W ATElier Kultury odbyła się we wtorek kolejna konferencja z cyklu Miasta Idei. Tym razem tematem przewodnim były formy planowania rozwoju i tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, które wykraczałyby poza narzucony przepisami schemat.

Konferencja była podzielona na dwie części. W ramach pierwszej zostały przeprowadzone warsztaty dla mieszkańców. Wzięli w nich udział m.in. radni Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. W drugiej części spotkania odbyła się debata ekspertów. Uczestniczyli w niej Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, Igor Śmietański, wiceprezydent Tychów, Mikołaj Machulik, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach, Stanisław Lessaer, współzałożyciel P.A. NOVA SA, architekt, urbanista, oraz Małgorzata Łapeta, architektka i urbanistka, przedstawicielka Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. na temat roli architektów, urbanistów, urzędników w planowaniu przestrzennym. Zastanawiali się, jak jeszcze mocniej zaangażować w to planowanie mieszkańców. Jak zasugerowała Małgorzata Łapeta, jednym ze sposobów uspołeczniania tego typu procedur są rozszerzone konsultacje społeczne. Eksperci doszli do wniosku, że bardzo ważne w planowaniu przestrzennym jest to, by przekonać ludzi, że dyskusja ma sens, i że ważny jest kompromis. Nie da się jednak stworzyć idealnego modelu planowania miejskiej przestrzeni. – Moim zdaniem, próba napisania uniwersalnej recepty i wzoru na to, jak zaplanować miasto, nie skończy się sukcesem. W Polsce są miasta zaplanowane, które miały być ideałami, ale takimi się jednak nie stały. Są też takie miasta, które sprawiają wrażenie, że nie były budowane z bardzo przemyślanym planem, a mimo to są bardzo popularne i przyciągają tłumy ludzi – przyznał prezydent Paweł Silbert. – Kiedyś usłyszałem od naszego architekta miejskiego, pana Teobalda Jałyńskiego, słowa, które mocno zapadły mi w pamięć i którymi kieruję się w swojej pracy. Powiedział wtedy, że miasto to nie są budynki, miasto tworzą przede wszystkim ludzie i to dla nich musi być ono budowane – podkreślił.

Konferencja Miasta Idei odbyła się w Jaworznie po raz kolejny. Na poprzednich spotkaniach dyskutowano m.in. o polityce rowerowej w miastach, e-mobilności i o przyszłości Kociej.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Paneliści rozmawiali o tym, jak budować miasto | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska