Od połowy czerwca obowiązują nowe zasady parkowania przy jaworznickim parku Gródek. Postój na obu placach przy ulicy Sobieskiego jest płatny. Za parkowanie auta zapłacimy tam 10 zł, bez względu na czas postoju.

Parkingami przy Gródku opiekują się pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Opłaty parkingowe przeznaczane są na wydatki związane ze sprzątaniem tego terenu i wywozem śmieci pozostawianych przez turystów. Pieniądze z opłat wydawane są także na utrzymanie i naprawę przenośnych toalet, które w strefie parkowania Gródek są, niestety, regularnie niszczone. – Goście, którzy odwiedzają jaworznickie Malediwy, oczekują pewnego standardu, a utrzymanie tak wielkiego terenu kosztuje. Dlatego też kierowcy muszą mieć świadomość, że jeśli chcą zaparkować blisko tego miejsca, muszą za parking zapłacić – tłumaczy Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS.

W weekendy, z uwagi na dużą liczbę turystów, uruchamiane są oba płatne parkingi. W tygodniu natomiast funkcjonuje na razie tylko jeden. – Cały czas monitorujemy ruch na terenie parku Gródek i jeśli będzie on wzmożony także w tygodniu, to uruchomimy również drugi płatny parking – zapowiada Sebastian Kuś.

Od połowy czerwca do połowy lipca, w strefie parkowania stanęło już 7240 samochodów. – Spośród nich tylko 135 pojazdów posiadało jaworznickie tablice rejestracyjne, co stanowi zaledwie 1,86% wszystkich odwiedzających – mówi dyrektor MCKiS.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty parkingowej. Zobowiązane są one do przedstawienia karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, wydanej przez stosowne organy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Natalia Czeleń

Korzystanie z parkingów przy parku Gródek jest odpłatne
| fot. Natalia Czeleń