Znamy już pełne wyniki tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Jaworznianie zdecydowanie postawili na rekreację i sport. To właśnie takie projekty zyskały największe poparcie mieszkańców naszego miasta i wkrótce zostaną zrealizowane. W Jaworznie przybędzie więc siłowni pod chmurką, boisk i stref przeznaczonych do rekreacji na świeżym powietrzu.

Największe emocje budzą zazwyczaj projekty ogólnomiejskie. Tym razem jaworznianie wybierali spomiędzy siedmiu naprawdę ciekawych propozycji. Najbardziej spodobał się pomysł budowy boiska w Dąbrowie Narodowej. To zadanie warte jest 800 tys. zł. Projekt zakłada przebudowę istniejącego boiska trawiastego. W jego miejsce powstanie nowoczesny obiekt sportowy. Nawierzchnię boiska stanowić będzie syntetyczna trawa, spełniająca wymogi stawiane przez PZPN. Obiekt będzie oświetlony i będzie miał trybunę, która pomieści stu kibiców. Wyremontowane zostaną też dwie sale zaplecza technicznego.

Łącznie w budżecie ogólnomiejskim oddano 8258 głosów. 3181 głosów drogą elektroniczną, a 5077 przy pomocy tradycyjnych kart do głosowania. Dokonana weryfikacja wykazała, że 7650 głosów było ważnych, a 608 głosów było nieważnych – wyliczają urzędnicy z jaworznickiego magistratu.

Na boisko Orlik-Górnik w Dąbrowie Narodowej zagłosowało w sumie 2759 osób.

W piątek, 16 listopada, urzędnicy przedstawili już pełną listę projektów, które zostaną zrealizowane w poszczególnych dzielnicach.

W obszarze Pechnik, Podwale, Warpie powstanie siłownia pod chmurką wraz ze strefą relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu. Na to zadanie zagłosowało 176 osób.

W Dąbrowie Narodowej mieszkańcy postawili na projekt pod nazwą “Siłownia zewnętrzna, skok w dal i plac do street workoutu przy Szkole Podstawowej nr 8”. Projekt poparło 389 jaworznian.

Na Podłężu zwycięski projekt otrzymał 499 głosów. Mieszkańcy wybrali Strefę rekreacji przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77. Na Borach powstanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 14. To zadanie otrzymało 139 głosów.

W Łubowcu zrealizowane zostaną dwa zadania. W dzielnicy, w pobliżu domu działkowca Jaśmin powstanie parking osiedlowy. Mieszkańcy będą mieć też imprezę integracyjną.

W Śródmieściu powstanie psi skwer. Będzie to ogrodzony teren z torem przeszkód dla psów. Ta propozycja zyskała 222 głosy poparcia.

W obszarze Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn mieszkańcy chcą mieć strefę rekreacji i rowerowego wypoczynku. Na ten projekt zagłosowało 131 jaworznian. W Długoszynie, zgodnie z wolą mieszkańców, zmodernizowany zostanie chodnik wzdłuż ulicy Chropaczówka od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w kierunku rynku. Głosy na to przedsięwzięcie oddało 85 osób.

W obszarze Góra Piasku zrealizowane zostaną dwa zadania. Będą to: Wyposażenie ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 9 w sprzęty do aktywnej rekreacji oraz Kultywowanie folkloru poprzez zakup strojów krakowskich dla zespołu śpiewaczego Szczakowianki.

W Niedzieliskach największe poparcie i 249 głosów zyskał projekt placu street workout przy Szkole Podstawowej nr 3.

W obszarze Azot, Stara Huta mieszkańcy postanowili przeznaczyć pieniądze na rekultywację istniejącego boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 4.

W obszarze Byczyna, Cezarówka Dolna mieszkańcy wybrali projekt pod nazwą Dziedziniec szkolny w SP 20 – miejscem odpoczynku dla mieszkańców. Na to zadanie głosowało 479 jaworznian.

W obszarze Osiedle Stałe rejon elektrowni największe poparcie zyskał projekt EKO oświetlenie i monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17.

W obszarze Szczakowa 353 głosy zdobył projekt zakładający zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie poprzez stworzenie strefy przedszkolaka i miniparku doświadczeń.

W obszarze Ciężkowice mieszkańcy wybrali zakup trybun mobilnych i sprzętu do wydarzeń scenicznych. W Dobrej i Pieczyskach postawiono na zestaw do ćwiczeń gimnastycznych wraz ze stołem do ping-ponga i gry w szachy na skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego.

W Jeleniu mieszkańcy wskazali do realizacji projekt wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną nawierzchnią.

W obszarze Leopold, Gigant mieszkańcy chcą doprowadzenia instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant.

Na Pszczelniku doposażony zostanie plac zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej, a w obszarze Pańska Góra i Skałka mieszkańcy do realizacji wybrali projekt “Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy”.

Tekst: Grażyna Dębała


Ponad 12 mln zł zainwestowano w Jaworzno w ramach pięciu poprzednich edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku już po raz szósty decydowaliśmy, na co przeznaczyć część pieniędzy z miejskiego budżetu. W ramach szóstej edycji do rozdysponowania były w sumie 3 mln zł, z czego 1 mln na zadanie ogólnomiejskie, 1,7 mln zł to pula na zadania w poszczególnych obszarach (po 85 tys. zł dla każdego z 20 obszarów) oraz 300 tys. zł na bieżące utrzymanie obiektów, które powstały w poprzednich latach. Po raz pierwszy jaworznianie decydowali o przeznaczeniu ponad 2 mln zł z miejskiego budżetu w roku 2013. Zdecydowanie najwięcej zrealizowanych projektów wiąże się z rekreacją i sportem. Jaworznianie bardzo chętnie wybierają projekty dotyczące budowy i modernizacji placów zabaw oraz boisk sportowych. Wśród zrealizowanych propozycji znalazły się projekt modernizacji strażnicy OSP i organizacja festynu rodzinnego. Jaworznianie głosowali też na projekt dotyczący kontroli populacji i zdrowia kotów, monitoringu placów zabaw i bloków mieszkalnych, budowę kortu tenisowego, remont chodnika, zakup stołu multimedialnego dla szkoły oraz turniej gier komputerowych.

Zobacz także: