Młodzi jaworznianie poznają zwyczaje ptaków. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworznie wzięli udział w  prelekcji ornitologicznej, a także nadzorowali montaż budek dla ptaków i nietoperzy w parku miejskim przy ul. Pocztowej.

– Kontynuujemy nasze ekodziałania. W ramach działań edukacji ekologicznej młodzi mieszkańcy zdobywali wiedzę, a „nowe domy” zyskały między innymi pełzacz ogrodowy, kawka, a także nietoperze – mówi wiceprezydent Łukasz Kolarczyk.

Zajęcia w terenie poprzedziła prelekcja ornitologiczna, podczas której dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 miały okazję poznać wiele gatunków ptaków i sporo dowiedzieć się o budkach lęgowych. Takie budki wieszane są na drzewach na terenie naszego miasta od wielu lat. Tradycyjny typ budki lęgowej to tzw. skrzynka Sokołowskiego, czyli prostopadłościan z lekko pochyłym daszkiem. Otwory wlotowe powinny być dopasowane do wielkości ptaka. Odległość otworu do dna budki musi być na tyle duża, aby piskląt nie mógł dosięgnąć żaden drapieżnik. Budki lęgowe wiesza się tam, gdzie nie ma naturalnych dziupli. Można zawiesić je w parku, ogrodzie czy na działkach. Budki zawiesza się w dość dużych odstępach. – Akcja przyrodnicza z udziałem uczniów z jaworznickich szkół podstawowych będzie kontynuowana w okolicznych lasach i parkach miejskich – zapowiada Łukasz Kolarczyk.

Natalia Czeleń

| fot. Materiały UM w Jaworznie