Za nami ostatnie z trzech spotkań konsultacyjnych, związanych z remontem ulicy Szczakowskiej i budową Nowoszczakowskiej.

Konsultacje zorganizowane przez Urząd Miejski w Jaworznie i firmę REMBUD Trzebinia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jaworznianie mieli okazję do zadawania pytań o przebieg tej kluczowej dla naszego miasta inwestycji drogowej. Spotkania odbyły się w klubie Relax w Niedzieliskach.

– W trakcie tych dyżurów przedstawiciele wykonawcy projektu wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Jaworznie omawiali zakres i harmonogram inwestycji. Udzielali też informacji dotyczących planowanych prac i ewentualnych wyłączeń lub utrudnień na budowie – informuje Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Mieszkańców ciekawiło wiele kwestii związanych z tą inwestycją. – Na wszystkie pytania staraliśmy się odpowiedzieć wyczerpująco. Nasi rozmówcy pytali np. o to, czy po zakończeniu prac ul. Upadowa nadal będzie przejezdna – podkreśla Władysław Leśko, prezes firmy REMBUD Trzebinia, i zapewnia, że Upadową nadal będzie można jeździć. – Powstanie w tamtym miejscu skrzyżowanie – dodaje.

Paweł Silbert

prezydent Jaworzna

Cieszę się, że wreszcie, mimo wielu trudności, możemy zakomunikować długo oczekiwaną inwestycję – przebudowę ul. Szczakowskiej i budowę ul. Nowoszczakowskiej. To inwestycja ważna nie tylko dla mieszkańców Niedzielisk i północnych części Jaworzna. Szczakowska to jeden z głównych elementów układu drogowego miasta i jej modernizacja znacznie poprawi warunki komunikacyjne, zwiększy komfort i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. Prowadzone już przez firmę REMBUD Trzebinia przedsięwzięcie, to kolejny element realizowanego przez nas Programu Rozwoju Jaworzna. Remont Szczakowskiej i budowa Nowoszczakowskiej stanowią bowiem domknięcie Obwodnicy Północnej, która jest dla kierowców znakomitą alternatywą podróży i pozwala dostać się do innych dzielnic, z pominięciem ścisłego centrum Jaworzna. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jedna z najbardziej potrzebnych, dużych inwestycji już niebawem zmieni jakość podróżowania w tej części naszego miasta.

Ulica Szczakowska to jeden z głównych traktów komunikacyjnych w Jaworznie. Przez lata jej nawierzchnia mocno się zużyła. Gruntowny remont drogi stał się więc konieczny. Przy okazji modernizacji przebudowany zostanie układ komunikacyjny w tej części miasta. Prace pozwolą odciążyć bardzo ruchliwą dotąd ulicę. To dlatego powstanie ulica Nowoszczakowska, która stanowić będzie obwodnicę tej części Jaworzna.

Inwestycja składa się z czterech etapów. Pierwszy to budowa ul. Nowoszczakowskiej o długości 600 metrów. Drugi etap to przebudowa ul. Upadowej. W trzecim etapie odbędzie się budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szczakowskiej, Miodowej, Górnośląskiej, Wachlowskiego i Chropaczówka oraz wprowadzenie ruchu nowym śladem. Czwarty etap zakłada kompleksową przebudowę ul. Szczakowskiej. W ramach inwestycji odbędzie się też budowa nowej drogi rowerowej. Naprzeciwko Klubu RELAX powstanie też 10 miejsc postojowych poza pasem ruchu, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano też budowę miejsca do obsługi transportu szkolnego przy ul. Kasprzaka, a także 9 przystanków autobusowych, w tym 5 zatok autobusowych i 4 przystanków, oraz 19 przejść dla pieszych, które zostaną doświetlone. Przebudowie zostanie poddane też skrzyżowanie z ul. Upadową.

Umowę z wykonawcą miasto podpisało 31 października. – Trwają prace przy budowie śladu ul. Nowoszczakowskiej, od Upadowej w kierunku planowanego ronda. Na Szczakowską ciężki sprzęt wjedzie około jesieni tego roku. Obecnie projektowana jest kanalizacja deszczowa dla tej ulicy. Równolegle trwają prace, polegające na wykonaniu odwiertów i podsadzaniu pustek terenu pod Upadową – informuje Władysław Leśko.

Inwestycja kosztuje ponad 44 mln zł. Jaworzno otrzymało ponad 12,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Spotkania konsultacyjne odbywały się w Klubie Relax | fot. UM Jaworzno

Zobacz także: