Mieszkańcy Byczyny i Dąbrowy Narodowej mogą już korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wodociągowcom udało się także zmodernizować Oczyszczalnię Ścieków w Jeleniu Dębie. To nie koniec zmian, a renowacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej miasta wciąż trwa.

Ukończony właśnie projekt jest potwierdzeniem naszych sukcesywnych i zdecydowanych działań w ramach przyjętego i opracowanego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Jaworzna. Dzięki tej konsekwentnej polityce, zaangażowaniu wielu osób, między innymi z miejskich Wodociągów, kolejne posesje, kolejni mieszkańcy mogą korzystać z sieci sanitarnej, a powstające w domach jaworznian ścieki są, transportowane do nowo zmodernizowanej i wyremontowanej oczyszczalni, która jest ważnym punktem na mapie całego układu kanalizacyjnego naszej aglomeracji – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Pracownikom Wodociągów Jaworzno udało zakończyć się m.in. trzy duże inwestycje. W ramach pierwszej, w Byczynie powstała sieć kanalizacji sanitarnej. Kolejna dotyczyła dzielnicy Dąbrowa Narodowa, gdzie od początku 2020 roku Wodociągi wybudowały kanalizację sanitarną o długości 19 kilometrów dla ponad 500 gospodarstw domowych. Zmodernizowano tam również sieć wodociągową o długości ponad 14 kilometrów. – Łącznie, w ramach szóstej fazy, wybudowano nową sieć kanalizacyjną, z której skorzysta lub już korzysta w sumie blisko sześć tysięcy mieszkańców naszego miasta – mówi prezes jaworznickich Wodociągów, Józef Natonek.

Przeprowadzono także remont i rozbudowę części biologicznej Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Modernizacja dotyczyła części, którą ścieki wpływają do oczyszczalni i części osadowej. Wodociągi zaopatrzyły się też w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, służący do kontroli i badania jakości wody.

Oczyszczalnia w Jeleniu-Dębie to bardzo ważny element całego układu kanalizacyjnego, funkcjonującego na terenie Jaworzna. Kanalizacją sanitarną wpływają do niej ścieki z całego Jaworzna, a także z Mysłowic i Chełmka. Przyjmuje się, że nasza oczyszczalnia może przyjąć do 25 tys. m3 ścieków na dobę – mówi Agnieszka Granda, kierownik Oczyszczalni Ścieków jaworznickich Wodociągów.

Modernizację jeleńskiej oczyszczalni prowadzono od kilku lat. Na jej terenie zamontowano potężny biofiltr, neutralizujący przykre zapachy. Dzięki niemu odór, unoszący się dawniej z terenu oczyszczalni, nie jest już zmorą pracowników obiektu i okolicznych mieszkańców. – Zakończona modernizacja pozwoliła nam dostosować działający w oczyszczalni układ do przyjęcia nowych ścieków i oczyszczania ich zgodnie z obowiązującymi parametrami – mówi Agnieszka Granda.

Ponadto w ramach szóstej fazy projektu unijnego wodociągowcom udało się też zmodernizować sieć wod-kan w dzielnicy Równa Górka i w okolicach rynku w Jeleniu, ulic Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Władze miasta oraz Wodociągi zapowiadają, że to nie koniec rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej. Dzięki kolejnym przyznanym środkom, zmodernizowane zostanie ujęcie wody pitnej „Dobra”. Mieszkańcy Cezarówki Dolnej doczekają się budowy kanalizacji. W planach jest także renowacja przepompowni ścieków na Łubowcu. Koszt planowanych inwestycji szacuje się na ok. 30 mln zł. Prace mają zostać zeralizowane do 2025 r.

Natalia Czeleń

Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Jeleniu Dębie
| fot. Andrzej Pokuta