W Jaworznickim Laboratorium Biznesu odbyły się warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, zebrani poznali ofertę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. – PUP w Jaworznie zawsze bardzo mocno wspomaga integrację i rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak jest to dla nich ważne. Nie chodzi tylko o aspekt finansowy. Możliwość podjęcia pracy daje im też poczucie, że są doceniani przez innych, potrzebni. To wspomaga ich integrację ze społeczeństwem – podkreśla Łukasz Curyło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

W poniedziałek, 29 maja, na zaproszenie PUP-u odpowiedzieli m.in. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wzięli udział w spotkaniu pt. „W drodze do samodzielności – oferta PFRON”. – Chciałbym pracować z domu. Mam tam stolarnię. Zajmuję się budowaniem budek dla ptaków. Tworzę też kwietniki. Ale aby otworzyć działalność, potrzebuję odbiorców. Szukam sposobów na to, jak zrealizować mój plan. Dla osoby z niepełnosprawnością, to niestety, trudne zadanie – przyznaje Grzegorz Zaprzałka, uczestnik WTZ.

W poniedziałkowych warsztatach wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tematem tego panelu była „Większa wiedza = większa skuteczność”. Na zaproszenie PUP odpowiedział m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej, działający przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie. – Takie spotkanie to bardzo dobra inicjatywa i mamy nadzieję, że będzie ich więcej i będziemy mieć więcej czasu na jeszcze lepsze zapoznanie się z ofertą PRFON-u – zaznacza Monika Włodarczyk-Raczek, kierownik jaworznickiego WTZ-u. – Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą pracować. Ale od zawsze był problem z zatrudnieniem ich na wolnym rynku pracy, czy też w zakładach pracy chronionej. Cały czas walczymy o to, by zmieniło się myślenie pracodawców. Staramy się udowodnić, że takie osoby potrafią pracować. Najważniejsze jest przy tym to, by przystosować dla nich stanowiska pracy – dodaje.

WTZ od lat współpracuje z jaworznickimi pracodawcami, takimi jak Bricoman, hotel Brojan, Jadłodajnia Miejska i Gastrosfera. To tam uczestnicy WTZ-u mają nieodpłatne praktyki zawodowe. Dwie osoby dostały tam już pracę. Jedna z nich sprawdziła się w gastronomii. Druga pracuje w firmie produkcyjnej.

We wtorek w spotkaniu w Jaworznickim Laboratorium Biznesu uczestniczyli pracodawcy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Na liście zapisanych przedsiębiorców znalazły się firmy z różnych branż, m.in. gastronomicznej, medycznej, produkcyjnej czy usługowej. Ich przedstawiciele wzięli udział w panelu pt. „Szukasz pracownika? Zatrudnij osobę z niepełnosprawnością!”. Następnie odbyło się spotkanie dla JTS. Wśród jednostek, które zgłosiły chęć udziału, znalazły się m.in. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Dom Pomocy Społecznej czy Żłobek Miejski.

Podczas trwania wszystkich spotkań w Jaworznickim Laboratorium Biznesu działał też punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym odbywały się konsultacje indywidualne z pracownikami takich instytucji, jak PUP, PFRON i MOPS.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W spotkaniu uczestniczyli m.in. podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska