Podczas sierpniowej sesji jaworzniccy radni decydowali między innymi o finansowym wsparciu dla strażaków. Pieniądze na zakup sprzętu i remonty przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa jaworznian.

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej otrzymają 265 tys. zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na dostawę i uruchomienie odciągów spalin dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup samochodu operacyjnego. Kolejne 40 tys. zł z miejskiej kasy to dofinansowanie wydatków związanych z uzupełnieniem zapasów paliwa oraz remontu i naprawy podwozia w pojeździe pożarniczym specjalnym. Pieniądze bardzo się przydadzą. – Drastyczny wzrost cen paliwa oraz znaczny wzrost liczby miejscowych zagrożeń, spowodowanych zwiększoną liczbą pożarów, w znaczący sposób wpłynęły na ilość paliwa, które komenda mogła zakupić z zaplanowanego budżetu na ten rok – informuje Bartosz Nowak, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Podczas wtorkowej sesji zabezpieczono też środki na remont strażnicy OSP w Ciężkowicach, gdzie swoją siedzibę ma mieć ciężkowickie centrum kultury. Radni przyjęli też raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Trudna i niepewna sytuacja związana z wojną na wschodzie i ryzykiem powrotu pandemii mocno wpływa również na finanse jaworznickiej lecznicy. – W związku ze zmianami w gospodarce oraz ogólnoświatową pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie szpital odnotował znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania w 2022 roku, co bezpośrednio przekłada się na planowany ujemny wynik finansowy – przyznaje Gabriela Buczkowska, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Medycy zapowiadają, że będą dążyć do ograniczania kosztów funkcjonowania placówki i redukować ujemny wynik finansowy.

Grażyna Dębała

Strażacy mogą liczyć na gminne wsparcie finansowe, np. w 2021 roku, m.in. dzięki środkom z miejskiej puli, został zakupiony nowy wóz strażacki OSP Ciężkowice | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: