Ponad 175 mln zł ma kosztować realizacja 33 projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 r.

Podczas ostatniej (27 marca) sesji Rady Miejskiej radni (przy jednym głosie wstrzymującym się) przegłosowali projekt uchwały w tej sprawie.

Program zakłada wieloetapowy i wielopłaszczyznowy proces, podczas którego trzy obszary naszego miasta zostaną poddane rewitalizacji. Chodzi o Szczakową i Pieczyska, Śródmieście z uwzględnieniem Rynku i Małego Rynku oraz Osiedle Tadeusza Kościuszki.

Ogromne środki, które mają zostać przeznaczone na Lokalny Program Rewitalizacji, w większości pochodzić będą ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim ze środków unijnych, a wśród przyjętych projektów aż 7 ma być realizowanych przez prywatnych przedsiębiorców.

Rewitalizacja jest ostatnio modnym pojęciem, ale warto wyjaśnić, co faktycznie oznacza i czym się różni od zwykłego remontu czy renowacji. Jest to proces, który ma ożywiać przestrzeń miejską i przeciwdziałać jej degradacji, ma pobudzać rozwój i zaangażowanie społeczne, rozwiązywać różnego rodzaju zjawiska kryzysowe. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, dzięki której powstają nowe obiekty w dzielnicach, ale kompleksowe działanie, które choć jest inicjowane przez władze samorządowe, ma przede wszystkim angażować lokalną społeczność, przedsiębiorców  i organizacje. Ożywienie ma więc przede wszystkim charakter społeczny.

Głównym celem projektów, które będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji nie jest samo stworzenie nowych obiektów, parków czy remont budynków. Najważniejsze jest to, w jaki sposób w efekcie przyczynią się one do poprawy jakości życia w dzielnicach. Na przykład, jeśli budujemy albo remontujemy drogę, to nie jest ona celem samym w sobie. Celem jest skomunikowanie danych miejsc, poprawienie jakości podróżowania czy bezpieczeństwa mieszkańców – wyjaśnia Krystyna Kotulska, kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestorów Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego.

To stwierdzenie wydaje się oczywiste, ale myśląc o remontach czy nowych inwestycjach, możemy czasem zapominać, że przede wszystkim mają one w rezultacie przynieść określone cele społeczne i rozwiązywać dane problemy. Dlatego wszystkie projekty, które będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mają przynieść ściśle określone efekty dla lokalnych społeczności, a program dotyczy tych części naszego miasta, w których obserwujemy szczególnie duże nawarstwienie się problemów.

Żeby wyznaczyć odpowiednie kierunki działań, trzeba najpierw precyzyjnie zdiagnozować te problemy, które należy rozwiązać w wielu obszarach, m.in. społecznym, infrastrukturalnym, przestrzennym czy środowiskowym. Na podstawie tej diagnozy opracowuje się cele i sposoby naprawy tych kwestii i dopiero wtedy powstają projekty rewitalizacyjne, które mają te wyznaczone cele zrealizować – zaznacza Krystyna Kotulska.

Wśród zaplanowanych działań znajdziemy zatem projekty zagospodarowania parków i terenów zielonych, inwestycje mieszkaniowe czy drogowe, tworzenie świetlic środowiskowych i centrów aktywności społecznej, aktywizację osób bezrobotnych czy wykluczonych społecznie i wiele innych. Budżety poszczególnych projektów opiewają na kwoty od kilku tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. Część z nich, jak budowa Miejskiego Centrum Integracji Transportu czy termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, są już realizowane. Pierwsza edycja Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyła się w latach 2007-2013, a jednym z jej efektów jest jaworznicki Rynek.

Tekst: Dawid Litka