Już za kilka tygodni do Jaworzna przyfruną jerzyki. Te niewielkie ptaki są bardzo pożyteczne. To najskuteczniejsza i naturalna ochrona przed komarami. Każdego dnia jerzyk jest w stanie zjeść nawet do 4 tysięcy tych owadów. Urzędnicy przypominają, że te ptaki są szczególnie chronione w Jaworznie.

Już od 2008 roku w naszym mieście realizowany jest program ochrony jerzyków. Jego celem jest edukacja mieszkańców, właścicieli i administratorów budynków prowadząca do świadomej ochrony tych ptaków gniazdujących na terenie Jaworzna – wyjaśnia Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Problemy pojawiają się czasem podczas prac termomodernizacyjnych, bo jerzyki zakładają gniazda właśnie w budynkach, a zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi ptaków chronionych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych. Ptaki zakładają gniazda w stropodachach, dylatacjach, w rejonach rynien i innych otworach. Podczas prac termomodernizacyjnych łatwo je uszkodzić lub ograniczyć ptakom dostęp do gniazd. Wszelkie przypadki naruszenia przepisów dotyczących niszczenia miejsc bytowania jerzyków można zgłaszać urzędnikom telefonicznie, dzwoniąc pod numer 32 618 17 73.

Jerzyki są najlepszymi lotnikami wśród ptaków. Są bardzo podobne do jaskółek, z którymi nie są jednak spokrewnione. Od występujących w naszym kraju jaskółek są większe (długość ich ciała to 16-19 cm). Mają brunatnoczarne ubarwienie z małym rozjaśnieniem na gardle. Charakteryzują je długie, wąskie, sierpowate skrzydła i rozwidlony ogon. Jerzyki spędzają niemal całe życie w powietrzu. Są towarzyskie i często gniazdują w koloniach. Na “mieszkanie” wybierają najczęściej wysokie budynki, wieże na obszarach zabudowanych, tereny skaliste i stare drzewostany.

Jaworzno realizuje też inne programy, które chronią miejską florę i faunę. Przypomnijmy.

  • Program ochrony chomika europejskiego w Jaworznie jest pierwszym w Polsce projektem tego typu. Ochrona prowadzona jest we współpracy z rolnikami uprawiającymi obszary, na których występuje ten gatunek.
  • W marcu tego roku ruszył program “Jaworzno – miasto kotów”. To przedsięwzięcie ma uzmysłowić mieszkańcom, jak ważną rolę w funkcjonowaniu miasta odgrywają te sympatyczne czworonogi.
  • Na terenie Jaworzna występuje czterdzieści jeden gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i jedenaście objętych ochroną częściową. Do częściej spotykanych gatunków należą m.in.: dziewięćsił bezłodygowy, konwalia majowa, kruszyna pospolita, wyblin jednolistny, kalina koralowa. Gatunki te występują najczęściej w siedliskach naturalnych w strefie podmiejskiej i na obrzeżach miasta.

Tekst: GD