W marcową środę do Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej na zaproszenie emerytowanych kolejarzy przybył jak co roku I Zastępca Prezydenta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek. Złożył on wszystkim Paniom w imieniu włodarzy miasta życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Kwiaty, słodkości, okolicznościowe życzenia i karaoke towarzyszyły obchodzonej uroczystości. Goście mogli sprawdzić swoje umiejętności wokalne i wspólnie zaśpiewać piękne piosenki z repertuaru Skaldów, 2+1, Danuty Rinn i wielu innych polskich wykonawców.

Na uroczystość przybyły również delegacje środowisk lokalnych, aby złożyć Zastępcy Prezydenta – Tadeuszowi Kaczmarkowi – gratulacje za otrzymane z rąk Wojewody Śląskiego odznaczenie, którym jest Srebrny Krzyż Zasługi. Wśród delegacji byli harcerze Harcerskiego Kręgu Seniorów, zespoły śpiewacze “Szczakowianki” i “Dobrzanki“, chórzyści chóru “Sokół” i oczywiście środowisko kolejarzy. Do gratulacji dołączono wyrazy najwyższego uznania za codzienną pracę i osobiste zaangażowanie Tadeusza Kaczmarka, a na Jego ręce przekazano kwiaty i tort na którym napisano: “Panie Prezydencie, Dziękujemy”. Była to bardzo wyjątkowa i doniosła chwila.

Zobacz także: