W Jaworznie „zamieszkał” kolejny posążek chomika europejskiego. Odsłonięcie podobizny tego chronionego gryzonia odbyło się we wtorek, 6 grudnia, na plantach w Centrum. Figurka znajduje się w pobliżu Wodnego Placu Zabaw. Chomik sadzi drzewko.

– Z powodu złej pogody w wydarzeniu nie wzięły, niestety, udziału dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9. Odwiedziliśmy jednak przedszkolaki i wręczyliśmy im książeczki o chomiku europejskim i słodki poczęstunek – informuje Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Posążek na plantach to już czwarta figurka tego gryzonia w naszym mieście. Do tej pory podobizny chomików zagościły w Byczynie i na Rynku w Centrum. Byczyński ma na łebku krakowską czapkę rogatywkę. Dwa kolejne „przysiadły” w samym sercu Jaworzna, jeden przy jaworze, drugi przy kapsule czasu.

Figurki mają przypominać jaworznianom o programie ratowania zagrożonych wyginięciem jaworznickich populacji chomika europejskiego. Gryzonie mieszkają na polach w Jeziorkach, Wilkoszynie, Byczynie i Cezarówce Górnej. Przez budowę dróg i osiedli żyją w małych enklawach, które nie mają ze sobą kontaktu. Aby nie wyginęły, potrzebują pomocy. W tym celu Jaworzno współpracuje z licznymi ekspertami i co roku przywożone są tu chomiki z innych części Polski, a nawet z Czech.

Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska