2 grudnia 2018 r.  Dom Kultury im Zdzisława Krudzielskiego będzie obchodził 90-lecie swojej działalności i z tej okazji 19 stycznia na tutejszej scenie odbył się koncert, który stanowił inaugurację jubileuszowych obchodów placówki.

Na scenie usłyszeliśmy solistkę Paulinę Kurkowską oraz chóry: dziecięcy chór z Państwowej Szkoły Muzycznej, chórzystów chóru MCKiS “Sokół” wraz z młodymi adeptami sztuki pianistycznej, jaworznicki chór Gospel Wings.

Sala teatralna w dniu koncertu wypełniona została po brzegi i rozpoczęto świętowanie, które celowo zostało podzielone na kilka wydarzeń, gdyż niemożliwością byłoby podczas jednego spotkania pokazać to wszystko, czym warto byłoby się pochwalić i z czym podzielić z mieszkańcami.

Na koncercie wśród gości nie mogło zabraknąć I Z-cy Prezydenta Miasta Jaworzna, który jest trwale złączony z tą dzielnicą, z tym domem kultury i jego sprawami, a dzięki jego zaangażowaniu i determinacji udało się ustanowić patronat Zdzisława Krudzielskiego dla Domu Kultury w Szczakowej. To właśnie Tadeusz Kaczmarek rozpoczął rozmowy w tej kwestii i Zdzisław Krudzielski – znakomity człowiek i przedsiębiorca, społecznik i animator kultury, dyrektor fabryki cementu został patronem Domu Kultury w Szczakowej. Nie mogło być inaczej, gdyż w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia przyczynił się on do największego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego ówczesnego miasta Szczakowej, a także on doprowadził do budowy gmachu “Sokoła” z salą teatralną w Szczakowej.

Koncert nosił tytuł “Serdeczne życzenia” i takie też życzenia przekazali zgromadzonej publiczności i występującym I Z-ca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu – Sebastian Kuś.

Koncertowi towarzyszyła premiera publikacji autorstwa Adriana Ramsa zatytułowana “170 lat kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej” wydana przez Muzeum Miasta Jaworzna. Dodatkowo w sali wystawowej, dzięki współpracy z Muzeum Miasta, została przygotowana wystawa dotycząca kolei, a także miejsc związanych ze Szczakową. Wystawę można oglądać do końca stycznia.

Dziękujemy wszystkim, którzy rozpoczęli występy na scenie szczakowskiego domu kultury, zabierając nas w artystyczną podróż w roku jubileuszowym.

Zobacz także: