3 miliony złotych to kwota, jaka zostanie przeznaczona na inwestycje w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2019.

10 kwietnia opublikowana będzie ostateczna wersja uchwały w tej sprawie. Jej treść była konsultowana podczas czterech otwartych spotkań z mieszkańcami, którzy mogli zgłaszać swoje propozycje zmian w stosunku do poprzednich edycji JBO. Na ostatnim ze spotkań, które odbyło się 26 marca w sali obrad Urzędu Miejskiego, został zaprezentowany wybrany po konsultacjach model budżetu. Zgodnie z nim pula środków zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską (1 mln zł, z zastrzeżeniem, że projekty nieinwestycyjne nie mogą kosztować więcej niż 200 tys. zł) i dzielnicową (1,7 mln. zł).

Budżet dzielnicowy zostanie podzielony na 20 obszarów (nastąpiły niewielkie korekty wielkości obszarów względem ubiegłej edycji, można się z nimi zapoznać na stronie
www.jbo.jaworzno.pl), a każdy z nich będzie miał do dyspozycji 85 tys. zł. Dodatkowo 300 tys. zł przeznaczone będzie na bieżące utrzymanie i doposażenie obiektów JBO.

Tekst: DL

Zobacz także: