na Osiedlu Stałym, czas na kolejny krok! Przeprowadzimy modernizację Parku im. Lotników Polskich na Osiedlu Stałym. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w konsultacjach społecznych oraz zgłaszali potrzebę realizacji tej inwestycji. Dzięki Wam i dla Was powstanie wygodna, komfortowa, zielona i ogólnie dostępna, nowa przestrzeń w mieście!

 

– Mając na uwadze bezpieczeństwo osób odwiedzających park, podjęliśmy decyzję o rozbiórce muszli koncertowej – uzasadniał wtedy decyzję dyrektor MZNK w Jaworznie Tomasz Jewuła.

Gdy wydawało się, że kompleksowa rewitalizacja parku na Osiedlu Stałym będzie w końcu możliwa, nastała pandemia. Plany związane z tym terenem znów trzeba było odłożyć. Mimo to powstawały plany modernizacji parku. W tym roku, podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej, radni zabezpieczyli 5,5 mln złotych na modernizację parku na Osiedlu Stałym. Gmina postara się też o pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację tego terenu. Jeśli się to uda, kwota zabezpieczona w budżecie stanie się wkładem własnym.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach podobnych modernizacji doczekały się park Podłęże oraz Chrząstówka. Powstał też zupełnie nowy park Angielski. Zrewitalizowano również Sosinę, Gródek, GEOsferę oraz skwer na Pechniku. Jaworzno znajduje się w czołówce najbardziej zielonych miast w kraju. Ponad 41 procent powierzchni naszego miasta pokrywają lasy, parki i inne tereny zadrzewione.

NC

Park Lotników po modernizacji stanie się zieloną, komfortową i ogólnodostępną przestrzenią | fot. Natalia Czeleń

Zobacz także: