W ramach współpracy z naszym miastem, Stowarzyszenie „DOGMA” prowadzi działalność poradniczą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc można uzyskać w formie stacjonarnej w wyznaczonych punktach:

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, ul. Armii Krajowej 5
  • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Urzędnicza 11
  • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ławczana 12
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Koszarowa 20

Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie: https://dogma.org.pl/lokalizacje/jaworzno/

Stowarzyszenie DOGMA zapewnia pomoc z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, a także przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniał pracowników w ciągu ostatniego roku.

Na poradę należy się umówić, można to zrobić telefonicznie pod nr tel. 510-970-680, elektronicznie poprzez stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/ lub osobiście w urzędzie.

Ulotka informacyjna DOGMA – pobierz.

Zobacz także: