Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie | Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w XXI edycji Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej.

Przegląd zgłoszonych uczestników odbędzie się 20, 21 października w szczakowskim Domu Kultury. Konkurs jest skierowany do solistów i zespołów.
Jury będzie oceniało dobór repertuaru, intonację, emisję i dykcję, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość w 4 kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas: I – III oraz IV – VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

20 października odbędą się przesłuchania dzieci w kategorii przedszkolnej, dzień później uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 12 października drogą elektroniczną na adres domkultury@mckis.jaworzno.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 617 75 38.

Zobacz także: