Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta Jaworzna, otrzymał w piątek, 2 marca, z rąk wojewody Jarosława Wieczorka Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczenie przyznane zostało przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi w pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Przede wszystkim chciałbym podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że wniosek został sformułowany, zaakceptowany przez wojewodę i przesłany do prezydenta. To dla mnie bardzo ważne, że ktoś przyłożył rękę do tego. Byłem tego dnia, jak sądzę, jedynym przedstawicielem naszego miasta wśród kilkudziesięciu odznaczonych osób, a to dla mnie ogromne wyróżnienie i duże zaskoczenie. Tym bardziej, że nie wiedziałem, że taki wniosek został w ogóle wystosowany – zaznacza Tadeusz Kaczmarek.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono tego dnia Krzyże Zasługi, odznaki “Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medale za długoletnią służbę. Tadeusz Kaczmarek od 1998 r. działa w jaworznickiej Radzie Miejskiej, pełnił też funkcję jej przewodniczącego. Od 2011 r. jest zastępcą prezydenta miasta. Działa aktywnie na rzecz lokalnej społeczności w Towarzystwie Przyjaciół Miasta Jaworzna, jest też pedagogiem i przez wiele lat pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Bardzo się cieszę, że mój wnuk mógł zobaczyć i dotknąć to odznaczenie. Ta moja praca, zaangażowanie w różne działania, to też spore obciążenie dla rodziny. Bez jej wsparcia takie oddanie i poświęcenie czasu w dużej mierze nie byłoby możliwe. Ciekawy, choć pewnie zupełnie przypadkowy, jest też fakt, że Prezydent RP podpisał odznaczenie 1 września. Dla mnie, nauczyciela i pedagoga, ma to dodatkowe, symboliczne znaczenie. Dodatkowo wyróżnienie zbiegło się w czasie z jubileuszem dwudziestu lat mojej pracy
w samorządzie – mówi Tadeusz Kaczmarek.

Tekst: DL

Zobacz także: