Ponad 2 tysiące sadzonek, krzewów i bylin posadzone zostanie na skwerze na Pechniku.

Pojawią się tam drzewa tlenowe i pergole obrośnięte pnącymi roślinami oraz miejsca do odpoczynku. Inwestycja realizowana jest w ramach ekologicznych działań miasta i programu „Zazielenień Miejskich”. Prace na pechnickim skwerze już ruszyły i potrwają do września. Na przygotowanie tego miejsca przeznaczono ponad 712 tys. złotych. – Zieleni nigdy dość. Już we wrześniu oddamy do użytku skwer na granicy Pechnika i Podwala, czyli kolejne zielone miejsce w Jaworznie – zapowiada Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Na terenie ponad 2 tys. metrów kwadratowych pojawią się nowe alejki, latarnie parkowe, pergole, ławki oraz stół do gry w szachy z siedziskami. Znajdą się tam również nowe kosze na śmieci, w tym na psie odchody. Cały teren będzie monitorowany.

Na skwerze zasadzonych zostanie czternaście drzew, rośliny pnące i dwa rodzaje krzewów: róże białe oraz grab pospolity. Zasadzonych zostanie także blisko 2 tys. bylin, w tym goździk piaskowy, turzyca wiosenna, krwawnica pospolita, szałwia omszona, przetacznik kłosowy i ostróżka. Powstanie jeszcze łąka kwietna, trawniki i rabaty. Drzewa, które do tej pory rosły na skwerze, pozostaną na swoim miejscu.

Prace nasadzeniowe realizowane będą także w innych rejonach miasta, m.in. przy Velostradzie, gdzie nasadzonych zostanie około 100 drzew. Ponadto jedenaście drzew znajdzie się na skwerze w okolicy drogi rowerowej na odcinku pomiędzy Skałką, a ul. Preglera. Nasadzone tam zostaną śliwy wiśniowe i grusze drobnoowocowe.

W rejonie nowo powstałego łącznika drogowego pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kolejową w Centrum powstanie strefa wypoczynku. Podobna strefa powstanie też na Gigancie.

Zagospodarowany zostanie jeszcze teren skweru Pod Arkadami na skrzyżowaniu ul. Matejki i Rzemieślniczej. Dodatkowo przeprowadzona zostanie korekta geometrii układu drogowego.
Wkrótce podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi dodatkowych nasadzeń wzdłuż Velostrady.

– Trwają również prace projektowe nad przebiegiem łącznika drogowego pomiędzy ul. Kolejową a ul. Mieszka I, gdzie wolne przestrzenie pomiędzy układem drogowym zostaną wypełnione licznymi nasadzeniami drzew i zagospodarowane. Zadanie to realizowane jest w formule „projektuj i buduj”, stąd na rzeczową realizacją należy poczekać do ukończenia fazy projektowej – zapowiada Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wykonanie kolejnych projektów uzależnione będzie od rozstrzygnięć przetargowych. Na program zazieleń śródmiejskich – zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku miasto w latach 2022-2024 przeznaczyło łącznie 4 miliony zł.

Natalia Czeleń

Wkrótce skwer na Pechniku zupełnie się odmieni | fot. Natalia Czeleń