Tauron Polska Energia wciąż zmaga się z kryzysem w sprawie naprawy bloku węglowego o mocy 910 MW na terenie jaworznickiej elektrowni. Pracownicy firmy Rafako, generalnego wykonawcy, poinformowali dwa tygodnie temu, że nie zreperują usterek, a spółka wycofuje się z mediacji z Nowym Jaworznem Grupą Tauron na temat prac gwarancyjnych.

W zeszłym tygodniu koncern poinformował, że pojawiło się jednak światełko w tunelu. NJGT podpisało bowiem list intencyjny, którego sygnatariusze, Polimex Mostostal SA i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, rozważają możliwości nabycia akcji Rafako. Tauron ma być z kolei pasywnym uczestnikiem potencjalnego konsorcjum.

– Spółka NJGT nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki Rafako. Wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną transakcją – informują przedstawiciele Tauronu.
Strony listu intencyjnego mają też ustalić zasady ewentualnego udostępnienia spółce NJGT wyników badania due diligence (czyli kompleksowej analizy kondycji przedsiębiorstwa) Rafako, dotyczących stricte sprawy jaworznickiego bloku energetycznego i współpracy m.in. z bankami finansującymi i innymi wierzycielami tej spółki.

Blok węglowy o mocy 910 MW na terenie jaworznickiej elektrowni jest nieczynny z powodu awarii, do których doszło w tym roku dwukrotnie. Jego wykonawca, Rafako, wycofał się z realizacji prac gwarancyjnych. W wydanym komunikacie firma powiadomiła opinię publiczną, że skierowała do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zakończenie mediacji ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Według Rafako strony sporu nie potrafiły się ze sobą porozumieć. Po publikacji tej informacji, wykonawca zaczął realizować swój zamiar. Z terenu bloku energetycznego wycofały się ekipy, pracujące przy naprawie obiektu.

Czy podpisanie listu intencyjnego coś zmieni? Przedstawiciele Rafako potwierdzili, że otrzymali już od NJGT jego treść. Zarząd spółki analizuje teraz, czy w jej świetle zachodzą przesłanki powrotu Rafako do tzw. procesu inwestorskiego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Blok energetyczny czeka na naprawę | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska