Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To prestiżowe wyróżnienie przyznał mu prezydent RP. Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej odbyła się w poniedziałek, 28 czerwca, w katowickiej siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezydentowi Jaworzna wręczył Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. W uzasadnieniu wniosku o nadanie orderu prezydentowi Jaworzna napisano między innymi, że aktywna postawa i determinacja naszego prezydenta często prowadzi do podejmowania czynności przekraczających zakres jego zwykłych obowiązków, by przyniosły znaczną korzyść obywatelom. Podkreślono również, że Paweł Silbert postępuje zawsze w sposób sprzyjający umacnianiu praworządności i zaufania do organów samorządowych, a także kreowaniu i utrwalaniu dobrego imienia Urzędu.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski to nie pierwsze odznaczenie prezydenta Jaworzna. Paweł Silbert w 2011 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2015 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

Grażyna Dębała

Prezydent z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski | fot. Materiały UM Jaworzno