Trwają prace kluczowe dla miejskiego układu drogowego. W Byczynie docelowego kształtu nabiera nowy ślad DK79. Wkrótce kierowcy przeniosą się już na nowy odcinek krajówki. W rejonie ulicy Ceglanej kończone są roboty związane z przebudową sieci podziemnych. Jeszcze w grudniu ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Sporo dzieje się też na ul. Katowickiej w Dąbrowie Narodowej, a na ul. Grunwaldzkiej, w rejonie Pechnika, po zakończonych robotach przy przebudowie sieci podziemnych wykonywane są roboty drogowe. Trwają też prace na ul. Tuwima i budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w Ciężkowicach. Wszystkie te inwestycje wpłyną na poprawę komfortu mieszkańców oraz bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Wielkie znaczenie dla mieszkańców Byczyny ma wyprowadzenie tranzytowego ruchu z centrum ich dzielnicy. Temu właśnie służy budowa nowego śladu krajówki. – Wykonany został obiekt inżynierski w postaci estakady, który jest aktualnie uzbrajany w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W nowym śladzie zabudowane zostały podbudowy oraz warstwy asfaltowe dla konstrukcji nowej jezdni. Na całym odcinku trwają również prace nad wykonaniem odwodnienia drogowego, oświetleniem drogowym, montaż ekranów akustycznych oraz roboty wykończeniowe – wylicza Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W pierwszym kwartale 2023 roku zaplanowano roboty związane z przełożeniem ruchu na nowy odcinek drogi. Drogowcy przyznają, że połączenie istniejącej drogi DK79 z jej nowym odcinkiem będzie generowało poważne utrudnienia dla kierowców. – Aby skrócić uciążliwości tego etapu robót, założono, że prace prowadzone będą równolegle na obydwu włączeniach, zarówno w kierunku Jaworzna, jak i Chrzanowa, i trwać będą około 5 tygodni – zapowiada Katarzyna Florek.

Po zakończeniu tych robót kierowcy będą mogli podróżować nowym odcinkiem DK79, a zaczną się prace nad przebudową starej drogi. Tutaj przebudowane zostanie m.in. skrzyżowanie ulic Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzistów. Powstanie tu rondo.

Duża inwestycja prowadzona jest też w Ciężkowicach, gdzie powstaje wiadukt nad linią kolejową. Konstrukcja obiektu nad linią kolejową Katowice – Kraków już stoi. Obecnie prowadzone są prace związane z betonowaniem płyty wiaduktu, na której położona zostanie nawierzchnia drogowa. Powstaną też drogi najazdowe prowadzące na wiadukt. Prowadzona jest jeszcze przebudowa układów drogowych i infrastruktury technicznej.

– Nowy obiekt zwiększy bezpieczeństwo, usprawni komunikację drogową i skróci czas przejazdu na drugą stronę miasta. Poprawiona zostanie dostępność do kolei. Wiadukt został wybudowany nad przystankiem Jaworzno Ciężkowice. Dostęp na perony ułatwią windy i schody. Przed wiaduktem na drogach najazdowych zostaną wybudowane przystanki autobusowe, dzięki czemu podróżni będą mogli wygodnie przesiąść się z komunikacji miejskiej do pociągu – zapowiada Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.

W rejonie ul. Cegielnianej kończone są roboty związane z przebudową sieci podziemnych. Przebudowana została magistrala wodociągowa, wodociąg rozdzielczy wraz z przyłączami do posesji i kanalizacja sanitarna. Drogowcy wyjaśniają, że przebudowa jezdni, w której aktualnie trwają prace, jest znacznie bardziej skomplikowana od drugiej strony drogi krajówki, gdzie infrastruktura podziemna nie jest tak zagęszczona.

Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz odbiorów budowlanych przebudowywany odcinek jedni w całości zostanie oddany do eksploatacji. Dodatkowo do końca czerwca przebudowane zostaną nawierzchnie zatok autobusowych na przystankach Komuna oraz Leopold.

Dobre wiadomości płyną też z Dąbrowy Narodowej. Roboty budowlane na ul. Katowickiej przebiegają ściśle według harmonogramu. Wykonawca prowadzi roboty w podziale na etapy. Powstaje tam nowa kanalizacja deszczowa i odtwarzana jest konstrukcja drogi, chodników i zjazdów. Prace postępują od Łubowca w kierunku Osiedla Stałego, a zakończenie przebudowy zaplanowano na wrzesień 2023 roku.

Remont ulicy Tuwima obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni drogi. Powstanie tu nowe odwodnienie, oświetlenie, chodniki oraz miejsca postojowe.

Na Pechniku zakończono roboty przy przebudowie sieci podziemnych, kanalizacji ogólnospławnej, magistrali wodociągowej i sieci rozdzielczej wodociągowej oraz sieci teletechnicznej. Teraz prowadzone są tam roboty drogowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to remont zakończy się jeszcze w tym roku.

Grażyna Dębała

Konstrukcja wiaduktu nad linią kolejową w Ciężkowicach | fot. Andrzej Pokuta

Zobacz także: