Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Narodowe Centrum Kultury 27 października zaprosiły mieszkańców na spektakl i wystawę interaktywną, wieńczące projekt Opowieści Natury. Wydarzenie zorganizowano w Domu Kultury w Szczakowej. W pracę nad nim zaangażowali się uczniowie z kilku jaworznickich placówek oświatowych.

Opowieści Natury to kolejny nowatorski projekt edukacyjno-artystyczny, realizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Wystartował we wrześniu i skierowany był do uczniów jaworznickich szkół ponadpodstawowych, w tym młodzieży o szczególnych potrzebach. W projekcie wzięli udział uczniowie z kilku jaworznickich placówek: I i III Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkoły Podstawowej nr 6, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie. W działania włączyła się także uczennica Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

– Był to projekt integracyjny i mieliśmy w grupie także osoby z upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu czy zespołem Tourette’a. Ta integracja była zupełnie płynna i naturalna – podkreśla Katarzyna Pokuta, inicjatorka i koordynatorka projektu.

Projekt obejmował szeroki wachlarz działań artystycznych. Punktem wyjścia i inspiracją były zasoby środowiska naturalnego Jaworzna. Uczestnicy podzielili się na kilka grup: teatralną, dźwiękową, fotograficzną i plastyczną oraz arteterapeutyczną. Działania były uzupełnione warsztatami z arteterapii: muzykoterapii, choreoterapii i plastykoterapii.

Wszystkie warsztaty były od siebie zależne. Dźwiękowcy wyprodukowali dźwięk, który stał się inspiracją do wyjątkowej wystawy fotografii – wyjaśnia Katarzyna Pokuta.

Fotografie przekształcone zostały w kolaże. Do każdego z nich przyporządkowany został kod QR i konkretny dźwięk, który odsłuchać można na telefonie. Efektem wspólnej pracy jest wystawa interaktywna.

Dźwiękowcy stworzyli też muzykę do spektaklu ruchu, który zahaczył również o elementy teatru plastycznego i eksperymentalnego – opowiada koordynatorka projektu.

Świetnym miejscem na poszukiwanie artystycznych inspiracji okazała się GEOsfera. Uczestnicy zajęć wykonali tam wiele zdjęć oraz nagrywali dźwięki natury, w tym szum wody i wiatru, śpiew ptaków. Podczas warsztatów teatralnych młodzież uczyła się natomiast pracy z ciałem. Instruktorzy skupili się na prostych etiudach.

Młodzi ludzie byli bardzo zaangażowani w każdy etap przygotowań do finałowego spektaklu oraz wystawy. Osobiście wykonali także stylizacje, w których wystąpili na scenie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje 2023. Partnerami projektu były GEOsfera Jaworzno oraz Urząd Miejski w Jaworznie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Zobacz także: